Uddannelse

Bestyrelsesuddannelse Modul 4: God selskabsledelse

  • Bestyrelse og finansiel regulering
  • Ledelse

(1 dags fremmøde)


Det får du med hjem

De seneste års stigende fokus på bestyrelsen som værdibærer og garant for et veldrevet og ordentligt pengeinstitut kræver, at bestyrelsen har indsigt i, hvad der skal til for at drive en professionel virksomhed med langsigtet værdiskabelse for øje. 

God selskabsledelse er med andre ord blevet en kernekompetence for bestyrelsen, og det forventes, at pengeinstituttet arbejder vedholdende med at sikre en sund virksomhedskultur og en bæredygtig forretningsmodel​.

Derfor er det nødvendigt, at bestyrelsen udvikler sig som et dynamisk beslutningsorgan. Bestyrelsen kan med fordel have fokus på, hvordan den fungerer som gruppe, dels så de relevante kompetencer er til stede nu og fremover, og dels så de bringes i spil og bidrager til bestyrelsens effektivitet. 

Modul 4 giver dig overblik over, hvad der kræves inden for governance i dag. Vi fokuserer desuden på mulighederne for at bruge god selskabsledelse aktivt i den daglige kontakt med markedet og kunderne.

Start 22. marts 2022
Sted Skanderborg Park
Varighed 1 dag
Målgruppe
Bestyrelse
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Underviser Line Bagger Bendix
Pris: 5.304 kr. 7.054 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Tilmeld Vis flere datoer
7. november 2022, Skanderborg Park
Læs mere

Temaer

  • Rammer og principper for god selskabsledelse 
  • Finansielle governancekrav til bestyrelse og ledelse
  • Hvordan gør man ”i virkeligheden”
  • Den dynamiske bestyrelse: Kompetencer, sammensætning og samarbejde

Undervisere

  • Lisa Herold Ferbing, cand.jur, certificeret Executive Coach og professionelt bestyrelsesmedlem 
  • Lasse Nyby, adm. direktør Spar Nord
  • Line Bagger Bendix, chefkonsulent Finanssektorens Uddannelsescenter

Læs mere om de øvrige moduler

Generel information om bestyrelsesuddannelsen

Ønsker du at tilmelde dig alle 4 moduler og derved opnå 5% rabat, kan du kontakte Tina Bæhrenz Damgaard.

 

Virksomhedens udbytte

Efter bestyrelsesuddannelsens fire moduler kommer deltageren hjem med større indsigt i bankfaglig teori og praktiske redskaber til de mange facetter af bestyrelsesarbejdet i et pengeinstitut.

Med den rette indsigt og redskaber kan en kompetent bestyrelse lede, støtte og inspirere den daglige ledelse og dermed proaktivt påvirke virksomheden i en konstruktiv retning.

Med indsigt i blandt andet regulatoriske forhold, bestyrelsesansvar, kredit, kapital, likviditet, markedsrisiko, it og risikostyring, det strategiske arbejde samt god selskabsledelse kan bestyrelsen aktivt kvalificere instituttets forretningsmodel og strategi.

Deltagerens udbytte

Med denne bestyrelsesuddannelse øger du dit kompetenceniveau og får en direkte anvendelig viden og inspiration til bestyrelsesarbejdet. Forløbet er inkl. det obligatoriske grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter.