Forandringer skal lykkes første gang

”Hvis vi ikke tænker over, hvordan og hvorfor processen er, som den er, så gør vi bare, som vi plejer. Og så sker der ingen udvikling,” fortæller Martin Schwartzlose, implementeringschef i Sparekassen Danmark
Facilitering af forandringsprocesser rummer kæmpe potentiale. For at lykkes – og for at spare masser af tid, siger Martin Schwartzlose, implementeringschef i Sparekassen Danmark.

”Jeg ser nogle gange et mønster i forandringsprocesser, hvor det at tage beslutninger og handle på dem giver status. Når forandringen så ikke lykkes, bruges der rigtig mange ressourcer på at tvinge noget igennem på bagkant,” siger Martin Schwartzlose fra Sparekassen Danmark og fortsætter:
”Når vi i stedet giver os tid til at facilitere forandringsprocesser professionelt og får flere perspektiver med, så har vi potentialet til at spare tid. Masser af tid. Fordi vi i langt højere grad lykkes første gang.”

Forandringer sker bedst muligt når…

Han ved, hvad han taler om. Som implementeringschef i Sparekassen Danmark er forandringer en integreret del af hans hverdag. Men fordi det er så vigtigt at lykkes, besluttede Martin Schwartzlose at dykke endnu længere ned i faciliteringens svære kunst på Facilitatoruddannelsen hos Finanssektorens Uddannelsescenter:

”Jeg meldte mig til uddannelsen, fordi jeg gerne ville styrke min egen rolle i faciliteringen på min arbejdsplads. Jeg skal være den, der lytter til mine kolleger, så forandringer sker bedst muligt, og hvor alle medarbejdere føler sig set og hørt. Derfor blev jeg fanget af FU’s beskrivelse af, hvor vigtig processen og procesledelse er på en arbejdsplads, hvor der hele tiden sker forandringer.”

”Hvis vi ikke tænker over, hvordan og hvorfor processen er, som den er, så gør vi bare, som vi plejer. Og så sker der ingen udvikling.” 

Martin Schwartzlose, Implementeringschef, Sparekassen Danmark

Handle- og tankeværktøjer

Martin Schwartzlose tager en række kompetencer og værktøjer med sig fra uddannelsen, som han kan bruge i sin hverdag. Både det, der kan kaldes handleværktøjer, og det, der bedre kan beskrives som tankeværktøjer eller mindset.

”Hvis vi ikke tænker over, hvordan og hvorfor processen er, som den er, så gør vi bare, som vi plejer. Og så sker der ingen udvikling,” siger han og fortsætter:

”Forandringer sker hele tiden. Den ene uge er det måske et nyt telefonssystem, den næste en opdatering i Teams. Det er nemt at planlægge en forandring, men det er sværere at udføre i praksis. Det er jeg blevet mere bevidst om, og jeg ved, at hvis jeg er lyttende og anerkendende, når nogen udtrykker bekymring for en forandring, så er det også nemmere at få folk med om bord.”

Gå forrest og hjælp forandringerne

Derfor er Martin Schwartzlose heller ikke i tvivl om, at der er mange, der som ham vil få stort udbytte af Facilitatoruddannelsen. Du skal melde dig til - turde miste fodfæstet for en kort periode og være åben for udfordringer, lyder opfordringen:

”Facilitering som begreb kan virke en smule uhåndgribeligt for nogle. Det er lige præcis derfor, du skal melde dig til uddannelsen. Det er et praktisk orienteret forløb, som åbner dine øjne for, hvor stor betydning facilitering har. Det sætter processen på dagsordenen og gør, at du gentænker din organisations måde at håndtere forandringer på. Uddannelsen gør dig til en facilitator: Én der går forrest og hjælper forandringer på vej.”

Mine erfaringer har vist mig, at det er nemt at få en fodboldspiller til at lave kampråb lige inden, de går på banen, men det er sværere at få dem til at lave den tredje glidende tackling på en frosthård bane i shorts. Det er dér, hvor jeg kommer ind og begynder at arbejde med folk – der hvor det bliver hårdt.”

Om Martin:

Martin Schwartzlose er implementeringschef i Sparekassen Danmark, og indgår i en afdeling som er ansvarlig for sparekassens forretningsudvikling, implementering og kundeservice og -oplevelser.

Inden fusionen mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank var Martin implementeringsansvarlig i Sparekassen Vendsyssel. Han kom ind finanssektoren i 2020 fra en tidligere stilling som Trænings- og Udviklingschef hos Magasin Du Nord.

Med fra tidligere er også en bred erfaring fra Forsvaret, som selvstændig konsulent og hos Q-Courage. 

Det får du på uddannelsen

Facilitatoruddannelsen får du metoder og værktøjer, der styrker dig i din rolle. Men du får også forståelse, indsigt i, hvordan andre agerer, tænker som de gør og handler i eks. en forandringsproces. 

Skal du også styrkes i facilitering? Læs mere om forløbet her

Handleværktøjer vs. tankeværtøjer

Handleværktøjer som noget du kan få og kan handle på, eks.  en ny spørgeteknik - gør at du kan stille spørgsmål på en ny måde, du får en konkret metode til, hvordan du kan facilitere samtaler,

Tankeværtøjer: det er handler om at forstå mennesker og organisationer. Hvornår man skal bruge, hvilke handleværktøjer.  

Lars Munch Svendsen

Flere spørgsmål til facilitering? Tag fat i Lars.

Lars Munch Svendsen

Ledelse, salg & strategi

8993 3299

lms@finansudd.dk
Peter Jensen

Vil du høre mere?

Peter Jensen

Ledelse, salg & strategi

8993 3570

pej@finansudd.dk