FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Formuerådgivernes uddannelse niveauvurderet

Niveauvurderingen er en anerkendelse. Den vil det gøre det mere smidigt for både tidligere og fremtidige deltagere at bruge uddannelsen fra FU i samspil med andre uddannelser.

Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) har fået niveauvurderet ”Eksamineret finansrådgiver, Formuerådgivning” (EFF) hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

”Niveauvurderingen gør det lettere for både medarbejdere og arbejdsgivere at vurdere, hvordan formuerådgiveruddannelsen kan bringes i spil fremadrettet,” siger Søren Laursen, adm. direktør på FU, og fortsætter:

”Med FA som projektejer har vi arbejdet for at opnå anerkendelse af privat uddannelse i det offentlige uddannelsessystem. Muligheden for at få niveauvurderet private uddannelser er et skridt i den rigtige retning, da det forhåbentlig gør det lettere at få en realkompetencevurdering. Akkrediteringsinstitutionens vurdering bekræfter det niveau, som vi selv mener uddannelsen har – og som de mange tilbagemeldinger, vi gennem årene har fået fra deltagerne, også peger på.”

Vil du vide mere om Eksamineret finansrådgiver – Formuerådgivning? Så læs med her

 

Hvad er en niveauvurdering?

FUs uddannelse Eksamineret finansrådgiver – Formuerådgiver er blevet vurderet til at ligge på niveau seks, der svarer til bachelor- og diplomuddannelser.

  • Danmarks Akkrediteringsinstitutions (AI) opgave er at sikre at de videregående uddannelser i Danmark har en høj kvalitet og relevans.
  • Private uddannelser bliver vurderet ift. ”Kvalifikationsrammen for Livslanglæring” der har otte niveauer – fra grundskole til Ph.d.
  • Formuerådgiveruddannelsen er blevet vurderet til at ligge på niveau seks, der svarer til bachelor- og diplomuddannelser.

 

Lettere at udnytte kompetencer

Hos FA er adm. direktør Mariane Dissing også meget tilfreds med vurderingen. For den gør det lettere for den enkelte medarbejder at udnytte sine reelle kompetencer, når hun eller han søger optagelse på en offentlig videreuddannelse.

”Når og hvis medarbejdere med private uddannelser på CV’et ønsker at videreuddanne sig i offentligt regi, er det afgørende, at niveauet for deres private uddannelser anerkendes og ’oversættes’ korrekt til det offentlige system. Det er netop det, en niveauvurdering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution gør,” siger hun.

Selvom det nu er lykkes at få niveauvurderet Formuerådgiveruddannelsen, er der lang vej til målet, understreger Mariane Dissing:

”Manglende anerkendelse og niveauvurdering af private uddannelser fører til et ufleksibelt uddannelsessystem, hvor det er besværligt for medarbejdere og virksomheder at bevæge sig mellem offentlige og private uddannelser. Det er ikke hensigtsmæssigt i en tid, hvor kompetencekravene på arbejdsmarkedet er omskiftelige.”

 

Vi skal undgå dobbeltuddannelse

Gør det lettere for deltagerne

Adm. direktør hos FU, Søren Laursen, forventer, at en niveauvurdering gør det lettere for deltagerne på EFF at få overført det, de har lært på FU i deres videre uddannelsesforløb.

Målet med at vurdere uddannelser fra centralt hold er at gøre det lettere for de studerende at sammenligne niveauer på tværs. Det er i høj grad relevant for medarbejderne i finanssektoren, der kommer mange steder fra.

Ifølge Mariane Dissing handler det grundlæggende om at få mest mulig uddannelse for pengene. Det er grunden til, at FA i årevis arbejdet for, at private uddannelser opnår anerkendelse i forhold til det offentlige uddannelsessystem.

Hos FU forventer Søren Laursen, at den formalitet, der ligger i at få en uddannelse niveauvurderet, gør det lettere for deltagerne på EFF at få overført det, de har lært på FU i deres videre uddannelsesforløb.

”Vi skal undgå dobbeltuddannelse, og vi håber, niveauvurderingen er er første skridt i en mere smidig realkompetencevurdering,” siger han.

 

 

Søren Laursen
Administrerende direktør
+45 8993 3340
+45 2269 8381
Har du spørgsmål til niveauvurderingen, kan du kontakte Søren
Claus Godt Hansen
Kunde- og markedschef
+45 8993 3374
+45 2527 0583
Kontakt Claus, hvis du vil vide mere om Eksamineret finansrådgiver – formuerådgivning