FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Når trivsel og performance går hånd i hånd

En sund balance i arbejdslivet er en forudsætning for at levere holdbare resultater. På FUs inspirations- og erfadag for HR satte oplægsholderne derfor fokus på trivsel og performance, og på hvordan vi forebygger og håndterer stress

Finanssektoren er i disse år præget af øget digitalisering, stigende faglig kompleksitet, konstante forandringer i højt tempo og nye udbydere på det finansielle marked. Der er brug for agile og omstillingsparate medarbejdere, som samtidig har en god og sund balance i arbejdslivet. Det gavner pengeinstituttets bundlinje på såvel kort som langt sigt.
Derfor satte FU for nyligt fokus på trivsel og performance til en inspirations- og erfadag for HR. Emnet blev belyst fra flere vinkler af forskellige oplægsholdere, som alle havde en vinkel på, hvordan vi forebygger og håndterer stress.

Sparekassen Vendsyssel fortalte, hvordan de igennem mange år har haft fokus på arbejdsglæde, trivsel og stresshåndtering som en væsentlig faktor i at skabe positive resultater. HR-medarbejder Mettesofia Esbensen sagde blandt andet:

”Vi kan ikke købe os til arbejdsglæde og trivsel hos den enkelte. Det er noget, der skal komme indefra, og derfor vægter vi personlig udvikling, stressforebyggelse og ansvarlighed højt hos alle vores medarbejdere.”

Det moderne (arbejds-)liv udfordrer hjernen

Mentaltræner og stressrådgiver Thomas Pape fra Spine fortalte om, hvordan tempoet på flere områder øges i samfundet og nævnte som eksempler power naps, speedmeeting og fast food. Det påvirker den menneskelige organisme at skulle nå stadig mere og være ”på” hele tiden. I den forbindelse spurgte han, hvor gode medarbejderne i den finansielle sektor egentlig er til at holde små pauser og huske restitution. For at præstere maksimalt er det også vigtigt at lade op, men desværre er erfaringen, at mange netop springer over her, hvis de er pressede.

Det at lade op og huske pauserne for at kunne performe bedst muligt, blev yderligere belyst af psykologerne Vibeke Lunding-Gregersen og Henrik Tingleff fra Mindwork. De fortalte om, hvordan det moderne (arbejds-)liv udfordrer den måde, vores hjerne er indrettet på.


De beskrev, at hjernens kontrolcenter er styret af 3 følelsesregulerende systemer: trusselssystemet (rød), motivationssystemet (blå) og det beroligende system (grøn).
Trusselsystemet kan blive aktiveret, når vi er under pres eller oplever større forandringer. Motivationssystemet belønner os i situationer, hvor vi når resultater, deadlines eller mål. Det beroligende system giver os ro eller en fornemmelse af tilfredshed, for eksempel når vi er sammen med familie eller venner. I lighed med Thomas Pape oplever Mindwork, at det kniber med at skabe fokus på det grønne system, når det går stærkt.

 

For at skabe en sund sammenhæng mellem trivsel og performance, skal vi finde en balance mellem hjernens 3 følelsesregulerende systemer og huske at give os selv pauser og ro.

Mindworks budskab var, at vi skal finde en balance mellem de 3 systemer for at skabe en sund sammenhæng mellem trivsel og performance. Med andre ord skal vi balancere skarpe deadlines og iver efter at nå nye mål med situationer, der giver os tryghed.

Kend tegn og reaktioner på stress

Som et eksempel på et værktøj, der kan bidrage til at finde balancen, præsenterede Thomas Pape deltagerne for stresstrappen. Budskabet var klart: Kend dine egne og andres reaktioner og symptomer på øget pres eller stress. Med den viden kan I hjælpe hinanden og filialen godt på vej. Jo højere du er på trappen, jo højere er din trivsel og mulighed for at levere holdbare resultater.

Stresstrappen er udviklet af Marie Kingston og Malene Friss Andersen og præsenteres i bogen: Stop stress - håndbog for ledere (2016).

HR-medarbejder Mettesofia Esbensen fortalte, hvordan de i Sparekassen Vendsyssel ser eksempler på, at medarbejdere bliver bedre til at tale med hinanden, når de observerer tegn på stress, øget pres eller ændret adfærd hos hinanden. Det medvirker til en stærk kultur, hvor trivsel og performance går hånd i hånd.

Et andet eksempel på, hvordan man kan arbejde med en sund sammenhæng mellem resultater og trivsel, kom fra Middelfart Sparekasse. Vicedirektør, Peter Møller, fortalte om, hvordan de ser efter passion, når de rekrutterer medarbejdere. De har nemlig en tro på, at passionerede medarbejdere fører til høj trivsel og en sund bundlinje. Peter sagde også, at han ser passion og sund trivsel hos medarbejderne som et godt middel til at forebygge stress.

Involvér medarbejdere i forandringer og forebyg stress

I forbindelse med forandringer sagde chefkonsulent Lone Linnet fra FU, at ”mange forandringer indeholder en oplevelse af inkompetence”. Når vi gennemgår forandringer, handler det blandt andet om at give slip på det gamle, som man er tryg ved og føler sig kompetent til, for i stedet at lære sig nye kompetencer.
Hun fortalte, at vi kan møde en ny forandring enten med optimisme eller skepsis. Er vi meget præget af skepsis, påvirker det naturligvis vores trivsel og performance.

For at imødekomme skepsis og håndtere følelsen af inkompetence, påpegede Lone Linnet desuden, at det i robuste og succesfulde forandringer er yderst vigtigt at involvere medarbejderne. Effekten af at involvere dem er nemlig, at medarbejderne i endnu højere grad kan se meningen med forandringen, og samtidig vil de føle sig hørt, set og anerkendt i processen. Anerkendelse aktiverer det grønne system, som Mindwork fortalte om, og bidrager dermed til at forebygge utryghed eller stress i forbindelse med forandringen.

Alt i alt var det en rigtig god dag fyldt med inspiration, refleksion og klare anbefalinger.FU har 3 nye kurser, hvor du som deltager lærer at påvirke og styrke din egen trivsel og levere resultater.

 

Object reference not set to an instance of an object.Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU