E-learning

Investering generelt

  • Investering

Resume
På dette e-learning kursus får du en grundlæggende forståelse for handel med værdipapirer og du bliver introduceret til investering i aktier og obligationer. 

Formål
At gøre dig i stand til deltage i samtalen, når snakken går på investeringsområdet, samtidig med at du får den viden, der er nødvendig for at kunne arbejde med aktier og obligationer i back office.

Kurset giver dig

  • En grundlæggende forståelse for hvordan markedet for aktier og obligationer fungerer
  • Et overordnet kendskab til karakteristikaene ved investering i aktier og obligationer

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, der arbejder med værdipapirhandel i back office eller som er på vej ind i et job, hvor du har behov for at rådgive kunder om investeringsprodukter. 

Indhold
I kurset finder du en overordnet beskrivelse af de finansielle markeder og en introduktion til investering i obligationer og aktier.

  • Værdipapirhandel - Handelstyper og afvikling
  • Obligationer - Udstedelse, afviklingsformer, handel og omkostninger
  • Aktier Generelt – Risiko, afkast, handel og omkostninger
  • Aktier Kapitalfremskaffelse - Børsnotering og kapitaludvidelse  
Varighed 01:00 time
Målgrupper
Privatrådgiver
Erhvervsrådgiver
Elev/Trainee/Bachelor
Kundemedarbejder
Fagansvarlig Claus Henriksen
Koordinator Mette Ishøy
Pris: 0 kr. 1.200 kr. for ikke-medlemmer
Kontakt Virtuel læring for pris på flerbruger-licens for ikke-medlemmer.
Start
Del af licenspakken for medlemmer. Varigheden er et estimat. Det reelle tidsforbrug varierer i forhold til dit nuværende vidensniveau.

Virksomhedens udbytte

Medarbejderen får en introduktion til de finansielle markeder. Kurset giver de medarbejder, der sidder i en back up funktion på investeringsområdet en bedre forståelse for det, de sidder og arbejder med.

Kurset kan tages on demand, og dermed tilpasses en travl hverdag.

Deltagerens udbytte

Kurset giver dig den viden, der er nødvendig for at kunne håndtere ekspeditionssager inden for handel med aktier og obligationer. Samtidig får du en grundlæggende forståelse for, hvordan markedet for aktier og obligationer fungerer.