Klumme: MUS er en gylden mulighed

Det er sæson for medarbejderudviklingssamtaler. Uanset om du er leder eller medarbejder, så grib chancen for at tage de snakke, der skaber udvikling og resultater.

Af Pernille Bech Hansen

Den årlige MUS-samtale er der, hvor I sammen løfter jer lidt højere op og tager lidt længere lys på, end I gør i de løbende dialoger i hverdagen.

Det er en vigtig samtale. Den er – sammen med de løbende samtaler medarbejder og leder imellem – med til at skabe retning, mening, trivsel og bedre relationer. Alt det skaber i sidste ende resultater.

Mange ledere tager ikke MUS-samtalen alvorlig nok. For mange er det noget, der skal overstås – og så bliver kvaliteten derefter. Lederne sørger ikke for – eller er ikke gode nok til – at få samtalen til at skabe den værdi, den er berettiget til. Og det er en skam.

En gylden mulighed

For er du leder, er de årlige udviklingssamtaler en gylden mulighed for, at du kan bidrage til organisationens og dine medarbejderes udvikling. Hvordan kan du og dine medarbejdere udfolde jeres kompetencer bedst muligt?

Som medarbejder er udviklingssamtalen der, hvor du aktivt forholder dig til blandt andet din fremtid. Du kan bruge samtalen til at påvirke fremtiden – både din egen, din afdelings og din virksomheds.

Med de mange forandringer, strategiske tiltag, nye arbejdsgange og måder at arbejde på er det nødvendigt, at alle udvikler nye kompetencer og mindset.

MUS for alle

Vi hører nogle gange en holdning om, at MUS-samtaler i mindre grad er for erfarne og ældre medarbejdere. De er ”færdigudviklede” – eller måske går de snart på pension.

Vi hører også, at mange organisationer har udfordringer med, at der er en forholdsvis stor andel af medarbejderne, der ikke selv efterspørger udvikling.

Det er synd, og det er en stor misforståelse. MUS-samtalen er vigtig for organisationen og alle medarbejdere. Det er en mulighed for at motivere alle (!) medarbejdere til udvikling.

Med de mange forandringer, strategiske tiltag, nye arbejdsgange og måder at arbejde på er det nødvendigt, at alle udvikler nye kompetencer og mindset.

Karriereudvikling er meget mere end lederstillinger

Der er selvfølgelig også de mange medarbejdere, der higer efter udvikling og karriereudvikling – og som forventer, at organisationen har fokus på det og tilbyder forskellige muligheder.

Her er det vigtigt at tænke bredt, når I tænker ”karriereudvikling”.

For det første skal I være opmærksomme på, at ledervejen ikke er for alle. Nogle skal være specialister, nogle vokser ved at få mere komplekse opgaver og udvidede ansvarsområder – og det skal I også tale om til MUS-samtalen.

For det andet så husk, at læring og udvikling ikke blot handler om at sende medarbejdere på uddannelse og kursus. Det handler i mindst lige så høj grad om at facilitere læring og udvikling i dagligdagen – og her spiller lederen og organisationen en vigtig rolle i at få skabe nogle stærke læringsmiljøer.

De gode råd til lederen

MUS et vigtigt ledelsesredskab til eksekvering af strategien. Her kan du som leder sætte ord på dine forventninger til medarbejderne. Du skal skabe rammerne for udvikling for alle dine medarbejdere. Både dem, der har brug for at udvikle sig i den stilling, de har, og dem, der skal rykkes til en anden position.

Gode ting at få vendt til MUS

 • Sæt ord på, hvordan det er gået siden sidste MUS – husk åben og ærlig feedback fra begge sider
 • Sæt retning for, hvad organisationen og afdelingen skal lykkes med den kommende tid – og hvad der skal være medarbejderens opgaver, bidrag og fokus for at understøtte det
 • Spørg ind til, hvad medarbejderen brænder for og gerne vil arbejde med
 • Lav forventningsafstemning – konkrete aftaler om arbejdsopgaver, ansvarsområder og mål for medarbejderen
 • Få et fælles billede af medarbejderens kompetencer, herunder udviklingsbehov og -ønsker
 • Lav en plan for, hvilke indsatser og tiltag der skal understøtte medarbejderens læring og udvikling
 • Tal om motivation, trivsel, arbejdsglæde og mental sundhed
 • Tal om relationer – både mellem dig og medarbejderen og mellem medarbejderen og andre kollegaer

De gode råd til dig, der er medarbejder

MUS-samtalen er en mulighed for at påvirke din egen rolle og din udvikling. Du skal have svar på en række spørgsmål – og du skal forberede dig på, hvad svarene er for dig:

 • Hvor er organisationen på vej hen?
 • Hvad skal være din afdelings fokus og bidrag?
 • Hvad skal være dit bidrag?
 • Hvad har du lyst til?
 • Hvad har du brug for at blive bedre til, hvis du skal lykkes?
 • Hvad har du af muligheder, hvis du gerne vil rykke dig?
Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille, hvis du vil blive klogere på MUS


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU