FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

To investeringstest på gul/grøn er skåret til

Det blå felt i radaren viser rådgiverens vidensniveau indenfor de forskellige emner på Relevant Lovgivning og Økonomisk forståelse. Det grå felt viser branchens samlede gennemsnit.
En grundig gennemgang af vores investeringstest på gul/grøn giver færre og mere målrettede spørgsmål i to test

Spørgsmål tættere på rådgivernes virkelighed

Rådgiverne kan ind imellem føle, at nogle spørgsmål ligger langt fra deres hverdag. Vi lytter til al den feedback, vi får, og forsøger løbende at justere spørgsmålene til.

I samarbejde med investeringsansvarlige fra sektoren har vi netop kigget vores test om Relevant lovgivning og økonomisk forståelse samt Investeringsforeninger og puljeordninger grundigt efter i sømmene. Målet har været at effektivisere og målrette testene yderligere til rådgivernes virkelighed.

Metoden bygger fortsat på de samme principper som hidtil, og i processen har vi hele tiden skelet til bekendtgørelsen for at sikre, at vi kommer omkring de nødvendige emner. Dermed kan testene stadigvæk bruges som dokumentation for deltagernes kompetencer.

Opdatering af test giver færre spørgsmål

For at effektivisere testene mest muligt har vi fjernet læringsmål, der indirekte er dækket af andre spørgsmål. Samtidig er de læringsmål udgået, som dækkede viden i periferien af det, der kan forlanges af en privatrådgiver.


FUs seneste gennemgang reducerer antal spørgsmål og tid:

Fra den 31. marts 2018 kan rådgiverne ikke længere gennemføre separate test på Relevant lovgivning og Økonomisk forståelse. Læs mere i nyhed á 8. december 2017. I kan dog fortsat vælge separate test i hhv. Investeringsforeninger (20 spørgsmål) og Puljeordninger (18 spørgsmål) fremover, hvis I ønsker det. Og alle de øvrige tests på grøn og gul kører videre som hidtil. Se mere om alle test på gul/grøn. 

Ændringen med færre spørgsmål og kortere tid træder i kraft den 26. februar 2018. 
 

Målrettet læring 24-7 på alle dokumentationstest

Afdækning af kompetencer og læring spiller tæt sammen i FUs virtuelle læringsmiljø.

Resultatsiderne på alle vores dokumentationstests på gul og grøn linker rådgiveren direkte til den læring, der kan hjælpe ham/hende på vej i forhold til deres behov.

Læringen tager dermed udgangspunkt i medarbejdernes aktuelle vidensniveau og anviser automatisk den læring, medarbejderen har brug for til at løfte sin viden - en læring, der er adgang til døgnet rundt (det vi kalder 24-7).

 

Resultatsiderne på alle vores dokumentationstests på gul og grøn linker rådgiveren direkte til den læring, der kan hjælpe ham/hende på vej i forhold til deres behov. Eksemplet her er fra Relevant Lovgivning og Økonomisk forståelse
Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine omkring praktikken
Claus Henriksen
Claus Henriksen
Chefkonsulent
+45 8993 3392
+45 6029 5428
Kontakt Claus omkring det faglige indhold


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU