Organisationsudvikling

Organisationsudvikling handler om at styrke samarbejde, kommunikation og ledelse i en organisation og om at opbygge et arbejdsklima, der er kendetegnet ved åbenhed, tillid og ansvarlighed.

Hvis ikke man løbende vedligeholder og udvikler disse faktorer, kan det medføre, at effektivitet og kvalitet falder, og at resultaterne udebliver.

Man kan arbejde med organisationsudvikling både for at vedligeholde eller udvikle, men også for at rette op, hvis tingene er begyndt at gå skævt.

Vi tilbyder blandt andet hjælp og sparring til: 

Lars Munch Svendsen

Vil du høre mere?

Lars Munch Svendsen

Ledelse, salg & strategi

+45 8993 3299

lms@finansudd.dk

 

Talentudvikling

Det, der skal skabe differentiering og succes både nu og i fremtiden, handler primært om at have de bedste medarbejdere.

Talentudvikling er organisationsudvikling og drejer sig om at skabe resultater, udvikling og konkurrencedygtighed i en accelererende verden.

Pengeinstitutter bør arbejde med talentudvikling af mange årsager. For eksempel for at tiltrække dygtige medarbejdere, styrke læringsmiljøer, skabe ambitioner og forandringsparathed og stille krav til lederne – alt sammen med det formål at opnå bedre resultater.

Men mange har svært ved at finde ud af, hvordan de kan, vil og skal arbejde med talentudvikling. For hvad er egentlig talent, hvem har talent, og hvordan bruger virksomhederne det optimalt?

Nyt syn på talentudvikling

Med digitalisering og forandrede kunderelationer står branchen overfor nye krav til medarbejdernes kompetencer og talenter.

I vores publikation om talentudvikling redegør vi for et revitaliseret syn på talentudvikling, hvor der er fokus på at udvikle alle medarbejderes potentialer. Det er stadig vigtigt at fejre enkeltpersoners bedrifter og at tiltrække de allerdygtigste, men sektoren kan blive skarpere i at arbejde med, hvordan de gode resultater bliver til gennem alles bidrag.

Vi vurderer, at sektoren kan arbejde endnu mere professionelt og målrettet med læring og med udvikling af talenter, end den gør i dag.

Vi kan hjælpe jer med at:

  • udvikle tilgangen til talentudvikling, så den er afstemt med vision, mål og strategi
  • udvikle og gennemføre talentudviklingsprogrammer
  • træne lederne i talentledelse.

Skab succesfulde talentmiljøer

Læs publikation om talentudvikling.

Læs mere Talentudvikling.pdf

Talentprogram skaber leder-selvforsyning

Direktør i Sparekassen Vendsyssel fortæller om internt talentprogram.

Læs mere Talentprogram skaber leder-selvforsyning

 

Teamudvikling

Bedre teams giver bedre resultater. Få det bedste ud af jeres teams.

Velfungerende teams er i stand til at skabe bedre resultater end summen af teammedlemmernes resultater hver for sig. Det handler blandt andet om evnen til at samarbejde og kommunikere, og det handler om den enkeltes engagement og motivation i arbejdet mod at nå fælles mål. Men hvad skal der til for at være et velfungerende og højt ydende team?

Vi kan hjælpe med at udvikle succesfulde teams og give redskaber til at håndtere de vigtige elementer, som er afgørende for et godt samarbejde – for eksempel relationer, rollefordeling, kommunikation og koordination.

Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete situation og arbejder med lige præcis de problemstillinger, der er aktuelle for jer. Det kan blandt andet handle om at styrke sammenhængskraften og kendskabet til hinanden, eller hvordan man bedst drager fordel af hinandens kompetencer og styrker.

Vil du vide mere om teamudvikling, er du velkommen til at kontakte os.

 

Medarbejderudviklingssamtaler

Vi hjælper jer med at udvikle og implementere MUS-koncepter, der passer til netop jeres behov.

MUS hjælper med at realisere jeres strategiske grundlag

Vi ser medarbejderudviklingssamtalen som et centralt og vigtigt ledelsesredskab i forbindelse med strategiimplementering. Derfor vil du også høre os tale om SUS: Strategiske udviklingssamtaler, hvor vi hjælper med at realisere jeres strategiske grundlag og forankre værdierne på medarbejderniveau.

I konceptet lægger vi op til, at den enkelte medarbejder og leder har en god dialog om medarbejderens resultater, holdninger, adfærd og udviklingspotentiale. Det sker både bagud ved at evaluere det forgangne år og fremadrettet i forhold til, hvad fokus i den kommende periode skal være.

Uddannelse og træning af ledere i at gennemføre MUS

At gennemføre udviklingssamtaler, der gør en forskel, er et væsentligt middel til at fremme den forretningsmæssige udvikling.

Vi uddanner og træner ledere i at gennemføre samtaler, der skaber værdi for medarbejderen og virksomheden. I får værdifulde input til at gennemføre samtaler og en træningsbane, hvor lederne kan øve sig. På træningsbanen får lederne kvalificeret feedback og dermed input til, hvordan de kan forbedre sig.

 

Kulturanalyse

En kulturanalyse skaber indsigt i kulturen og giver et godt grundlag for at udvikle organisationen.

Kulturen er organisationens "mentale lim", der afspejler de ansattes antagelser, værdier, holdninger og adfærd og organisationens systemer, symboler og ritualer. Kulturen vejleder om, hvordan man som medlem af organisationen forventes at handle – både internt og eksternt.

Der er en afgørende sammenhæng mellem en organisations kultur og evnen til at lykkes med at skabe forandringer. Kulturen er heldigvis ikke statisk, og man kan arbejde med at udvikle kulturen, så den bedre understøtter organisationens formål.

Det er derfor vigtigt, at du forstår din virksomheds kultur. En kulturanalyse er nyttig til dette formål. Vi benytter både kvantitative og kvalitative metoder til at analysere kulturen i din virksomhed. Kontakt os for at høre nærmere.

Målinger

Få dybere indsigt i kunder, markeder, organisation og medarbejdere.

Læs mere Målinger

Strategi

Skab visioner, sæt mål og følg op med handling.

Læs mere Strategi

Bestyrelse

Når I styrker bestyrelsens arbejde, styrker I virksomheden.

Læs mere Bestyrelse