Test og måling

Kompetenceafklaring Kredit

 • Erhverv
 • Kredit

Kompetenceafklaring Kredit er opdelt i  privat og erhverv. Klik på "Læs mere" for at se indholdet på de to kompetenceafklaringer.

Kompetenceafklaringerne inden for kredit privat og kredit erhverv er bygget op over de læringsmål, der er til henholdsvis kreditrådgiveren og erhvervsrådgiveren. Afklaringerne giver præcise og individuelle tilbagemeldinger på mulig kompetenceudvikling. 

Planlægger du en kompetenceafklaring for flere medarbejdere?

Herunder kan du læse mere om emnerne i de to kompetenceafklaringer.

Varighed 02:00 timer
Målgrupper
Erhvervsrådgiver
Privatrådgiver
Fagansvarlig Anne Marie Krogsgaard
Koordinator Turid Danielsen
Pris for medlemmer: 100,- (ikke-medlemmer kan kontakte os for pris)
Løsningen sættes op i VidenBarometer. For at komme i gang skal HR kontakte FU.
Læs mere

 

Kredit privat - Generelle emner

Et emne rummer de samme læringsmål i hver måling. Til hvert læringsmål er der knyttet en række spørgsmål. Målingen trækker tilfældigt i puljen af spørgsmål, så sammensætningen af spørgsmål er forskellig fra gang til gang. I hver måling møder du kun et spørgsmål pr. læringsmål. 

Forundersøgelse - Kreditbehandling:
23 læringsmål (max. 37 min.)

 • Rådighedsbeløb
 • Formueforhold
 • Kreditværdighed
 • Livsfase og indtægtsforhold
 • Målgruppe og låneformål

Kreditbehandling:
27 læringsmål (max. 44 min.)

 • Kreditaftaleloven
 • Familie- og arveret
 • Faresignaler
 • Indtægtsforhold
 • Rådighedsbeløb
 • Formueforhold

Dette emne svarer til emnet Kreditbehandling i Boligkreditdirektivet.

Risikovurdering og kreditindstilling:
19 læringsmål (max. 31 min.)

 • Bevilling/afslag
 • Kaution
 • Faresignaler og hæftelse
 • Pant

Familie- og arveret: Et tilvalg til de generelle emner (Kredit privat)

De generelle emner dækker kun det lille hjørne af emnet familie- og arveret, som alle rådgivere bør have kendskab til.

Har du et dybere kendskab til emnet, bør du supplere de generelle emner med dette tilvalg. Det er målrettet rådgivere, der er specialiserede i familie- og arveret.

Har du brug for mere viden?

FU tilbyder kurser, der tager udgangspunkt i de tre generelle emner Forundersøgelse - Kreditbehandling, Kreditbehandling (hvor online-kurset Familie- og arveret også indgår) og Risikovurdering og kreditindstilling. På kurserne kommer du omkring de læringsmål, der indgår i kompetenceafklaringen, så du bliver helt skarp og får opdateret din viden om emnerne.

 

Kredit erhverv - Generelle emner

Et emne rummer de samme læringsmål i hver måling. Til hvert læringsmål er der knyttet en række spørgsmål. Målingen trækker tilfældigt i puljen af spørgsmål, så sammensætningen af spørgsmål er forskellig fra gang til gang. I hver måling møder du kun et spørgsmål pr. læringsmål. 

Finansiel styrke:
33 læringsmål (max. 53 min.)

 • Sikkerheder
 • Koncern
 • Nøgletal
 • Egenkapital
 • Finansiel struktur
 • Analyse af balanceposter
 • Kreditværdighed

Indtjening og likviditet:
31 læringsmål (max. 50 min.)

 • Virksomhedsordningen
 • Investeringer
 • Disponering
 • Budget og opfølgning
 • Drift og balance
 • Likviditet/Cash Flow

Styrkeprofil og risikoforhold:
29 læringsmål (max. 47 min.)

 • OIV
 • Datagrundlag og dokumentation
 • Virksomhedsformer
 • Forretningsmodel
 • Styrkeprofil
 • Årsregnskabsloven

Generationsskifte: Et tilvalg til de generelle emner (Kredit erhverv)

De generelle emner dækker kun det lille hjørne af emnet generationsskifte, som alle rådgivere bør have kendskab til.

Har du et dybere kendskab til generationsskifte bør du supplere de generelle emner med tilvalget Generationsskifte. Det er målrettet rådgivere, der er specialiserede i generationsskifte. 

Du får en grundig afklaring af dine kompetencer inden for generationsskifte og en detaljeret vurdering af om, hvor og hvordan, der bør sættes ind med kompetenceudvikling. 

Kompetenceafklaringen på generationsskifte består af en måling på max. 31 min., som består af 19 multiple choice-spørgsmål. Efter målingen får du en resultatside med en beskrivelse af, hvor og hvordan du kan sætte ind for at forbedre din viden om generationsskifte.

Virksomhedens udbytte

Ved at kompetenceafklare en gruppe af dine rådgivere får du overblik over deres faglige kompetencer og kan optimere de ressourcer, I bruger på efteruddannelse.

Via benchmark for alle andre, der har gennemført den samme måling, kan du se, hvordan I ligger i forhold til sektoren.

Deltagerens udbytte

Kompetenceafklaringen giver overblik over dine kompetencer og eventuelle gap. Efter hver måling får du en resultatside med direkte links til præcis den e-learning, der passer til dine behov.

Benchmark fortæller dig, hvor du ligger i forhold til andre rådgivere, der har gennemført den samme måling.