Kursus

Før du bliver leder

  • Ledelse

Kurset hjælper dig med at finde ud af, om ledelse er noget for dig og forbereder dig på at blive leder. Du får et øget kendskab til ledelse og til dine egne styrker og udviklingsområder.

Kurset er både for dig, som allerede er afklaret om, at du ønsker at gå ledelsesvejen og for dig, der ønsker at blive afklaret i løbet af kurset. 

Du får lejlighed til at:

  • afklare din egen motivation i forhold til ledelse
  • lære mere om, hvad det vil sige at være leder
  • forholde dig til dine egne prioriteringer og reaktionsmønstre
  • forholde dig til dine egne forudsætninger for at gå ledelsesvejen

Du bliver udfordret og modtager feedback på, hvordan vi ser dig - alt sammen for at sikre, at dine valg og mål er godt funderede.

Indhold
Inden kurset skal du overveje, hvad dine stærkeste ressourcer og væsentligste personlige udfordringer er, set i forhold til en lederfunktion. Derudover skal du gennemføre korte interviews med din leder samt en eller to kollegaer om styrker og udfordringer i forhold til ledelse.

Profilanalyse
Du får som supplement til dette lavet en personprofilanalyse forud for kurset. Den hjælper dig med at få øje på egne præferencer, herunder styrker og udfordringer.

De tre dage er en blanding af oplæg, refleksioner, gruppearbejde, cases og træning.

Få overblik over andre lederkurser og -uddannelser

Startdato 4. oktober 2022
Slutdato 6. oktober 2022
Sted Skanderborg Park
Varighed 3 dage
Målgruppe
Alle
Koordinator Britt Hoffmann Wätjen
Underviser Pernille Bech Hansen
Pris: 10.050 kr. 13.400 kr. for ikke-medlemmer
Hertil kommer ophold og forplejning.
Tilmeld
Kurset varer tre sammenhængende dage. Dag 1 fra kl. 10.00-18.00, dag 2 fra kl. 8.30-18.00 og dag 3 fra kl. 8.30-15.30.

Virksomhedens udbytte

Som virksomhed får I en mulig lederkandidat hjem, som har fået mere indsigt i, hvad ledelse er, og hvad det kræver at være leder. Medarbejderen har også fået indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til ledelse.

Det betyder, at det bliver lettere for jer og medarbejderen hver for sig og i fællesskab at blive afklaret om, hvorvidt ledelse kunne være næste step. Bliver det ledervejen, vil den nye leder desuden være mere forberedt på opgaven og vil kunne lykkes bedre i sin første tid som leder.

Deltagerens udbytte

Du får et øget kendskab til ledelse og til dine egne styrker og udviklingsområder. Kurset hjælper dig med at finde ud af, om ledelse er noget for dig og du bliver forberedt på opgaven.