FU fortsætter online, men udsætter aktiviteter med fysisk fremmøde, så længe myndighederne anbefaler det. Få overblik

Whistleblower anmeldelsesordning

Alle virksomheder i den finansielle sektor skal have en whistleblower-ordning, hvor alle medarbejdere fuldstændig anonymt kan videregive sin bekymring om eventuel mulig overtrædelse af den finansielle lovgivning.

Endnu mere udbytte af VidenBarometer®

Whistleblower-ordning er et godt eksempel på, hvordan vi hele tiden udvikler VidenBarometer@, så brugerne hele tiden får optimal udbytte af licensen.

Vi udviklede det som nyt modul til licensen på baggrund af en kundehenvendelse.

Da det blev et lovkrav med whistleblower-ordninger for alle finansielle virksomheder, udviklede vi et modul til VidenBarometer®.

Med en licens til VidenBarometer® har virksomheden automatisk adgang til denne løsning og kan meget let integrere whistleblower som anmeldelsesordning på intranettet.

Med ét link er samtlige medarbejdere sikret 100% anonymitet, hvis de har brug for at anmelde noget på grund af mistanke om overtrædelse af den finansielle lovgivning.

Det vil sige, at du med VidenBarometer® er sikker på at overholde loven, og at anmeldelserne ikke opsnappes af udenforstående via mails eller lignende.