Ledelse som du plejer – ganget med tre

Hjemmearbejde er mange steder kommet for at blive. Det kræver ekstra opmærksomhed fra dig, der er leder. Du skal blandt andet være opmærksom på kulturen og din rolle, der ændrer sig, når du er på distancen.

Det er ikke nødvendigvis farligt, at flere og flere medarbejdere i højere grad end tidligere arbejder hjemmefra. 

Men det kræver, at virksomheden og ikke mindst ledelsen formår at tage hånd om den forandring, der sker i organisationen. Det skal være tydeligt for alle, hvad forventningerne er, og at der er klare rammer for, hvordan hjemmearbejdet skal fungere.

"Hvis ledelsen er klar til at påtage sig det ekstra ansvar, som følger af at lede og arbejde på afstand, så er de rette mekanismer til stede for at bevare organisationens DNA."

Peter Jensen. chefkonsulent på FU

Da pandemien brød løs, var der mange steder ikke tradition for hjemmearbejde. Det blev man tvunget til grundet omstændighederne, men mange var meget bekymrede for kulturen. Hvad ville der ske med virksomhedens DNA? 

Det fortæller chefkonsulent fra FU, Peter Jensen, der er ekspert i ledelse og kultur. 

"Da den danske finanssektor blev tvunget til hjemmearbejde, så vi masser af eksempler på, at virksomhedens DNA godt kan bestå, selvom man i en kortere eller længere periode organiserer sig på en ny måde," siger han.

Bevar DNA via ledelse

For en organisations DNA er netop kendetegnet ved, at den er svær at definere. En organisations DNA eller kultur er den dybe og grundlæggende forståelse af, "hvordan vi gør tingene her hos os".

"Derfor er der en stor ledelsesopgave i at lede på distancen," siger Peter Jensen og fortsætter: 

"Hvis ledelsen er klar til at påtage sig det ekstra ansvar, som følger af at lede og arbejde på afstand, så er de rette mekanismer til stede for at bevare organisationens DNA. Men hvis der allerede er ledelsesmæssige udfordringer i organisationen, vil de ikke blive mindre, når vi flytter relationen mellem leder og medarbejder fra det nære til det fjerne."

Sådan skaber du klarhed og struktur


1. Gør det klart, hvilke opgaver – og hvilke medarbejdere – der egner sig til at være på distancen. Og hvilke opgaver og medarbejdere, der ikke gør. Sæt normer og fastlæg ambitionsniveau for, hvor meget kontakt, du vil have.

2. Fastlæg konkrete regler og procedurer for det virtuelle arbejde og kommunikationen (kvalitetsstandarder, deadlines, planlægnings- og rapporteringssystemer, evaluering mv.).

3. Etablér en struktur for fysiske møder, når det er muligt og ønskeligt at mødes face-to-face.

Ledelse gange tre

Som leder skal du gøre alt det, du plejer som leder – bare ganget med tre. Hvis du for eksempel plejer at holde små tjek-ins eller tavlemøder i den fysiske hverdag, skal du holde dem tre gange oftere på distancen. Eller hvis du en gang imellem spørger ind til trivslen, skal du gøre det tre gange så tit.

Helt overordnet skal lederen involvere medarbejderne i at definere, hvordan sammenhængskraften og DNA'et skal leve i organisationen – også på distancen.

Her er nogle tips til dig i din rolle som leder: 

  • Vær en rollemodel for, hvordan kommunikation i teamet skal foregå, herunder hvilke "socialpsykologiske færdselsregler" der gælder.
  • Vær opmærksom på både tilsigtede og utilsigtede virkemidler i onlinekommunikation, for eksempel sprogbrug i mails, tonefald i telefonen m.v.
  • Hav tillid til dine medarbejdere – så får du det samme retur.
  • Arbejd bevidst om, hvordan dine medarbejdere bliver kompenseret for det uundgåelige tab af netværk, kontakt og intimitet i relationerne. Det kan være …?
  • Optimér din ledelsesstil som konsekvens af, at virtuelle medarbejdere ofte ønsker autonomi, men samtidig både kan og vil blive inddraget i ledelsesprocesserne.
  • Vær opmærksom på selv de mest diskrete og utydelige signaler om, at medarbejderne mistrives eller ikke performer ("leverer varen"). Men det er en balance. Du skal ikke kvæle dine medarbejdere i en uheldig cocktail af omsorg og tæt-på-ledelse, der kan blive opfattet som overvågning.

Mere inspiration til at lykkes med samarbejdet

Hold dig opdateret i vores nyhedsbrev Nyt om Ledelse og strategi.

Tilmeld dig her
Lars Munch Svendsen

Vil du høre mere?

Lars Munch Svendsen

Ledelse, salg & strategi

+45 8993 3299

lms@finansudd.dk