Kend medarbejdernes faglige niveau

VidenBarometer® er det oplagte valg, når du skal måle eller certificere de ansattes faglige niveau eller afklare, om de har de rette kompetencer og den rette viden til de job, de bestrider. Du kan selv sætte spørgeskemaer op eller bruge vores færdiglavede standardløsninger.

Det rette videns- og kompetenceniveau er afgørende for gode forretningsresultater og kompetent rådgivning.

Med en måling i VidenBarometer® får virksomheden og HR-afdelingen et overblik over medarbejderes kompetencer, og indblik i hvordan vidensniveauet ligger inden for et fagområde blandt en udvalgt gruppe medarbejdere eller hos alle i virksomheden.

På den måde kan du hurtigt afdække behovet for efteruddannelse, kurser og certificeringer. Det gælder ikke mindst inden for den finansielle sektor, hvor medarbejdere skal certificeres, ud fra de krav loven stiller til rådgiveres kompetencer.

 

Særlige krav til kompetencer for ansatte i finanssektoren

VidenBarometer® er oprindeligt udviklet til at undersøge vidensniveauet af ansatte i finanssektoren. I dag kan alle brancher bruge værktøjet til at undersøge medarbejdernes kompetencer og give certificeringer ud fra definerede læringsmål.

De fleste pengeinstitutter bruger VidenBarometer® til at undersøge medarbejdernes kompetencer, da vi er specialiserede i krav og forventninger til medarbejdere og ledere i finanssektoren.

De rådgivere, som arbejder med Rød certificering, skal ifølge Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter dokumentere deres kompetencer hvert tredje år. Her er vores løsning til Rød certificering et nemt og sikkert valg, når de skal testes.

Virksomhedens udbytte

Det er dyrt at uddanne og opkvalificere medarbejdere.

Med den rette kompetenceafklaring bruger virksomheden kun penge på relevant uddannelse.

Og kunderne møder altid en kompetent medarbejder.

 

 

Muligheder når du vil måle medarbejdernes vidensniveau

  • Virksomheden sætter selv sin måling op i VidenBarometer®
  • Vi laver en skræddersyet måling ud fra virksomhedens læringsmål
  • Virksomheden bruger vores standardiserede løsning med kompetenceafklaring inden for de mest efterspurgte områder.

 

Ved alle tre muligheder, kan databasen med over 4000 finansfaglige spørgsmål og svarmuligheder bruges eller mikses med virksomhedens egne spørgsmål og svar.

Sådan kan du bruge kompetenceafklaringen

Lederen eller den HR-ansvarlige kan med målingen se, hvordan den enkelte medarbejder scorer i forhold til andre.

Det er et godt udgangspunkt for en dialog med den enkelte medarbejder til for eksempel MUS. Mange ledere bruger kompetenceafklaringen før en intern kursusdag, så undervisningen kan målrettes den specifikke gruppes behov.

Virksomheden kan også bruge undersøgelsen til at sammenligne lokale afdelingers kompetencer og vidensniveau – og eventuelt sætte det op imod resultaterne på landsplan.

Certificering af medarbejdere

Udover overblik og de obligatoriske undersøgelser kan VidenBarometer® bruges til certificering af medarbejdere efter egne eller eksterne læringsmål.

Virksomheden kan bruge sine egne certificeringer eller officielle krav og sætte det op som læringsmål i VidenBarometer®

Online certificering kræver, at læringen kan sættes op i enten rigtige eller forkerte svar med pointscore for rigtige svar.Medarbejderne består eller bliver certificeret, når de opnår den nødvendige score, som er defineret af virksomheden.

Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Ring til Tine Hansen for at høre mere om kompetenceafklaring via VidenBarometer®. Hun er superbruger!