Talentledelse – din opgave som leder

En leder skal også være i stand til at give slip på medarbejdere, hvis en anden afdeling får større glæde af deres potentiale.
Behovet for at udvikle den enkelte medarbejder bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor, ikke mindst i lyset af de mange forandringer. Der er brug for at udvikle de dygtigste talenter, og at udvikle alle medarbejdere til at kunne løfte fremtidens opgaver. Det er lederens opgave at hjælpe medarbejdernes udvikling på vej.

Af Chefkonsulent Pernille Bech Hansen

Et talent (og medarbejdere i øvrigt) udvikler sig og lærer mest ved at få nye opgaver samt ved at blive støttet, coachet og udfordret i dagligdagen. Derfor kommer vi ikke uden om nærmeste leders rolle. Ideelt set er talentudvikling en del af den enkelte leders ansvar og en del af virksomhedens kultur.

”Noget af det sværeste ved talentudvikling er at sikre udvikling i hverdagen. Det er lettere at sende talentet på kursus for at udvikle den faglige del. I hverdagen skal lederne i høj grad på banen – hvordan sker det bedst?" (udtalelse fra deltager i FUs studie om talentudvikling).

Artiklen her er et tilpasset uddrag fra publikationen Talentudvikling – skab succesfulde talentmiljøer med ledelsesfokus.

Læs publikationen

Lederen skal guide, støtte og coache undervejs – med andre ord vise empati, oprigtig interesse og nærvær samt være god til at inddrage, lytte og stille gode, udviklende spørgsmål.

Relationelle kompetencer er vigtige

Lederen skal også være god til at stille krav og høje forventninger. Det bliver pointeret i vores undersøgelse, at en del af dette er at etablere et rum, hvor opfølgning, observationer, ærlighed og feedback er centralt.

Grundlæggende handler det om evnen til at få skabt gode dialoger. Det kan være MUS-samtaler, opfølgning, daglige dialoger, sparring på opgaver m.m. Følgende udtalelse illustrerer, at mange ledere i sektoren ikke ser det som deres opgave, eller ikke er trænet nok i at skabe gode, udviklende samtaler med medarbejderne:

”Nogle ledere er bedre til at få fulgt op på salg end på den personlige udvikling. Det kan være svært i forhold til udvikling af talent. Ved salg får man en liste ud og kan se, hvor meget der er solgt – salg kan man finde ud af at få fulgt op på. Det andet kræver ledertræning.” (udtalelse fra deltager i studiet)

Det lederen skal kunne minder på mange måder om det, studiet viser fremtidens medarbejdere skal kunne, nemlig være dygtige relationelt. Det er bare i en anden sammenhæng.

Relationelle kompetencer bliver på den måde både vigtige i mødet med kunden, men også i lederens møde med talentet.


Lederen skal eksperimentere og være nysgerrig

Det stiller krav til lederens kreativitet, nytænkning og refleksionsevne at sætte alle medarbejderne i nye situationer og udvikle og udfordre dem på den rigtige måde. Vi kan have en grundlæggende forståelse af, hvad det er, der skaber læring og udvikling, men situationer, medarbejdere og talenter er forskellige. Derfor må lederen i bund og grund eksperimentere og tænke nyt og hele tiden mærke efter og være nysgerrig på, hvad det er, der skaber udvikling hos den enkelte.

Udover at have fokus på den enkeltes læring og udvikling isoleret, er det lederens opgave at have blik for og facilitere læring på tværs. Lederen skal skabe læringsmiljøer, hvor der naturligt videndeles, løses opgaver sammen og gives feedback.


Talentledelse med fokus på talentet  og virksomheden

En forudsætning for at kunne lykkes med talentledelse er, at man som leder ikke er optaget af bare selv at ”shine”. Ledelse handler om at skabe resultater gennem andre. Så i stedet for at være optaget af selv at skabe resultaterne, handler ledelse om at være optaget af, hvordan man hjælper andre bedst muligt med at lykkes og skabe resultater.

Talentledelse handler også om lederens rolle i at være med til at sikre, at virksomheden som helhed lykkes – og altså ikke blot at agere ud fra, hvad der er bedst for afdelingen eller vedkommende selv. Det indebærer, at man som leder er klar til at slippe en dygtig medarbejder, det kan være til en anden afdeling, hvis det vil være til gavn for virksomheden. Det kan også betyde, at lederen selv opfordrer talenter til at søge videre eller til at gå i dialog med HR om muligheder andre steder i virksomheden.

Opsummering

Talentledelse er at:

  • guide, støtte og coache

  • vise empati, oprigtig interesse og nærvær

  • inddrage, lytte og stille gode, udviklende spørgsmål

  • stille krav og høje forventninger

  • følge op, observere, være ærlig og give feedback

  • mærke efter og være nysgerrig på, hvad det er, der skaber udvikling hos den enkelte

  • afstemme gensidige forventninger og krav

  • facilitere læring og samarbejde på tværs

  • være optaget af, hvordan man hjælper andre bedst muligt med at lykkes og skabe resultater

  • give afkald på talentet, hvis det bidrager til, at virksomheden som helhed lykkes bedre