Uddannelse

Den Nye Leder

 • Ledelse

Lederudviklingsforløbet, Den Nye Leder, er en investering i dig, der ønsker at udvikle dig i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, du møder som relativ ny leder i finanssektoren.

Udfyld din lederrolle med succes
Den Nye Leder er et lederudviklingsprogram, der skaber et unikt fundament for dig, der er relativ ny leder i finanssektoren. Du får indsigt i de udfordringer og det ansvar, som følger med rollen som ny leder – og du får styrket dine ledelsesværktøjer og -kompetencer, så du kan udfylde din lederrolle med succes.

Du får et solidt udgangspunkt for at udvikle dig selv, dine medarbejdere og dine resultater i finanssektoren. Du kommer på en udviklingsrejse, som udfordrer dig som ny leder og giver dig et fantastisk læringsrum og netværk med andre ledere i finanssektoren.

Få overblik over andre lederkurser og -uddannelser

Startdato 1. februar 2022
Slutdato 22. juni 2022
Sted Skanderborg Park
Varighed 9 dage
Forløbet består af 4 moduler af 2 dages varighed samt certificering.
Målgrupper
Privatrådgiver
Erhvervsrådgiver
Leder
Koordinator Britt Hoffmann Wätjen
Underviser Peter Jensen
Pris: 35.200 kr. 46.800 kr. for ikke-medlemmer
Hertil kommer udgifter til ophold og forplejning, som vi opkræver efter hvert modul.
Læs mere

 

Indhold på Den nye leder
Uddannelsen er bygget op over fire intensive moduler, og du afslutter med en eksamen. Mellem modulerne skal du arbejde med dine nye færdigheder i praksis. Du arbejder med konkrete og praktiske udfordringer og cases fra din egen organisation. Dermed får du afkast af uddannelsen lige fra starten.

Efter uddannelsen kan du:

 • forstå generelle praksisrelaterede ledelsesteorier
 • arbejde med dine personlige styrker og udfordringer som leder
 • skabe resultater gennem dine medarbejdere
 • skabe resultater sammen med din nærmeste leder
 • forstå din forretning og arbejde med din organisations strategiske indsatser i din afdeling 


Modul 1: Det personlige lederskab

Lær om, hvad god ledelse er, og hvordan du skaber og udfylder din lederrolle med succes.

Du får et overblik over lederrollen, et fundament for at forstå og fordybe dig i lederrollen og en mulighed for at forholde dig til dig selv som leder og dine bevæggrunde for at blive leder.

Det er emner som:

 • God ledelse i finanssektoren
 • Det personlige lederskab
 • Skiftet fra medarbejder til leder
 • Lederroller og ledelsessyn


Modul 2 og 3: Ledelse af medarbejderne

Lær om, hvordan du skaber resultaterne gennem andre.

Du bliver i stand til at udfordre den enkeltes potentiale og skabe resultater gennem dine medarbejdere. Vi træner forskellige typer 1-1 samtaler. Imellem de to moduler træner du konkrete samtaler med dine medarbejdere.

På modulerne arbejder vi blandt andet med:

 • Motivation, læring og udvikling
 • Formidling af krav og forventninger
 • Ledelsesbaseret coaching og sparring, herunder spørgeteknikker
 • Feedback
 • MUS, statussamtaler, performancesamtaler og opfølgning
 • Vanskelige samtaler og konflikthåndtering
 • Kobling mellem den overordnede strategi og den enkelte medarbejders bidrag


Modul 4: Forretnings- og forandringsledelse

Lær om, hvordan du som leder skaber positive forandringer.

Vi arbejder med ledelse af forandringer og forretningen. Du får en forståelse for dit pengeinstituts strategi og indblik i, hvad din rolle og opgave er i arbejdet med strategien. Vi træner forandringsledelse og klæder sig på til at designe forandringsprocesser. Du får indsigt i pengeinstituttets maskinrum – herunder forretningsforståelse og indsigt i kapitalforhold, krav og forretningsmodellen.

Vi arbejder med emner, som relaterer sig til:

 • Forandringsledelse
 • Organisationskulturens betydning for forretningen og de forandringer, din organisation arbejder med
 • Strategiforståelse
 • Forretningsforståelse
 • Eksamen


Certificering: Læringsnotat, praksis-case og eksamen

Som afslutning af uddannelsen ”Den nye leder” skal du skrive et læringsnotat med en praksiscase som oplæg til en afsluttende mundtlig eksamen. Formålet er at skabe overblik over din personlige/ledelsesmæssige- og forretningsmæssige udvikling og samtidig give dig et certifikat på uddannelsen.

Læringsnotatet og praksiscasen skal fylde max 3 A4 sider (7.200 tegn). Den afsluttende eksamen varer i alt 40 minutter.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder med grundlæggende ledelseskompetencer – i forhold til sig selv som leder, ledelse af medarbejdere og ledelse af forretningen. Deltageren får en øget indsigt i lederjobbet, i egne styrker og udviklingspunkter.

Fra start lærer deltageren at skabe resultater for forretningen gennem andre.

Medarbejderens udbytte

Du får personlig indsigt og bliver bedre til at udnytte dine styrker i lederrollen. Via personprofiltest får du indsigt i din persontype. Uddannelsen giver dig grundlæggende lederkompetencer til at lede dig selv, dine medarbejdere og forretningen. Samtidig får du praktiske værktøjer, som du kan bruge direkte i din hverdag. Desuden får du et netværk med andre ledere i finanssektoren. Det kan du bruge aktivt i din fremtidige rolle som leder.