Uddannelse

Master i Ledelse

 • Ledelse

Indhold på lederuddannelsen

Master i Ledelse er en unik 2-årig efteruddannelse for erfarne ledere med personaleansvar i den finansielle sektor. Masteruddannelsen består af 8 felter af 2-3 dages varighed. Hertil kommer projektopgaver, en individuel eksamen og en teameksamen. 

Læs mere om indholdet på de 8 felter længere nede på siden.

Hvorfor vælge FUs Master i Ledelse?

Uddannelsen er en helhedstænkende lederuddannelse, hvor du gennem strategisk indsigt, forståelse for forretning og menneskelige mekanismer bliver dygtigere til at eksekvere strategier og skabe resultater. Master i Ledelse er en rejse, hvor du vil opleve, at du kommer til at arbejde med dig selv på det personlige plan i relation til forretningen.

Master i Ledelse er blevet niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution til niveau 7. Det svarer til niveauet på kandidat- og masteruddannelser. Niveauvurderingen gør det nemmere for den studerende og andre at få indsigt i niveauet og gør det nemmere ved efterfølgende realkompetencevurdering i uddannelsessystemet.

Se en video, hvor Chefkonsulent Pernille Bech Hansen fortæller om uddannelsen, dens særlige kendetegn og hvorfor (5:29):

Målgruppe og forudsætninger

Master i Ledelse er for erfarne ledere i den finansielle sektor, der ønsker at udvikle sig som leder og deres evne til at skabe resultater. Uddannelsen er for ledere i den finansielle sektor, det vil sige pengeinstitutter og beslægtede virksomheder i den finansielle branche (fx forsikring, pension og revision).

Hør mere om lederuddannelsen på info-møder

Vil du vide mere om Master i Ledelse, før du tilmelder dig, kan du deltage på vores info-møde i Skanderborg. Du er også velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Praktisk om uddannelsessted

Undervisningen foregår primært på Skanderborg Park, som både har smukke omgivelser og gode p-forhold. Og så ligger det tæt på Skanderborg Station og motorvejen E45, så det er nemt at komme til. På felt 6 tager vi dig med til London, Berlin eller et tilsvarende sted.

Bliv inspireret af tidligere deltagere og indsigten fra deres ledere 

Få overblik over alle FUs lederkurser og -uddannelser

Startdato 7. november 2022
Slutdato 21. juni 2024
Sted Skanderborg Park
Varighed 593 dage
Målgruppe
Leder
Koordinator Britt Hoffmann Wätjen
Underviser Pernille Bech Hansen
Pris: 107.000 kr. 143.885 kr. for ikke-medlemmer
Hertil kommer udgifter til ophold og forplejning, som vi opkræver efter hvert modul.

Interesseret i at komme med på Master i Ledelse? Send en mail til Britt via den gule knap nedenfor. Så får du mere information om tilmelding. Vi glæder os til at høre fra dig!
Læs mere

 

Master i Ledelse består af 8 felter, en individuel eksamen og en teameksamen.

Felt 1 – Ledelse i perspektiv, hvorfor og hvordan

Felt 1 giver dig et overblik over lederrollen, et fundament for at forstå og fordybe dig i rollen og en indledende mulighed for at forholde dig til dig selv som leder og dine bevæggrunde for at tage en lederfunktion på dig. Du får også et overblik over uddannelsesforløbet, og vi introducerer dig til nogle af de centrale elementer på forløbet.

Indhold         

 • Hvad er ledelse?
 • Hvorfor er du leder? Og hvad brænder du for ved ledelse?
 • Strategisk forståelse, ledelsesrollen og virkemidler
 • Teamdannelse
 • Introduktion til uddannelsesforløbet, metode, indhold, form og forventninger

Felt 2 - Ledelse og forretningen

Felt 2 giver dig strategisk indsigt og forretningsforståelse i forhold til den omverden, du agerer i som leder – den finansielle sektor, din egen virksomhed og samspillet og interaktionen mellem de to.

Målet er at give dig gode forudsætninger for at arbejde strategisk og resultat- og helhedsorienteret. Du bliver endnu mere bevidst om dig selv som leder og arbejder med din personlige udvikling i relation til din forretningsmæssige platform og forståelse af branchen og udviklingen som helhed. 

Indhold

 • Variation af forretningsmodeller
 • De juridiske rammer for pengeinstituttets virke
 • Økonomistyring af pengeinstituttet (maskinrummet)
 • Tendenser i den finansielle sektor og verden
 • Dig som leder i sammenhæng med forretningen
 • Stærke kommunikative evner

 

Felt 3 – Ledelse og personen

På felt 3 får du klarhed over, hvordan du som person udfylder din lederfunktion – hvem er du, og hvad kan du bruge det til i forhold til lederrollen?

Du får indsigt i dine personlige og ledelsesmæssige styrker og svagheder - og hvad det betyder for, hvordan du bedriver ledelse. Målet med feltet er at træne og styrke dine personlige kompetencer.    

