Uddannelse

Den nye leder

 • Ledelse
 • Privatrådgiver
 • Erhvervsrådgiver
 • Leder

Lederudviklingsforløbet Den nye leder er en investering i dig, der ønsker at udvikle dig i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, du møder som relativ ny leder i finanssektoren.

Se video med underviser Peter Jensen om uddannelsen (2 min. 22 sek.):

Udfyld din lederrolle med succes

Den nye leder er et lederudviklingsprogram, der skaber et unikt fundament for dig, der er relativ ny leder i finanssektoren. Du får indsigt i de udfordringer og det ansvar, som følger med rollen som ny leder – og du får styrket dine ledelsesværktøjer og -kompetencer, så du kan udfylde din lederrolle med succes.

Du får et solidt udgangspunkt for at udvikle dig selv, dine medarbejdere og dine resultater i finanssektoren. Du kommer på en udviklingsrejse, som udfordrer dig som ny leder og giver dig et fantastisk læringsrum og netværk med andre ledere i finanssektoren. 

Få overblik over andre lederkurser og -uddannelser i Ledelseslandskabet

Varighed 9 dage
Varenummer DNLNY
ECTS point 10
Fagansvarlig Peter Jensen
Koordinator Dorthe Guldager
Startdato 1. april 2020
Slutdato 29. oktober 2020
Pris: 34.550 kr. 34.550 kr. for ikke-medlemmer Hertil kommer udgifter til ophold og forplejning, som vi opkræver efter hvert modul.
Læs mere


Indhold på Den nye leder

Uddannelsen er bygget op over 4 intensive moduler, og du afslutter med en eksamen. Mellem modulerne skal du arbejde med dine nye færdigheder i praksis. Du arbejder med konkrete og praktiske udfordringer og cases fra din egen organisation. Dermed får du afkast af uddannelsen lige fra starten.

Efter uddannelsen kan du:

 • forstå generelle praksisrelaterede ledelsesteorier
 • arbejde med dine personlige styrker og udfordringer som leder
 • skabe resultater gennem dine medarbejdere
 • skabe resultater sammen med din nærmeste leder
 • forstå din forretning og arbejde med din organisations strategiske indsatser i din afdeling


ECTS-point på din lederuddannelse

FU har i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus videreudviklet Den nye Leder, så deltagerne får det obligatoriske fag Ledelse i Praksis på akademiuddannelsen i ledelse og 10 ECTS-point.

 

Modul 1: Det personlige lederskab

Lær om, hvad god ledelse er og hvordan du skaber og udfylder din lederrolle med succes

Du får et overblik over lederrollen, et fundament for at forstå og fordybe dig i lederrollen og en mulighed for at forholde dig til dig selv som leder og dine bevæggrunde for at blive leder.

Det er emner som:

 • God ledelse i finanssektoren
 • Det personlige lederskab
 • Skiftet fra medarbejder til leder
 • Lederroller og ledelsessyn
   

Modul 2 og 3: Ledelse af medarbejderne

Lær om, hvordan du skaber resultater gennem andre

Du bliver i stand til at udfordre den enkeltes potentiale og skabe resultater gennem dine medarbejdere.

Vi træner forskellige typer af 1-1 samtaler. Imellem de 2 moduler træner du konkrete samtaler med dine medarbejdere.

På modulerne arbejder vi blandt andet med:

 • Motivation, læring og udvikling (af kompetencer, resultater og adfærd) hos den enkelte
 • Formidling af krav og forventninger
 • Ledelsesbaseret coaching og sparring, herunder spørgeteknikker
 • Feedback
 • MUS, statussamtaler, performancesamtaler og opfølgning
 • Vanskelige samtaler og konflikthåndtering
 • Kobling mellem den overordnede strategi og den enkelte medarbejders bidrag

Modul 4: Forretnings- og forandringsledelse

Lær om, hvordan du som leder skaber positive forandringer

Vi arbejder med ledelse af forandringer og forretningen. Du får en forståelse for dit pengeinstituts strategi og indblik i, hvad din rolle og opgave er i arbejdet med strategien.

Vi træner forandringsledelse og klæder dig på til at designe forandringsprocesser.

Du får indsigt i pengeinstituttets maskinrum - herunder forretningsforståelse og indsigt i kapitalforhold, krav og forretningsmodellen.

Vi arbejder med emner, som relaterer sig til:

 • Forandringsledelse
 • Organisationskulturens betydning for forretningen og de forandringer din organisation arbejder med
 • Strategiforståelse
 • Forretningsforståelse
 • Eksamen


Eksamen

Når du gennemfører eksamen, får du samtidig det obligatoriske fag Ledelse i praksis på akademiuddannelsen. Faget giver 10 ECTS-point. Vi afvikler eksamen på Skanderborg Park sammen med Erhvervsakademi Aarhus. Eksamen er en to-siders erhvervscase, som du fremlægger til en mundtlig eksamen.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder med grundlæggende ledelseskompetencer – i forhold til sig selv som leder, ledelse af medarbejdere og ledelse af forretningen. Deltageren får en øget indsigt i lederjobbet, i egne styrker og udviklingspunkter.

Fra start lærer deltageren at skabe resultater for forretningen gennem andre.

Medarbejderens udbytte

Du får personlig indsigt og bliver bedre til at udnytte dine styrker i lederrollen. Via personprofiltest får du indsigt i din persontype. Uddannelsen giver dig grundlæggende lederkompetencer til at lede dig selv, dine medarbejdere og forretningen. Samtidig får du praktiske værktøjer, som du kan bruge direkte i din hverdag. Desuden får du et netværk med andre ledere i finanssektoren. Det kan du bruge aktivt i din fremtidige rolle som leder.

Faget Ledelse i praksis indgår i uddannelsen og giver dig 10 ECTS-point.