Kursus

Praktisk erhvervsjura

 • Jura
 • Erhverv

Formål

Ved du, hvilke sikkerheder en virksomhed kan tilbyde dig? Og ved du så, hvad du skal vælge?

Du får overblik over de sikkerheder, en virksomhed kan tilbyde din finansielle virksomhed og bliver trænet i at vælge de bedste sikkerheder til din kundes engagement.

Målgruppe

Erhvervsrådgivere med behov for at få de grundlæggende regler om sikkerheder og virksomhedsformer på plads, og som har behov for at træne valget af sikkerheder.

Kurset er en del af Erhvervsrådgiveruddannelsen. Du kan tilmelde dig kurset enkeltvist.

Indhold

På kurset arbejder vi med:

 • pant
 • kaution
 • virksomhedspant
 • fordringspant

Med udgangspunkt i en forberedelsescase får du trænet og udvidet din viden om sikkerheder.

På kursusdagen diskuterer vi også virksomhedsformer, så du får et rimeligt grundlag for at arbejde i en erhvervsafdeling. Du får viden og træning, som kan understøtte dit arbejde med kreditgivning og rådgivning til egne erhvervskunder.

Vi behandler følgende emner:

 • Kaution
 • Løsørepant og tilbehørspant
 • Transporter, fakturabelåning og fordringspant
 • Virksomhedspant
 • Sikkerheder i koncerner
 • Virksomhedsformer

Forberedelse

Du skal gennemgå e-learning-kurserne:

 • Pant
 • Kaution
 • Virksomhedspant

Du skal også læse kompendiet om sikkerheder samt lave en forberedelsescase.

Få overblik over andre kurser og uddannelser inden for erhverv

 

Start 17. maj 2022
Sted Skanderborg Park
Varighed 1 dag
Vi starter kl. 9.00 og slutter kl. 17.00.
Målgruppe
Erhvervsrådgiver
Koordinator Anne Bessmann-Petersen
Underviser Bent Erichsen
Pris: 3.464 kr. 4.615 kr. for ikke-medlemmer
Hertil kommer ophold og forplejning.

Virksomhedens udbytte

Din medarbejder bliver trænet til at vælge de sikkerheder for en virksomhed, som passer bedst til jeres pengeinstitut.

Deltagerens udbytte

Du får et bedre overblik og indblik i sikkerheder og bliver dermed bedre til at vælge de bedste sikkerheder for virksomhederne, så de også passer til jeres pengeinstitut.