Kursus

Styrk din personlige gennemslagskraft og robusthed

 • Ledelse
 • Salg, kommunikation og personlig udvikling
 • Privatrådgiver
 • Erhvervsrådgiver
 • Kundemedarbejder
 • Fagspecialist

Personlig gennemslagskraft og robusthed er højtprofilerede kompetencer og blandt de vigtigste egenskaber i dagens finansielle arbejdsliv.

Besidder du de kompetencer, betyder det blandt andet, at du kommunikerer overbevisende, at der bliver lyttet til dig, at du kan motivere og at du generelt har en god energi.

Formål
Kurset styrker din personlige gennemslagskraft og robusthed og henvender sig derfor til dig, der ønsker at brænde endnu tydeligere igennem overfor andre, og som ønsker en større indsigt i dine personlige ressourcer.

Målgruppe
Medarbejdere (rådgiverniveau og stabsniveau)

 

Varighed 2 dage
Varenummer SLK002
Fagansvarlig Lone Linnet
Koordinator Dorthe Guldager
Pris: 6.570 kr. 8.754 kr. for ikke-medlemmer Hertil kommer ophold og forplejning
Læs mere


Emner
På kurset arbejder vi med, hvad der kendetegner personlig gennemslagskraft og robusthed, og hvordan du styrker dem. I den forbindelse arbejder vi blandt andet med disse emner:

 • Overbevisning og god argumentation
 • Kropssprog, toneleje og stemmebrug
 • Mental styrke
 • Assertion
 • Positionsøvelser (se situationer fra andre perspektiver)
 • Din personlige energiopskrift
 • Personlige værdier
 • Styrket personlig integritet

Kurset tager afsæt i din hverdag. Det betyder, at du skal medbringe egne cases fra din dagligdag, som vi arbejder med på kurset.

Opfølgning
6 uger efter kurset har du en individuel sparringssamtale med din konsulent fra FU.
Formålet med samtalen er at give dig sparring på det, som du lærte på kurset for at sikre, at du fastholder og fortsætter den gode udvikling i din hverdag. Sparringssamtalen er 100% personlig, så det er dig, der sætter dagsordenen. Samtalen tager udgangspunkt i dine erfaringer, aha-oplevelser, frustrationer og spørgsmål, som du har oplevet siden kurset.

Mål for kurset
Når du har gennemført kurset:

 • Kender du til dine reaktions- og handlemønstre i samspil med andre
 • Er du bevidst om selvtilliden og selvværdets betydning for din kommunikation og robusthed
 • Har du styrket din integritet og robusthed
 • Kan du kommunikere med overbevisning, så der bliver lyttet til dig
 • Kan du tilpasse din kommunikation til konteksten og med respekt for modparten
 • Kan du udtrykke dine følelser og meninger klart, ærligt og med gennemslagskraft
 • Ved du, hvad der giver dig energi og motiverer dig

Form
Kurset er som udgangspunkt to sammenhængende dage, der veksler mellem teori, individuelle øvelser og gruppedialoger. Formen giver mulighed for inspiration, vejledning, refleksion og feedback fra underviser og øvrige deltagere.
Ca. 6 uger efter kurset følger vi op med en individuel sparringssamtale.

 

Udbytte for virksomheden

Virksomheden får en medarbejder, der kommunikerer med overbevisning og personlig gennemslagskraft. Som er tydelig med sit budskab og virksomhedens anbefalinger.
Medarbejderen kan tilpasse sin kommunikation til konteksten og bruge sin værktøjskasse situationsbestemt. Medarbejderen bliver bevidst om sine reaktions- og handlemønster i samspil med andre og får en øget personlig integritet og robusthed.

Udbytte for medarbejderen

Du lærer at kommunikere med autenticitet, overbevisning og øget personlig gennemslagskraft. Du får endvidere styrket dine evner til at motivere dig selv og andre. Du bliver i stand til at kommunikere, hvad du vil opnå, og hvorfor det er vigtigt for dig.
Det betyder, at du efter kurset vil opleve, at dine kunder, kollegaer og samarbejdspartnere vil lytte til dig, dine synspunkter og anbefalinger i endnu højere grad end tidligere. Endelig får du styrket din robusthed og øget din tro på egne styrker og ressourcer.