Master i Ledelse - ledelse på en ny måde

"Jeg oplever faktisk, at det blev en kick-start på en ny måde at tilgå min ledelsesopgave," lyder det fra en af de tidligere deltagere på finanssektorens Master i Ledelse.
Som deltager på Master i Ledelse begynder du at opfatte ledelse på en ny måde. Det er i hvert fald, hvad deltagerne på dimissionsholdet 2018 fortæller. Her har vi samlet nogle af deres refleksioner over forløbets betydning og for dem vigtige læringspointer fra lederuddannelsen. Du kan bruge dem som inspiration til også at reflektere over din ledelsesrolle.

"Når jeg tænker tilbage på MiL-forløbet, så er der en ting, som ærgrer mig i dag, og det er, at jeg ikke har været på MiL tidligere. For den måde, jeg har været chef på i de første 4-5 år, er meget anderledes end den måde, jeg er og fremover vil blive chef på."

Deltagerne på Master i Ledelse har generelt fået en ny måde at forstå ledelse på og agere som leder. Det gælder også deltagere med mange års ledererfaring. Ledelsesopgaven i sektoren ændrer sig, så krav og forventninger til lederne er i bevægelse.

Som afslutning på MiL har deltagerne været til en eksamen, som består af en skriftlig synopsis og en mundtlig dialog. Her redegør deltagerne for, hvordan de har udviklet sig som ledere, og hvordan de har arbejdet med strategieksekvering i egne afdelinger gennem de knap to år, de har gået på uddannelsen. At uddannelsen har givet deltagerne større indsigt i ledelse og en øget selvindsigt illustrerer følgende citater fra deltagernes synopser:

"Jeg føler, at jeg i løbet af sidste små to år har taget nogle kæmpe skridt i retning af at blive en chef, som har fokus på chefrollen, og jeg har formået at transformere min egen opfattelse af det at være leder, og hvad det indebærer."

"Jeg oplever faktisk, at det blev en kick-start på en ny måde at tilgå min ledelsesopgave."

"Jeg havde en vis selvtillid og gode erfaringer som leder med i bagagen, men er alligevel blevet positivt overrasket over, hvor meget jeg har lært om mig selv – og ikke mindst hvordan andre ser mig."

"Jeg føler klart, at den forretningsmæssige og personlige rejse hænger sammen og har fået mig til at tænke ledelse på en helt ny måde."

Tidligere deltager på Master i Ledelse

Start med at prioritere ledelsesopgaven

En bevægelse, som en del deltagere på MiL har oplevet gennem forløbet, har været en mere bevidst prioritering af ledelsesopgaven. Som mange andre ledere i sektoren oplevede flere, at det var svært at slippe driften, kunderne eller en specialistrolle.

Gennem uddannelsen har deltagerne fået en større forståelse for ledelsesopgaven, og hvor afgørende det er, at de tager opgaven på sig. Mange har derfor været i gang med at reducere eller flytte egen kundeportefølje, uddelegere og generelt stille skarpt på, hvad der er deres vigtigste opgaver.

"Jeg havde nok for travlt med at knokle med sagerne, så jeg ikke havde tid til at få gjort mine rådgivere 2-3% mere effektive."


Med ledelse oversætter du strategien til konkrete handlinger i hverdagen


På MiL arbejder vi med ledelse som noget, der skal understøtte strategien og forretningen. Ledelse handler om at skabe resultater gennem andre. De resultater, der skal skabes, hænger naturligt sammen med den retning eller strategi, der er for deltagerens virksomhed. Gennem hele forløbet har deltagerne arbejdet konkret med at eksekvere deres virksomheds strategi i egen afdeling. Med de forandringer, der er i sektoren, indebærer det en del forandringsledelse. Det kan for eksempel handle om at få skabt en mere proaktiv kultur.

"Min deltagelse på MiL har betydet, at de (virksomheden og medarbejderne) har fået en chef, som fremover kan arbejde klogere og mere målrettet med implementering af strategien. Med mine nye indsigter og forståelser er jeg blevet bedre til at være medarbejdernes sparringspartner, når strategien skal oversættes til konkrete handlinger i hverdagen."

