Test og måling

Kompetenceafklaring Pension

 • Pension

Kompetenceafklaringerne inden for Pension er bygget op over de læringsmål, der er til pensionsrådgiveren. Afklaringerne giver præcise og individuelle tilbagemeldinger på mulig kompetenceudvikling.

Planlægger du en kompetenceafklaring for flere medarbejdere?

Herunder kan du læse mere om emnerne i kompetenceafklaringerne inden for pension.

Kompetencekravene for IDD er indarbejdet i vores kompetenceafklaring på pensionsområdet.

Varighed 02:00 timer
Målgruppe
Privatrådgiver
Fagansvarlig Pernille Schwartz
Koordinator Tine Hansen
Pris for medlemmer: 100,- (ikke-medlemmer kan kontakte os for pris).
Tilmeld
Løsningen sættes op i VidenBarometer. For at komme i gang skal HR kontakte FU.
Læs mere

Pension - generelle emner med eller uden IDD

Med IDD

Ved at svare på i alt 97 multiple choice-spørgsmål får du et billede af dit niveau, og hvor du eventuelt bør sætte ind for at forbedre dine kompetencer.

Arv og begunstigelse inkl. IDD
17 læringsmål (max. 28 minutter)

 • Arv og boafgift
 • Begunstigelse og pensions-/forsikringsordninger
 • Ændring af begunstigelse
 • Nærmeste pårørende som begreb
 • Dialog med kunden

 

Behovsafdækning inkl. IDD

26 læringsmål (max. 42 minutter) 

 • Sociale ydelser mv.
 • Sociale ydelser ved sygdom
 • Dialog med kunden
 • Eksisterende dækninger
 • Samfundsforudsætninger

 

Pensions- og forsikringsprodukter inkl. IDD
37 læringsmål (max. 60 minutter)

 • Forsikringsprodukter
 • Placering af opsparing
 • Skatteregler
 • Opsparingsprodukter
 • §41-overførsler

 

Juridiske rammer inkl. IDD
17 læringsmål (max. 28 minutter)

 • Rådgivers ansvar
 • Forsikringsteknik - vilkår
 • Forsikringsteknik - procedurer
 • Forsikringsteknik - rådgivers adfærd
 • Aftaler

 

 

Uden IDD

Ved at svare på i alt 64 multiple choice-spørgsmål får du et billede af dit niveau, og hvor du eventuelt bør sætte ind for at forbedre dine kompetencer.

Arv, begunstigelse og testamente
19 læringsmål (max. 31 minutter)

 • Arv
 • Begunstigelse
 • Testamente
 • Ændring af begunstigelsen

 

Behovsafdækning - dialog med kunden

22 læringsmål (max. 36 minutter) 

 • Analyse
 • Eksisterende dækninger
 • Samfundsforudsætninger

 

Pensionsprodukter
23 læringsmål (max. 37 minutter)

 • Egenskaber
 • VSO virksomhedsskatteordning
 • §41 overførsler
 • Beskatning ved udbetaling
 • Fradragsregler

 

Pension - tilvalg

Nedsparing
43 læringsmål (max. 69 minutter)

 • Nedsparing generelt
 • Personskat
 • Pensionsprodukter løbende udbetaling
 • Pensionsprodukter sum
 • Efterløn
 • Folkepension
 • Pensionstillæg
 • Arv
 • Begunstigelse
 • Samlivsproblematik

 

Opsparing i livs- og pensionsselskaber
18 læringsmål (max. 29 minutter)

 • Administrationsomkostninger
 • Bank kontra pensionsselskab
 • Depotsikring
 • Flytteomkostninger Gennemsnitsrente G82

 

Pension Erhverv
20 læringsmål (max. 32 minutter)

 • Det danske skattesystem
 • VSO virksomhedsskatteordning
 • Ophørspension

 

Personskat
21 læringsmål (max. 34 minutter)

 • Det danske skatte system
 • Generel personskat
 • Kapitalindkomst
 • Regler for beskatning af visse værdier
 • Skattesatser, grænser og indkomstgrupper
 • Særlige regler

 

Start med at gennemføre en gratis screening
Det er ganske uforpligtende og giver dig et indtryk af pensionsområdet og metoden.

 

Metode
Måling med multiple choice-spørgsmål. Straks efter din besvarelse får du en resultatside med en beskrivelse af, hvor og hvordan du kan sætte ind for at forbedre din viden på området. Som afslutning får virksomheden en samlet rapport, der giver overblik over de samlede kompetencer og mulige tiltag.

Læs mere om multiple choice-spørgsmål

 

Brug kompetenceafklaringen som dokumentation for jeres kompetencer
Som virksomhed bestemmer man selv, hvordan man ønsker at dokumentere sine kompetencer. 

Hvad er forskellen mellem en kompetenceafklaring og en dokumentation?

 


Ved at svare på i alt 64 multiple choice-spørgsmål får du et billede af dit niveau, og hvor du eventuelt bør sætte ind for at forbedre dine kompetencer.

Virksomhedens udbytte

Afrapporteringen giver HR og ledelsen et grundigt overblik over rådgivernes faglige kompetencer i forhold til branchens standard. Det giver jer mulighed for at optimere de ressourcer, I bruger på efteruddannelse.

Ved hjælp af benchmark kan du se, hvordan I ligger i forhold til alle andre, der har gennemført den samme måling. Hvis I gennemfører kompetenceafklaringen flere gange, kan I også se jeres egen udvikling.

Kompetenceafklaringen giver jer samtidig den dokumentation af medarbejdernes kompetencer indenfor gule og grønne produkter, som lovgivningen kræver.

Deltagerens udbytte

Du får en grundig afklaring af dine kompetencer på pension i forhold til både branchens standard og lovgivningens kompetencekrav.

På resultatsiden får du anbefalinger til relevant læring i forhold til dit niveau, så du straks kan opdatere dine kompetencer.