Test og måling

Kompetenceafklaring Investering

 • Investering

Kompetenceafklaringerne inden for investering er bygget op over de læringsmål, der er til investeringsrådgiveren. Afklaringerne giver præcise og individuelle tilbagemeldinger på mulig kompetenceudvikling.

Planlægger du en kompetenceafklaring for flere medarbejdere?

Herunder kan du læse mere om emnerne i kompetenceafklaringerne inden for investering.

Varighed 02:00 timer
Målgruppe
Privatrådgiver
Fagansvarlig Claus Henriksen
Koordinator Tine Hansen
Pris for medlemmer 100,- (ikke-medlemmer kan kontakte os for pris)
Løsningen sættes op i VidenBarometer. For at komme i gang skal HR kontakte FU.
Læs mere

 

Investering - Generelle emner

Et emne rummer de samme læringsmål i hver måling. Til hvert læringsmål er der knyttet en række spørgsmål. Målingen trækker tilfældigt i puljen af spørgsmål, så sammensætningen af spørgsmål er forskellig fra gang til gang. I hver måling møder du kun et spørgsmål pr. læringsmål. 

Relevant lovgivning & Økonomisk forståelse
25 læringsmål (max. 40 minutter)

 • MIFID II og handelsformer
 • Regler om risikomærkning, god skik og ordreudførelse
 • Investorbeskyttelsesreglerne
 • Kundens afkast- og risikoprofil
 • Markedspladser og værdipapirhandel
 • Regler om markedsmisbrug
 • Risiko, porteføljesammensætning og rebalancering
 • Spredning (korrelation) og historiske afkast

 

Investeringsforeninger
20 læringsmål (max. 32 minutter)

 • Strategi og risiko i investeringsforeninger
 • Afkast og omkostninger i investeringsforeninger
 • Generelt om investeringsforeninger
 • Beskatning af investeringsforeninger

 

Puljeordninger
20 læringsmål (max. 32 minutter)

 • Risici ved puljeordninger
 • Opgørelse af puljens afkast
 • Regler for puljens investeringer
 • Aktiverne aktier og obligationer
 • Information om puljer

 

Ved at svare på i alt 65 multiple choice-spørgsmål får du et billede af dit niveau, og hvor du eventuelt bør sætte ind for at forbedre dine kompetencer.

OBS - Investeringsforeninger og Puljeordninger kan også samles i én prøve.

 

Investering - Tilvalg

Børsnoterede aktier
20 læringsmål (max. 32 minutter)

 • Beskatning, afkast og nøgletal
 • Prisfastsættelse og risici
 • Kapitalfremskaffelse
 • Aktier generelt

 

Obligationer
20 læringsmål (max. 32 minutter)

 • Beskatning, handel og opbevaring
 • Afkast på obligationer
 • Renterisiko på obligationer
 • Udstederrisiko på obligationer
 • Rådgivning om obligationer

 

Exchange Traded Funds (UCITS-godkendte)
20 læringsmål (max. 32 minutter)

 • Opbygning
 • Afkast
 • Risiko
 • Omkostninger, rådgivning og beskatning

 

Garant- og andelskapital
16 læringsmål (max. 26 minutter)

 • Relevant lovgivning for garant- og andelskapital
 • Økonomisk forståelse for garant- og andelskapital
 • Forrentning og beskatning af garant- og andelskapital
 • Risiko ved indskud af garant- og andelskapital
 • Rådgivning om indskud af garant- og andelskapital

 

Metode
Måling med multiple choice-spørgsmål. Straks efter din besvarelse får du en resultatside med en beskrivelse af, hvor og hvordan du kan sætte ind for at forbedre din viden på området. Som afslutning får virksomheden en samlet rapport, der giver overblik over de samlede kompetencer og mulige tiltag.

Læs mere om multiple choice-spørgsmål

 

Brug kompetenceafklaringen som dokumentation for jeres kompetencer i henhold til Bekendtgørelsen
Som virksomhed bestemmer man selv, hvordan man ønsker at dokumentere sine kompetencer.
Kompetenceafklaringen understøtter lovgivningens krav på området og kan derfor også bruges til dette formål.

Hvad er forskellen mellem en kompetenceafklaring og en dokumentation?

 

Start gerne med at gennemføre en gratis screening på investeringsområdet
Det er ganske uforpligtende og giver dig et indtryk af investeringsområdet og metoden.

 

Virksomhedens udbytte

Afrapporteringen giver HR og ledelsen et grundigt overblik over rådgivernes faglige kompetencer i forhold til branchens standard. Det giver jer mulighed for at optimere de ressourcer, I bruger på efteruddannelse.

Ved hjælp af benchmark kan du se, hvordan I ligger i forhold til alle andre, der har gennemført den samme måling. Hvis I gennemfører kompetenceafklaringen flere gange, kan I også se jeres egen udvikling.

Kompetenceafklaringen giver jer samtidig den dokumentation af medarbejdernes kompetencer indenfor gule og grønne produkter, som lovgivningen kræver.

Deltagerens udbytte

Du får en grundig afklaring af dine kompetencer på investering i forhold til både branchens standard og lovgivningens kompetencekrav.

På resultatsiden får du anbefalinger til relevant læring i forhold til dit niveau, så du straks kan opdatere dine kompetencer.

Med en kompetenceafklaring på investering kan du samtidig dokumentere dine kompetencer i henhold til Bekendtgørelsen.