FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ

Sandheden ligger hos kunderne

Deltagerne på formuerådgiveruddannelsen får mere tilfredse kunder og skaber merforretning, når de returnerer til kontoret. Opskriften er enkel: Rådgivning fra kundens perspektiv.

Samtlige deltagere vurderer, at de skaber merforretning som følge af uddannelsen – og mere end halvdelen skyder på, at de skaber 50% merforretning eller mere.

Uddannelsen til formuerådgiver er ekstremt populær. Endnu et fuldt booket hold er netop skudt i gang, og dommen fra de tidligere deltagere er klar. 

Efter uddannelsen laver de merforretning. De får mere tilfredse kunder, deres personlige markedsværdi stiger, og de bruger de nye værktøjer og metoder i deres hverdag - også lang tid efter, at uddannelsen er færdig.

Det viser evalueringerne på de hold, der løb af stablen i 2018 og 2019.

”Jeg synes, det er en fremragende uddannelse. Den indeholder så mange aspekter, som vi som rådgivere har brug for i dagligdagen, hvis vi fortsat skal kunne "slå ring om" kunderne og give dem en professionel rådgivning,” lyder det fra en tidligere deltager.

Kunden i centrum skaber merforretning

Samtlige deltagere vurderer, at de skaber merforretning som følge af uddannelsen – og mere end halvdelen skyder på, at de skaber 50% merforretning eller mere.

Deltagerne bliver mødt af et helt team af faglige eksperter på forløbet. Ifølge to af de erfarne undervisere på formuerådgiveruddannelsen, Mads Begtrup og Anders Nørgaard, er det netop samspillet mellem fagligheden og dialogen med kunderne, der er uddannelsens helt store styrke.

”Kundens oplevelse er i centrum. Du kan være nok så fagligt dygtig, men hvis du ikke omsætter din faglige viden til løsninger, dine kunder forstår, skaber du ingen værdi,” siger Anders Nørgaard.

 

Nysgerrig? Læs om formuerådgiveruddannelsen (Eksamineret finansrådgiver - Formuerådgivning) og hvad du og dit pengeinstitut får ud af den


Forløbet er skræddersyet til at afspejle rådgiverne dagligdag både fagligt og menneskeligt, hvor fokus er på god formidling. Undervisningens omdrejningspunkt er udfordringer, problemstillinger og rådgivningssituationer, som deltagerne kender fra deres hverdag.

Værktøjer til helhedsrådgivning


Målet med den virkelighedsnære undervisning er, at give deltagerne forståelse for, hvordan de bruger de faglige elementer i den rigtige kontekst, siger Mads Begtrup:

”Deltagerne bliver trygge ved at sammensætte deres rådgivning på tværs af fagområder. Hvis de for eksempel skal rådgive en kunde om bolig, kan det være at de skal justere eller ændre deres rådgivning, fordi der er kommet nye muligheder indenfor investering eller pension og op- eller nedsparing. De får bedre overblik og kan spotte merforretning – og de ved, hvordan de skal gribe dialogen med kunderne an.”

Maksimal kundetilfredshed


Det er ikke kun den enkelte deltager og pengeinstituttet, der får noget ud af formuerådgiveruddannelsen. Det gør kunderne også. 

Ved uddannelsens start vurderer 81% af deltagerne, at de har en kundetilfredshed, der er ”høj” eller ”meget høj” – efter endt uddannelse er den andel oppe på 100%.

Formuerådgiveruddannelsen er niveauvurderet - det gør det lettere for dig at udnytte dine kompetencer

Deltagerne er typisk erfarne privatrådgivere, der er vant til at rådgive kunder med en kompleks økonomi. Så hvor er det, at de udvikler sig?

Den 100% rigtige løsning for kunden

”Tror ikke jeg kunne udføre mit job ordentlig uden den viden, som uddannelsen har givet mig.”

”Når de er færdige med uddannelsen, er der langt mere fokus på helhedsrådgivning i dybden. Først og fremmest fordi deltagerne får et fagligt løft fra dag et,” siger Mads Begtrup.

Mange deltagere er vant til at bruge en del tommelfingerregler i deres hverdag. Det giver ofte en rådgivning, der er systemstyret og ikke når i dybden. Deltagerne bliver på forløbet bedre til at forstå, hvorfor systemerne når frem til de konklusioner, de gør.:

”På den måde bliver de i stand til at bruge deres værktøjer til at finde den rigtige løsning ud fra kundens værdisæt. Det er ikke altid den 100% perfekte løsning fra et økonomisk synspunkt – men det er den 100% rigtige løsning fra kundens synspunkt.”

Det handler om at forstå, at sandheden ligger hos kunderne, siger Anders Nørgaard: 

”Du skal over på den anden side af skrivebordet. Du skal se situationen fra kundens vinkel – ikke din egen. Vi arbejder meget med kunderejsen for at skabe en indsigt og forståelse i kundens tanker og følelser i hverdagens rådgivningssituationer. For sandheden ligger på den anden side af skrivebordet.”

Sådan vurderer deltagerne uddannelsen til formuerådgiver

 • Når man beder deltagerne vurdere deres personlige markedsværdi, vurderer 58% at den inden uddannelsen var ”høj” eller ”meget høj” – efter uddannelsen stiger det tal til 100%

 • Syv ud af ti svarer, at de i høj eller meget høj grad brugte metoder og værktøjer fra fagmodulerne i sin hverdag lige efter uddannelsens afslutning – og stadig bruger dem i deres hverdag i dag.

 • Deltagerne fremhæver, at de er blevet klogere på konkrete fagområder og derfor bedre til helhedsrådgivning. Eks:
  • At oplyse kunderne om udbytte frem for egenskaber
  • Formueoptimering
  • Pension

 • I rådgivningssituationen fremhæver deltagerne, at de bliver bedre til at præsentere på mødet bl.a. via bedre præsentationer og illustrationer, en dagsorden og bedre spørgeteknik og andre redskaber til værdiskabende dialog

 • 92% vil anbefale uddannelsen til andreSe alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU