FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Regulative udfordringer - sådan hjælper FU

Finanssektoren får hele tiden nye krav at leve op til. Pengeinstitutternes udfordring er hele tiden at være sikker på at leve op til kravene og altid have dokumentationen i orden. FU sikrer, at du som medlem får en god løsning

Vi kommer ikke udenom, at de lovpligtige og regulative krav fylder mere og mere i pengeinstitutternes dagligdag. På FU oplever vi også dette pres, og flere og flere af vores ressourcer går til at understøtte medlemmerne på netop dette område. Vi bliver jævnligt mødt med spørgsmålet:

”Kan vi regne med, at FU kommer med en løsning, så vi kan leve op til kravene...?”

Det kan for eksempel være krav, som vi oplevede det med Boligkreditdirektivet, rød certificering og senest Hvidvaskloven i forbindelse med compliance.

Og svaret er: "Ja, det kan I roligt regne med!"

Når en ny lovgivning - indenfor FUs kompetenceområder - træder i kraft, har vi en løsning, som sikrer jer, at I enten kan få test og uddannelse til de relevante medarbejdere eller måske bare få dokumentationen på plads, hvis det kun er det, I har brug for.

Det er en af de ting, vi her for.

 

 

Sådan gør FU, når nye krav fra Finanstilsynet er på vej

På FU betragter vi det som en af vores meget vigtige opgaver: at understøtte medlemmerne med test og kompetenceudvikling. Og vi sørger hele tiden for at opdatere og udvikle nyt, når der kommer nye krav. 

Vi følger udviklingen fra lovforslag til endelig vedtagelse hver gang, der bliver varslet ændringer og nye krav. Sideløbende med dette lægger vi en plan for, hvordan vi sikrer medlemmerne den rigtige løsning. I den proces involverer vi specialister fra medlemskredsen og fører dialog med myndighederne og relevante interessenter.

 

FU gør det nemt for dig at holde loven

Ofte bliver processen presset på tid af sene lovgivningsmæssige beslutninger, som kan gøre det svært at skabe optimale forløb, men vi bestræber os på at gøre det så optimalt som muligt. Det vil sige, vi skal levere en løsning som er tilstrækkelig – altså omfattende nok til at klare kravene og enkel nok, så I ikke spilder ressourcer.

Løbende forsøger vi at sende info ud, men ofte er der ikke så meget nyt at sige andet end: "Vi arbejder på sagen".

Så vid, at når I får denne besked... så arbejder vi virkelig på sagen - og er i fuld gang med at skabe den bedste og mest optimale løsning for jer, vores medlemmer.

 

Hvem skal du kontakte om de nye og aktuelle regulativer?

Kontakt Anette Ravnested for at høre mere om FUs løsning på Boligkreditdirektivet

Kontakt Line Bagger Bendix for at høre mere om FUs Hvidvask-uddannelse

Kontakt Claus Henriksen for at høre mere om MiFID II

Kontakt Jesper Berg Schulin for at høre mere om Persondataforordningen

Kontakt Pernille Schwartz for at høre mere om IDD

 

Vil du tale med os om, hvordan vi generelt arbejder med nye regulativer, eller hvordan I kan tænke det ind i pengeinstituttets generelle kompetenceudvikling, så kontakt Claus eller Susanne.

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid ringe til Supporten eller eventuelt få mere info via siden Lev op til den offentlige regulering med test og kompetenceafklaringSe alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU