E-learning

Rådgivning generelt

  • Investering

Resume
I dette e-learning-kursus får du et overblik over, hvordan du kan gennemføre en fuldstændig behovsafdækning på investeringsområdet.

Målgruppe
Kurset henvender sig til privatkunde-, erhvervskunde- og investeringsrådgivere, som rådgiver kunder om pengeinstituttets investeringsporteføljer.
Formål
Kurset giver dig et overblik over kundemødets faser. Du lærer hvordan du kan motivere kunden til investeringsdialogen, hvad der skal til for at skabe det gode behovsafdækningsmøde og hvordan du afslutter mødet med et salg.

Derudover ser du sammenhængen mellem valg af risiko og afkastpotentialet i investeringen og oplever vigtigheden af at kunden vælger den for kunden rigtige risiko.

Indhold
Du får værktøjer til at afdække kundens investeringsbehov og formidle den investeringsløsning, der dækker kundens behov bedst muligt. Kurset behandler følgende emner:

  • Investeringsrådgivning
  • Forbered din behovsafdækning
  • Behovsafdækning på kundemødet
Metode
Kurset præsenterer emnerne ved brug af speak, animationer, video, tekst, opgaver m.v. 
Varighed 01:00 time
Målgrupper
Privatrådgiver
Erhvervsrådgiver
Elev/Trainee/Bachelor
Fagansvarlig Claus Henriksen
Koordinator Mette Ishøy
Pris: 0 kr. 1.200 kr. for ikke-medlemmer
Kontakt Martin Hjortshøj fra Digital læring
for en pris på licens til flere brugere, hvis din virksomhed ikke er medlem af FU.
Varigheden er et estimat. Det reelle tidsforbrug varierer i forhold til dit nuværende vidensniveau.

E-learning-kurset er en del af licenspakken for FU’s medlemmer. Når du arbejder i en virksomhed, der er medlem af FU, har du adgang til masser af e-learning, når du vil, og hvor du vil.

Se dine muligheder her

Virksomhedens udbytte

Medarbejderen kommer igennem kundemødets faser og lærer hvordan kunden kan motiveres til investeringsdialogen. Undervejs får medarbejderen konkrete værktøjer, som kan være med til at gøre investeringsmøderne endnu bedre til gavn for kundetilfredsheden og pengeinstituttets langsigtede indtjening
Kurset kan tages on demand, og dermed tilpasses en travl hverdag.

Deltagerens udbytte

Kurset gennemgår det gode investeringsmøde og giver dig værktøjer, som du kan bruge til at skabe endnu bedre investeringsmøder. Du får inspiration og ideer, som du kan bruge i din investeringsdialog for at øge kundetilfredsheden. Du får en forståelse for, hvorfor det er vigtigt at vælge den rigtige tidshorisont og det rigtige risikoniveau.