Kursus

Samarbejde og ledelse på distancen

  • Salg, kommunikation og personlig udvikling
  • Ledelse

Meget arbejde foregår i stigende grad på tværs af lokationer, fagligheder og organisatoriske skel. Og distancearbejdet vil fylde mere i fremtiden.

Når man arbejder på distancen, bliver betingelserne ændret

Det gælder både for arbejdsopgaver, relationer og det sociale liv. Det kalder på en samarbejds- og ledelsesform, hvor afdelingens retning og rammer er ekstra tydelige, hvor medarbejdernes råderum og selv- og medledelse er i centrum, og hvor dialog og forventningsafstemning mellem leder og medarbejder – eller indbyrdes mellem medarbejdere – kræver et større fokus for at lykkes.

På dette kursus får både ledere og medarbejdere metoder til at arbejde professionelt med samarbejde og ledelse på distancen, så både trivsel, produktivitet og kvalitet fortsat har de bedst mulige vilkår.

Dette kursus kan tages enkeltvis eller som en del af lederforløbet Den erfarne leder - læs her

Gennem onlinemodulerne får du: 

  • kendskab til de muligheder og begrænsninger, der knytter sig til samarbejde og ledelse på distancen
  • indblik i og træning af metoder og tilgange til samarbejde og ledelse på distancen
  • hjælp til at lave forventningsafstemning og aftaler omkring distancearbejde
  • en dybere forståelse for, hvad der skaber kvalitet og nærvær i ledelse og samarbejde – også på distancen
  • større trivsel og motivation blandt medarbejdere og ledere – også på distancen

Se detaljeret indholdsbeskrivelse nedenfor under 'Læs mere'. 

 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig fortrinsvis til ledere, projektledere, teamkoordinatorer og HR, men er relevant for alle, der ønsker at bidrage til at skabe de bedste forudsætninger for at lykkes med samarbejde på distancen både individuelt og kollegialt.

Ønsker du FUs ledercertificering?

Hvis du på et tidspunkt ønsker FUs ledercertificering, kan du tage yderligere lederkurser og få udarbejdet en personprofil, lederevalueringer, udviklingsdialoger og skal også skrive praksiscase op til certificeringen. Du skal dog afslutte de fire forløb indenfor en periode på to år.

Læs mere om Den erfarne leder her 

 

Startdato 10. februar 2022
Slutdato 8. marts 2022
Sted Online
Varighed 2 dage
Modul 1: Kl. 9.00-16.00 med undervisning, opgaveløsning og workshop
Modul 2: Kl. 9.00-12.00.
Forberedelse
Online inkl. opgave 3-4 uger før start
Målgrupper
HR
Leder
Fagspecialist
Alle
Fagansvarlig Lars Munch Svendsen
Koordinator Louise Kirch Svendsen
Pris: 3.250 kr. 4.332 kr. for ikke-medlemmer
Tilmeld
Når du tilmelder dig kurset, deltager du sammen med ledere, der er i gang med det samlede forløb for erfarne ledere.
Læs mere


Overblik over forløbet:

Kurset gennemføres som et onlineforløb med selvstudie som forberedelse og opgaver i relation til din egen hverdag.

Første modul er tre timers undervisning, dialog og samarbejde online. Herefter er der en pause, hvor deltagerne arbejder med en opgave på egen hånd. Senere samme dag vil der være en workshop, hvor deltagerne arbejder videre med opgaven fra forberedelsen. Som afslutning forbereder deltagerne en opgave, som de vil arbejde med i egen organisation.

I perioden mellem modulerne vil deltagerne have adgang til sparring med underviser.

I de næste uger arbejder deltagerne på egen hånd og mødes afsluttende til et modul på tre timer med fokus på at dele erfaringer og beskrive, hvad der kendetegner god praksis omkring samarbejde og ledelse på distancen. Dette perspektiveres til fremtidens samarbejds- og organisationsformer, herunder agile tilgange.

 

 

 

Hvad gør det ved kulturen, når vi i højere grad arbejder på distancen?

FU giver i denne artikel nogle konkrete anbefalinger til dig, der som leder er optaget af at bevare en stærk kultur – også selvom mange arbejder mere på distancen. På distancen kræver det ledelse at bevare kulturen

Virksomhedens udbytte

I får ledere og medarbejdere, der kan arbejde på distancen, og som kan håndtere de muligheder, den nye samarbejds- og ledelsesform skaber for jeres organisation.

Deltagelsen vil skabe større trivsel og motivation blandt medarbejdere og ledere – også på distancen.

Deltagerens udbytte

Du vil få inspiration og metoder til at skabe de bedste forudsætninger for at lykkes med samarbejde på distancen både individuelt og kollegialt.

Du vil kunne lave forventningsafstemninger og aftaler omkring distancearbejde og få en forståelse for, hvad der skaber kvalitet og nærvær i ledelse og samarbejde.

Du vil i forløbet have sparring med underviser og en læringsmakker.