Seminarer og temadage

Pensionsseminar

 • Pension
 • Privatrådgiver
 • Erhvervsrådgiver
 • Fagspecialist
 • Leder

Pensionsmarkedet fra pengeinstitut-perspektiv - trends, udvikling og potentiale

På det kommende Pensionsseminar, som finder sted i Skanderborg den 12. - 13. marts, tager vi udgangspunkt i, at resultaterne af de seneste 10 års reformer viser markant reduktion i pensionsmarkedet for især pengeinstitutter og i, at pensionsområdet er komplekst både hvad angår muligheder for placering af midler, omkostningsstruktur og en lang række af især skatteregler. Samtidig er konkurrencen om kunderne steget, og nye aktører - bl.a. pensionskasser - markerer sig på banen.

Der arbejdes herudover også på, at beregning af prognoser på danskernes pensionsordninger fremover vil ske på et mere realistisk grundlag i forhold til markedsvilkår for afkast og levetid. Derved opnår kunderne et mere reelt billede af, hvad de kan forvente at øge deres indkomst med, når de skal starte deres pensionsudbetalinger. Læs hele kommissoriet.

Vi erfarer derfor et fokus på og et øget behov for kendskab til produkter og vilkår på markedet og på, hvilke muligheder, der ligger for især pengeinstitutterne og deres kunder fremover, da det samtidig medfører øgede behov for rådgivning hos kunderne.

I den sammenhæng ser vi meget frem til at præsentere resultaterne fra en undersøgelse gennemført i efteråret 2018: Arketyper blandt kunder i danske pengeinstitutter. Undersøgelsen er gennemført af Wilke for FU og Finansforbundet og giver et overblik over tilgangen til rådgivning af de forskellige typer. Læs mere om de 6 arketyper.

 

Varighed 2 dage
Varenummer SXP010
Niveau 4
NQF 6
Fagansvarlig Pernille Schwartz
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt os
Pris: 0 kr. Kontakt os for pris for ikke-medlemmer Prisen er inklusiv moms samt ophold og forplejning. Prisen er vejledende indtil endeligt program foreligger.
Læs mere

Foreløbige programpunkter

Gennemsnitsrente kontra markedsrente i livs- og pensionsselskaberne samt pensionskasser - herunder:

 • Produkterne
 • Omkostningsstruktur
 • Transparens for kunderne
 • Placering af midler og sammenhæng med levetidsgrundlag
 • Sammenligneligt marked?
 • Workshop og netværk 

Kunder i danske pengeinstitutter:

 • Baggrund for studiet
 • De 6 arketyper 

Nye forudsætninger for beregning af prognoser:

 • Kommissoriets opdrag
 • De nye forudsætninger
 • Betydning for afkast fremadrettet 

Pensionsmuligheder for pengeinstitutter – elementer fra drøftelser i arbejdsgruppen under FinansDanmark:

 • Konsekvenserne af ratepensionslofterne og afskaffelsen af kapitalpension
 • Hvordan skal søjle III bidrage til det danske pensionssystemet fremadrettet?

Udskydelse af folkepension – nye muligheder:

 • Indhold i de nye muligheder som følge af lovændringer pr. 1.7.2018
 • Eksempler og cases
 • Erfaringer og spørgsmål fra brugere
 • Hjælpeværktøjer
 • Udveksling af oplysninger mellem udbydere af obligatoriske arbejdsmarkedspension og Udbetaling Danmark

Trends i forhold til seneste lovgivning:

 • Aftale mellem Udbetaling Danmark og Pensionsselskaberne
 • Nyt skattefradrag og diskvalificerende ordninger
 • Dialog og erfaringer

Foreløbige indlægsholdere:

 • Cand.act. og direktør Søren Andersen, Fpension
 • Chefkonsulent Nikolaj Warming Lollesgaard, FinansDanmark
 • Lone Bonkegaard og afdelingschef Mette Bech Jakobsen, Udbetaling Danmark
 • Skattechef Frank Larsen, Nykredit
 • Afdelingsleder Lars Munch Svendsen, FU 

Målgruppe

Seminaret henvender sig til pensionsmedarbejdere på privat- og erhvervskundeområdet samt på ledelsesområdet. 

På dette seminar gives mængderabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme pengeinstitut: 15 procent rabat på deltager nr. 2 og 25 procent rabat på deltager nr. 3, 4…