FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Prøve klar til dem, der ikke er omfattet af overgangs-ordningen på bilag 1 og 4

Obligatorisk prøve består af en eksamen i form af et kundemøde. Et tilvalg giver mulighed for at forberede sig via før-måling og fysisk undervisning.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018, og Finanstilsynet har godkendt FU som prøveudbyder på IDD. Derfor er vi nu klar med en række datoer for at afholde kompetenceprøver i løbet af september måned, så alle kan nå at blive klar. Mere info om prøve og mulige datoer.

Hvis en medarbejder ikke når op til prøven inden den 1. oktober, kan vedkommende udøve forsikringsdistribution under opsyn, indtil prøven er gennemført og bestået.

Grundlæggende uddannelser integrerer IDD-prøvens bilag 4

Medarbejdere, der er i gang med en grundlæggende uddannelse, får automatisk tilbudt at gennemføre IDD-prøven som led i den grundlæggende uddannelse og skal derfor ikke tilmeldes særskilt til prøven.

Læs mere om, hvordan IDD-prøven foregår


Fortsat muligt at registrere kompetencer

Mange af pengeinstitutter har dannet sig et overblik over, hvem der er omfattet af IDD og af overgangsordningen, ved at udfylde vores skabelon. Vi sender info om de forskellige muligheder og datoer direkte til dem, der har indsendt denne information. Du kan stadig nå at udfylde og indsende skabelonen, vi behandler informationerne løbende.

Kontakt Mette Henriksen hvis du ønsker at efterregistrere medarbejdere.

Tilbud om før-måling til alle

Tag evt. en før-måling for at se, om du bør gennemføre et fysisk kursus, før du går til eksamen på bilag 4.

Flere modeller til IDD-prøven

Alle kan tilmelde sig direkte til prøven på bilag 4 uden at gennemføre en før-måling. De kan også gennemføre en før-måling for at se, hvordan de klarer sig, og om de bør tilmelde sig fysisk undervisning inden deres prøve. Eller de kan tilmelde sig den fysiske undervisning uanset resultatet af deres før-måling.

Før-måling og træningsbane til bilag 1 er endnu under udvikling.

Kontakt os gerne for at høre om mulighederne for at oprette et lukket hold.

Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine om praktik og tilmelding til prøve
Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du har faglige spørgsmål til IDD


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU