FU fortsætter online, men udsætter aktiviteter med fysisk fremmøde, så længe myndighederne anbefaler det. Få overblik

Ledelsens kompetencer er altafgørende for virksomhedens performance

Michael Nørager har sendt os disse ord som appetitvækker til hans oplæg på informationsmødet om Master i Ledelse.

Af ph.d. Michael Nørager

Det er næsten som at sige, at ilt er nødvendigt for at trække vejret. Vi ved det godt, for der er utallige beviser for, at der er sammenhæng mellem ledelse og resultater.

Men glæden over denne ligefremme sammenhæng overmandes ret hurtigt af, hvor svært det er at definere hvilke kompetencer, lederen skal have, og hvordan lederen træner disse kompetencer på en måde, der skaber resultater for virksomheden og udvikler en sund kultur.

Michael Nørager, ph.d. og lektor fortæller på info-mødet om, hvordan Master i Ledelse opkvalificerer og udvikler lederens fire vigtigste kompetencer, så pengeinstituttet performer bedre. 

Vi tør godt komme med et bud på, hvilke kompetencer det drejer sig om, fordi det baserer sig på en stor McKinsey undersøgelse fra 2015 What really matters blandt 189.000 medarbejdere i 81 virksomheder verden over.

Undersøgelsen angiver særligt fire helt afgørende lederkompetencer, der kan ses på bundlinjen og registreres på McKinsey's eget Organizational Health Index.

Problemløsning

Med fokus på processen inden beslutningen er det vigtigt, at lederen er i stand til at reflektere, analysere og intervenere i problemer, uanset om det vedrører strategi, opkøb/fusion eller interne konflikter.

Resultatfokus

Ledelse handler om at tilføre det, der mangler for at skabe effektivitet og kunne prioritere det mest værdiskabende arbejde.

Perspektiv

Gode ledere sætter sig ind i og lader sig udfordre af modsatrettede opfattelser af en konkret sag. Det er meta-perspektiv som gør lederen i stand til at åbne for ny viden og input fra andre. Det bringer lederen meget tættere på medarbejdere, kunder og marked.

Opbakning

En autentisk leder opbygger gensidig tillid til sine medarbejdere, og lederen ved, hvordan man minimerer frygt og fremmer konstruktive ideer og udvikling.

Master i Ledelse sætter vi særskilt fokus på den enkelte leders udvikling af netop disse fire kompetencer.

Kom til informationsmødet og hør hvordan vi opkvalificerer og udvikler disse kompetencer, så ledere og medarbejdere skaber gode resultater på bundlinjen.

Peter Jensen
Chefkonsulent
+45 8993 3570
+45 2968 3570
Kontakt Peter Jensen, hvis du vil vide mere om Master i Ledelse