 

Det personlige lederskab og refleksion er centrale ledelsesredskaber


Deltagerne på MiL bliver meget mere bevidste om, hvilken betydning deres egen adfærd og ageren har på, hvordan andre (medarbejdere, deres chefer, kollegaer m.fl.) agerer, og dermed hvordan de lykkes som ledere. Det vidner disse udsagn fra deltagere på uddannelsen om:

"Det starter ved mig selv."

"Det handler om at have en bevidsthed om det, man foretager sig, og en respekt for den kæmpe afsmittende effekt en mellemleder ofte har på sin afdelings trivsel og performance."

Et centralt element i det personlige lederskab og ledelse generelt er refleksion. Refleksion er blevet et vigtigt værktøj for enhver leder. Det handler om at forholde sig til sig selv ved at reflektere og se situationen sådan lidt oppefra – og derudfra vurdere, hvad der er den mest hensigtsmæssige handling lige nu. For mange ledere betyder det, at de begynder at tænke lidt mere over tingene, stiller sig selv flere spørgsmål med dybde og bliver mere bevidste om deres valg. Som en af deltagerne på MiL oplever:

"Jeg går til det med en dybere forståelse for det, jeg har gang i."

På den måde kommer ledelse, strategieksekvering og det personlige lederskab naturligt til at hænge sammen og gå hånd i hånd:

"Jeg føler klart, at den forretningsmæssige og personlige rejse hænger sammen og har fået mig til at tænke ledelse på en helt ny måde."

"På uddannelsen er det meget hurtigt gået op for mig, at ledelse i høj grad handler om at frigøre sig selv fra driftsopgaver, således at der bliver tid til dialog, sparring og udvikling af medarbejdere og forretningen."

Tidligere deltager på Master i Ledelse

Tre pointer om lederuddannelsen fra dimittenderne


Deltagerne har fået en masse konkrete modeller og værktøjer, som de kan bruge. Som en af dem sagde: "Der er blevet serveret virkelig mange ledelsesmæssige guldkorn på MiL-rejsen".

Vippebræt-modellen: Med udgangspunkt i sin bog ”Ledelse gennem paradokset – om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet” underviste Lotte S. Lüscher i, hvordan ledere dagligt står over for en række paradokser, og hvordan ledere kan agere i det. Det handler i høj grad om at være bevidst om, hvad situationen kalder på og så agere ud fra det. Det betyder, at du som leder nogle gange skal trække på det, der er din styrke eller dit naturlige adfærdsmønster – og andre gange skal gøre noget andet, som kan være unaturligt eller svært, men vigtigt, hvis det vil være til gavn for at løse ledelsesopgaven bedst muligt.

Meningsbegrebet: Det er meget nemmere at få medarbejderne med, hvis de kan se meningen med det, de skal, og kan se det overordnede formål (why). Det er en vigtig ledelsesopgave at hjælpe medarbejderne med at se meningen for eksempel i forbindelse med strategiske initiativer og forandringer.

Autopoiese: Et centralt begreb, når du som leder skal hjælpe medarbejderne med at se meningen. Vi har hver især forskellige briller, vi ser verden igennem. De formes af vores grundantagelser og erfaringer. Som leder skal man erkende og forstå, at vi som mennesker forstår ting forskelligt og tillægger det forskellig betydning. Information kan blive forstået og opfattet på mange måder. Det kræver nysgerrighed at komme ”ind i hovedet” på andre og prøve at forstå, hvordan de opfatter noget og skaber mening med det. Nysgerrighed handler, i denne sammenhæng, om evnen til at være undersøgende og spørgende og lytte nærværende – og dermed udforske for eksempel andres autopoiese.

Pernille Bech Hansen

Vil du høre mere?

Pernille Bech Hansen

Ledelse, salg & strategi

+45 8993 3352

pbh@finansudd.dk

VIDEO Det får du med

Se kort video om deltagernes udbytte af Master i Ledelse.

Læs mere https://youtu.be/3H87qSC5M9A

MiL skaber værdi

I Danmarks Nationalbank er de ikke i tvivl om, hvorfor MiL'en er et godt valg. Se video

Læs mere https://youtu.be/o2Z_Tsu8UEs