E-learning

Obligationer

  • Investering
Resume
På dette e-learning kursus får du den viden, der skal til for at rådgive dine kunder om obligationer. Du får den nødvendige baggrundsviden til at indgå i en dialog om investering i forskellige former for obligationer.

Målgruppe
Kurset henvender sig til privatkunde-, erhvervskunde- og investeringsrådgivere, der vejleder kunder om investering i obligationer.

Indhold
Kurset består af 5 moduler: 
  •  Generelt om obligationer 
  •  Udstederrisiko på obligationer
  •  Afkast på obligationer 
  •  Renterisiko på obligationer 
  •  Beskatning af obligationer 
Modulerne kan tages hver for sig eller som et samlet kursus. Strukturen svarer til læringsmålene for obligationer på FU’s kompetenceafklaringstest.

Forudsætninger
Kurset forudsætter, at du har en generel forståelse for de finansielle markeder og de regler, der gælder, når du rådgiver om investering.
Varighed 02:00 timer
Målgruppe
Fagspecialist
Fagansvarlig Claus Henriksen
Koordinator Mette Ishøy
Pris: 0 kr. 1.200 kr. for ikke-medlemmer
Kontakt Martin Hjortshøj fra Digital læring
for en pris på licens til flere brugere, hvis din virksomhed ikke er medlem af FU.
Start
Varigheden er et estimat. Det reelle tidsforbrug varierer i forhold til dit nuværende vidensniveau.

E-learning-kurset er en del af licenspakken for FU’s medlemmer. Når du arbejder i en virksomhed, der er medlem af FU, har du adgang til masser af e-learning, når du vil, og hvor du vil.

Se dine muligheder her

Virksomhedens udbytte

Kurset giver medarbejderne den viden, de skal have for at leve op til kompetencekravene inden for obligationer. Det er de samme kompetencekrav, som ligger til grund for FUs test i kompetenceafklaring.
Dette e-learning-kursus er opdelt i moduler, hvilket gør, at medarbejderne kan nøjes med at bruge tid på netop det område, de har brug for.
Kurset kan tages on demand, og dermed tilpasses en travl hverdag.

Deltagerens udbytte

Kurset giver dig den viden, der skal til for at rådgive dine kunder om obligationsinvesteringer. Du får en forståelse for obligationsmarkedet generelt og lærer, hvordan du kan give kunden et billede af afkastpotentialet og risikoen ved investering i obligationer.