Indhold

 • Indsigt i egne ressourcer, styrker og svagheder
 • Indsigt i egen ledelsesidentitet
 • Personlig gennemslagskraft
 • Mental robusthed
 • Afsæt for personlig udvikling

Felt 4 – Ledelse og teamet

På felt 4 bliver du dygtigere til at arbejde med at udvikle dit team eller din afdeling. Du bliver stærkere i at designe og gennemføre gruppeprocesser, der er med til at skabe retning, mening og udvikling for afdelingen, blandt andet med udgangspunkt i den overordnede strategi for din virksomhed. Det kan også være processer, der skaber fokus på de interpersonelle relationer og din kapacitet til at være i og håndtere dem. 

Indhold

 • Teams og grupper
 • Gameplaner
 • Ledelse i levende systemer
 • Gruppeudviklingsprocesser/gruppeudviklingssamtaler
 • Facilitering, procesledelse og involverende metoder
 • Samspil, gruppedynamik og følelser
 • Modeller til at forstå forskelligheder
 • Garuda Fokusprofil – certificering i værktøjet samt tilbagemelding og proces med medarbejderne
 • Ledelsesteams

Felt 5 – Ledelse og medarbejderne

Felt 5 gør dig bedre til at motivere og udvikle den enkelte medarbejder, blandt andet med udgangspunkt i den overordnede strategi for virksomheden.

Du får inspiration og værktøjer, du kan bruge til at motivere og udvikle den enkelte medarbejder, til performanceledelse og til at håndtere konflikter.

Indhold

 • Motivation og udvikling af den enkelte
 • Strategisk selvledelse og proaktivitet
 • Professionelle dialogværktøjer
 • MUS og ledelsesbaseret coaching
 • Vanskelige samtaler og konflikthåndtering
 • Feedback
 • Performanceledelse
   

Felt 6 – Innovation og forretningsudvikling

Felt 6 giver dig viden, indsigt i og værktøjer til at arbejde med innovation og forretningsudvikling som leder i din afdeling og på strategisk niveau.

Vi introducerer dig til metoder til forretningsudvikling, nytænkning, ideudvikling og til at skabe muligheder og løsninger for din forretningssucces i fremtiden. Vi kigger på tendenser i sektoren og på,  hvordan den omkringliggende verden påvirker den, herunder digitalisering i forhold til kunder og ledelse. Vi tester og laver prototyper for at opnå hands on-erfaringer med disciplinerne.   

Indhold

 • Nytænkning
 • Brugerdreven innovation
 • Innovationsmetoder og prototyping
 • Fremtidens kunder
 • Tidens tendenser
 • Ledelse i en digital verden

På felt 6 tager vi dig med til London, Berlin eller et tilsvarende sted og drager her fordel af byens position som omdrejningspunkt for innovation indenfor den finansielle sektor. Her oplever du nødvendigheden af at tænke nyt, og du bliver introduceret til og afprøver metoder til innovation og forretningsudvikling. Selve undervisningen foregår på dansk, men der vil være forskellige oplæg på engelsk. 

Felt 7 – Kultur, kompleksitet og forandringsledelse

Felt 7 gør dig i stand til at udvikle og støtte kulturen i afdelingen (og virksomheden), så den underbygger den retning, der er sat for virksomheden. Vi arbejder med større kulturændringer og forandringer, for eksempel på baggrund af en fusion, omstilling af digitale platforme, udvidelse af forretningsområder etc. for at opnå konkret viden om forandringer og kulturen som en kompleks styrende størrelse, der påvirker strategier.

Vi kigger på, hvordan man som leder kan analysere, forstå og påvirke kulturen, så alle er med og tilmed tager ansvar.

Indhold

 • Kulturanalyser og- forståelse
 • Ledelse af forandringer
 • Håndtering af modstand mod forandringer
 • Erfaringer fra store forandringsprocesser for eksempel fusioner med mere 

Felt 8 – Strategi i bevægelse

På felt 8 giver vi dig en indsigt i og metoder til at udvikle strategier samt indsigt i topledelsens og bestyrelsens arbejde, roller og samspil. Feltet bidrager til at opbygge din forretningsmæssige forståelse og sætte dig i stand til at arbejde med at udvikle strategier.

Indhold

 • Strategiudvikling i teori og praksis
 • Formulere strategiske valg og fravalg
 • Forretningsmodeller
 • Fra strategiplanlægning via udvikling til strategieksekvering

Eksamen

 • Individuel eksamen med udgangspunkt i egen strategieksekvering og egen personlig udvikling.
 • Teambaseret eksamen med udgangspunkt i et strategisk forandringsprojekt i en konkret virksomhed.

Virksomhedens udbytte

I får en leder, som kan omsætte virksomhedens strategi til konkrete ledelseshandlinger, der bidrager til, at I bevæger jer i den rigtige retning.

Lederen udvikler kulturen og den enkelte medarbejder i overensstemmelse med det organisatoriske værdigrundlag.

Undervejs i forløbet skaber lederen resultater og afkast i egen afdeling og får en høj grad af forretningsforståelse.

Deltagerens udbytte

Vælger du at deltage på Master i Ledelse bliver du skærpet og styrket i din evne til at skabe resultater som leder - samtidig med, at du bliver styrket på det personlige plan.

Du får stor indsigt i sektoren, i forretningen, i ledelse og i dig selv som leder. Du bliver dygtig til at omsætte indsigten til handlinger i din daglige praksis, som bidrager til, at du bliver en succes.

Samtidig får du et godt netværk inden for sektoren med mulighed for at trække på andres erfaringer.