FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

FUs hvidvasknetværk fylder 1 år

FUs netværk om bekæmpelse af hvidvask fylder 1 år. Vi gør status over 2019 og glæder os til 2020, hvor vi igen inviterer til netværk med fokus på erfa. Der er stadig plads til dig!

På baggrund af efterspørgsel fra sektoren oprettede FU i slutningen af 2018 hvidvasknetværk, som skulle give sektoren et forum med plads til erfaringsudveksling og faglig opdatering.

Netværkene mødes to gange om året og er målrettet forskellige faggrupper: Hvidvaskansvarlige og specialister og Medarbejdere i AML-teams

I løbet af 2019 har over 70 repræsentanter fra 37 forskellige pengeinstitutter været en del af de netværkene. Næsten 90% af dem har svaret, at de har fået et stort eller meget stort udbytte af at deltage.

Netværket er meget relevant. Jeg får et stort udbytte af videndelingen mellem deltagerne, og det er nyttigt at høre de argumenter, der ligger bag andre institutters anskuelser på diverse emner.

Niels Jacob Schousboe
Niels Jacob Schousboe  - Compliance- og risikoansvarlig, Totalbanken

Fagligt indhold

På netværksmøderne i 2019 har vi blandt andet arbejdet med den hvidvaskansvarlige som nøgleperson, hvordan man foretager risikostyring på hvidvask og tips til, hvordan man laver en nyttig og sigende underretning.

I løbet af 2019 har over 70 repræsentanter fra 37 forskellige pengeinstitutter været en del af netværkene. Næsten 90% af dem har svaret, at de har fået et stort eller meget stort udbytte af at deltage.

Vi har hørt om, hvordan man som pengeinstitut bedst muligt forbereder sig på et tilsyn, der udover formalia, også vurderer kvalitet og effekt i pengeinstituttets håndtering af hvidvask og terrorfinansiering.

Vi har også haft besøg af PET, der fortalte om håndtering af terrorfinansiering, og Danske Spil, der delte deres erfaringer og udfordringer som spillevirksomhed.

Udover de faglige oplæg har der været spændende diskussioner og erfa-udvikling blandt deltagerne – både på baggrund af de planlagte, faglige oplæg, men også om emner, som deltagerne selv har ønsket.

Der er også plads til dig

Vil du også være med i et af vores hvidvasknetværk? Så kan du læse mere om netværkene herunder:

Tilmeld dig gennem linkene herover eller send en mail til projektkoordinator Anne Bessmann-Petersen på abp@finansudd.dk

Som medlem af netværket inviteres du til to årlige møder, hvor FU faciliterer relevante faglige indlæg om konkrete emner, og du får tid til at sparre med andre, der sidder i samme funktion som dig. Vi sørger for, at I sidder i mindre grupper, hvor alle kan komme til orde, og i 2020 sætter vi endnu mere tid af til udveksling af erfa og udvikling af best pratice.

Det giver meget at deltage i netværket, idet jeg får kontakt til andre i sektoren, der ofte sidder med samme problemstillinger, som jeg selv gør. Derudover er det altid nemmere at tage fat i telefonen og bruge hinanden efter en dags netværk sammen.

 

Jenny Persson
Jenny Persson  - Jurist, BankNordik

 

Medlemskabet inkluderer de to årlige netværksmøder og koster 5.795 kr. per år, hvis din virksomhed er medlem af FU.

I får rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme pengeinstitut. 15 procent rabat på deltager nr. 2 og 25 procent rabat på deltager nr. 3, 4.... Hertil kommer udgifter til forplejning.

Har du spørgsmål til det faglige indhold, så tag fat i Line eller Linda.

Har du spørgsmål til tilmelding, så tag fat i Anne.Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU