Compliance: God kommunikation nedbryder barrierer

På den nye uddannelse Værdiskabende kommunikation for compliance vil deltagerne opleve, at de får større gennemslagskraft. De får et stærkt grundlag for at opnå forståelse hos interessenterne – hvad enten disse er ledelsen, chefer i linjen eller øvrige kolleger.
Compliancemedarbejdere skal kunne samarbejde på tværs og levere tydelige budskaber for at lykkes. Kommunikation er afgørende for at skabe forståelse og ejerskab hos "forretningen".

I forholdet mellem compliance og resten af organisationen er forståelse for roller, formidling af budskaber og dialog er afgørende for succes.

"Det er bare nemmere sagt end gjort," siger FU's afdelingschef for Finansiel regulering og bestyrelse, Line Bagger Bendix, og fortsætter:

"Forretningen opfatter ofte compliance som tungt og besværligt. Selvom det jo reelt er forretningens opgave at leve op til regler og krav."

Dialog skaber effekt

"Besværet" bliver nemt synonymt med den enkelte compliancemedarbejder.

Mange compliancemedarbejdere har sikkert oplevet, at den mest grundige, og sikkert også rigtige analyse af et område, bliver modtaget med sure miner eller mangel på forståelse: ”Er du sikker på, at du har læst reglerne rigtigt?” eller ”Her opfører vi os ordentligt og får aldrig klager – så hvad mener du med, at vi ikke er i mål?”

"Der er et behov for en mere dialogorienteret tilgang til compliance, uden at det betyder, at compliancefunktionen bliver utydelig eller mister kant."

- Line Bagger Bendix

Nyt forløb med fokus på den svære kommunikation

"Vi har i både store og små organisationer set et behov for bedre kommunikation mellem compliance og resten af forretningen. Der er et behov for en mere dialogorienteret tilgang til compliance, uden at det betyder, at compliancefunktionen bliver utydelig eller mister kant," siger Line Bagger Bendix.

God kommunikation er ikke noget, man kan læse sig til.

Derfor har eksperter indenfor ledelse, kommunikation og compliance på Finanssektorens Uddannelsescenter udviklet forløbet Værdiskabende kommunikation for compliance.

Medarbejdere og ledere, der arbejder i compliancefunktionen, kan få de rette redskaber og færdigheder til at styrke det gode samarbejde med den øvrige organisation. De lærer, hvordan de kommer ud med budskabet, og hvordan de opnår større forståelse og ejerskab hos "forretningen".

Første afholdelse er den 28. november. Skal du med?


Forløbet varer tre dage, hvor deltagerne blandt andet får forståelse for egne og andres kommunikationsmønstre og måder at reagere på.

Det starter med dig

"Vi kan alle blive frustrerede, når vi ikke kan få andre til at gøre det, som vi mener, de skal. Vi vil gerne forandre de andre, hvilket der måske kan være gode grunde til," siger FU's afdelingschef for Ledelse, salg og strategi, Lars Munch Svendsen.

Men:

"Hvis vi vil ændre de mønstre og den kommunikation, vi indgår i, er det smart at begynde med os selv. Hvis vi gør noget andet, end det vi plejer, kan det også få den anden til at ændre adfærd. Det kan være vejen til bedre samarbejde og kommunikation, når vi lykkes med det."

"Derfor skal deltagerne selv arbejde med at designe deres kommunikation om compliance. For at komme dertil skal den enkelte først have forståelse for sine egne kommunikationsmønstre og reaktionsmåder," siger Lars Munch Svendsen.

Skab forståelse i din organisation

Deltagerne vil opleve, at de får større gennemslagskraft. De får et stærkt grundlag for at opnå forståelse hos interessenterne – hvad enten disse er ledelsen, chefer i linjen eller øvrige kolleger.

"Dårlig kommunikation er årsag til friktion og barrierer for gode processer og effektiv implementering. Det ses typisk i form af misforståelser, fejlprioriteringer og konflikter, der er ærgerlige og ressourcekrævende. Værdiskabende kommunikation for compliance vil bidrage til at nedbryde disse barrierer og skabe langt bedre synergi. Compliance kan på den måde være med til at skabe værdi gennem mere effektive processer," siger Line Bagger Bendix.

 

Spørgsmål? Tag fat i Line eller Lars

Line Bagger Bendix
Line Bagger Bendix
Afdelingschef
+45 8993 3240
+45 2968 3560
Lars Munch Svendsen
Lars Munch Svendsen
Afdelingschef
+45 8993 3299
+45 6038 6299


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU