Længe ventet forordning er trådt i kraft

Det skal være lettere for kunderne at investere bæredygtigt. EU’s disclosureforordning lægger retningslinjerne for, hvordan finansielle virksomheder skal gribe opgaven an.

Finansielle virksomheder i EU skal nu leve op til en række nye krav om gennemsigtighed på bæredygtige investeringsprodukter.

Det er en realitet, efter at EU’s disclosureforordning trådte i kraft 10. marts 2021.

Hvis et investeringsprodukt bliver markedsført som bæredygtigt, skal udbyderen nu bl.a. oplyse, hvor stor en andel af investeringen der overholder EU's kriterier for bæredygtighed. Ikke nok med det. Har investeringsproduktet ikke et bæredygtigt fokus, skal det også tydeligt angives.

E-learning modulet ”Bæredygtighed i den finansielle sektor” giver en grundig introduktion til, hvad bæredygtighed betyder for alle, der arbejder i sektoren.

Harmonisering er målet

Målet med disclosureforordningen er at harmonisere reglerne om bæredygtige investeringsprodukter på tværs af Europa, og det kommer til at betyde noget for alle danske pengeinstitutter.

Banker og andre finansielle aktører skal bl.a. stille en række oplysninger til rådighed for kunden om produkternes bæredygtighedsprofil. Samtidig skal det på hjemmesiden være tydeligt, hvordan I arbejder med bæredygtighed. I skal bl.a. at offentliggøre politikker for, hvordan I håndterer bæredygtighedsrisici i jeres investeringer.

Flere trin

Forordningen indeholder en række oplysningsforpligtelser for finansielle virksomheder med hensyn til investeringsprodukter og deres bæredygtighedsfaktorer og -risici.

De første forpligtelser gælder fra 10. marts 2021 – og så kommer der flere til i løbet af de kommende år. Du kan se nogle af forpligtelserne i grafikken nedenfor.

Læs også notatet "Disclosureforordningen og MiFID II" her

Lidt om begreberne:

  • Bæredygtighedsfaktorer er miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål om respekt of menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse. De 14 konkrete faktorer er beskrevet i bilag 1 i den delegerede forordning.
  • Bæredygtighedsrisici er potentielle miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige begivenheder, som kan have faktisk eller potentiel negativ indvirkning på værdien af en investering.
  • Lysegrønne produkter er finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller en kombination heraf. Krav til produkterne findes i forordningens artikel 8.
  • Mørkegrønne produkter er finansielle produkter, der har bæredygtig investering som sit mål. Krav til produkterne findes i forordningens artikel 9.

Bliv meget klogere på disclosureforordningen

Du kan høre mere om disclosureforordningen og integration af bæredygtighedsrisici og -faktorer i MiFID II på Complianceseminar den 17. juni.

Herudover holder vi den 22. september en temadag i samarbejde med datacentralerne, hvor vi går endnu mere i dybden med disclosureforordningen og pengeinstituttets pligter inden for bæredygtighed. Skriv til Claus Henriksen på che@finansudd.dk, hvis du vil høre mere, når programmet er på plads.

Hold dig opdateret på alt indenfor finansiel regulering – tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

 

Linda Heath
Linda Heath
Chefkonsulent
+45 8993 3354
+45 2334 4336
Har du spørgsmål til disclosureforordningen? Tag fat i Linda


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU