Uddannelse

Facilitator-uddannelsen

  • Salg, kommunikation og personlig udvikling
  • Strategi og forretningsudvikling
  • Leder
  • HR

NY STARTDATO 

Start den 16. - 17. september 2019 i Skanderborg
Start den 13. - 14. januar 2020 i Skanderborg
Start den 14. - 15. september 2020 i Skanderborg

Lær at motivere, skabe dynamik og tag ejerskab i udviklings- og forandringsprocesser

Det er sjældent at forandringer i organisationer lykkes bedst, når man gør det hele selv. Du skal kunne involvere og engagere andre mennesker. For at lykkes med det, er facilitering og procesledelse helt centrale kompetencer.

”Facilitering er en kompetence, som finanssektoren endnu ikke har opdaget, at den har brug for..!” - læs meget mere om den nye facilitator-uddannelse og hvorfor finanssektoren har brug for flere med kompetencer indenfor facilitering. Se artiklen her 

Formål

Uddannelsen udvikler dine kompetencer til at lede forskellige aktiviteter med effekt. Det kan være:

  • Forandringsprocesser i din organisation
  • Udvikling og innovation
  • Møder og workshops
  • Projekter
  • Netværks- og kundearrangementer

Målgruppe
Du har en intern rolle indenfor fx HR, forretningsudvikling eller andre stabe. Du kan også være leder, som har en intern rolle med at involvere dine medarbejdere i forandringsprocesser og samtidig har en ekstern rolle i relation til kunde- og netværksarrangementer

Det arbejder vi med på uddannelsen
Gennem otte intensive kursusdage fordelt over fire moduler udvikler du et tankesæt og en række færdigheder, som du kan bruge til at skabe resultater i dit arbejde. 

Du kommer i en læringsgruppe, som træner og sparrer om konkrete udfordringer. Mellem modulerne arbejder I med at omsætte det lærte i egen organisation.

Modul 1: Principper og metoder
På modulet kommer du til at arbejde med dit mindset som facilitator. Du lærer om principper og metoder for læring og udvikling af mennesker og organisationer. 

Modul 2: Dig som facilitator
Hvordan kan du udvikle dig som facilitator og proceskonsulent? Du får kompetencer til at føre bedre dialoger og lærer mere om kommunikative virkemidler. 

Modul 3: Udviklingsprocesser
Hvordan designer du succesfulde udviklingsprocesser? Det lærer du noget om via styrkebaseret forandringsledelse og udvikling.

Modul 4: Gruppeprocesser
Forstå vigtigheden af gruppedynamik og samarbejdspsykologi. Hvordan bliver dine møder effektive og lærende? Du kommer også til at arbejde med at forankre og evaluere på processerne - og ikke mindst måle effekten.

 

 

Varighed 8 dage
Varenummer FACPRO
Fagansvarlige Peter Jensen
Lars Munch Svendsen
Koordinator Louise Kirch Svendsen
Startdato 16. september 2019
Slutdato 27. februar 2020
Pris: 34.128 kr. 45.492 kr. for ikke-medlemmer Hertil kommer ophold og forplejning
3 læringssamtaler med underviser kan tilkøbes for kr. 4.900,00
Læs mere

 

Hvad er facilitering?
At facilitere betyder at gøre noget let eller muligt. Men det er ikke let at facilitere! Facilitering handler om enhver aktivitet, der gør det lettere for andre at arbejde sammen, og som skaber dynamik, læring, ejerskab og fremdrift hos deltagerne.  

Det at facilitere og drive udviklings- og forandringsprocesser er mere centralt end nogensinde. Finanssektoren forandrer sig både digitalt/teknologisk og organisatorisk i relation til kunderne og markedet. At have kompetencerne til at facilitere er med til at skabe varige resultater og bred forankring. Det bliver i større grad et konkurrenceparameter i fremtiden.

Kender du den type møder?
Du holder medarbejder- eller arbejdsgruppemøde. På dagsordenen er vigtige aktiviteter eller indsatser, I sammen skal lykkedes med, eller aktuelle udfordringer, I sammen skal løse. Din intension er at skabe dynamik, motivation og ejerskab.
Du vil gerne skabe møder, hvor alle er dedikerede til projektet, og prioriterer det højt. Men du fornemmer, at du ofte er i konkurrence med ”driften” og alle har travlt, og du mangler konkrete værktøjer til at gøre det.

Kender du det med forandring og udvikling?
At du står overfor at skulle designe og lede en forandrings- eller udviklingsproces. Men du er i tvivl om, hvordan du skaber den bedste proces. Hvilke workshops og processer skal der til? Hvor meget skal du planlægge på forhånd, og hvordan skal du involvere interessenterne?

Kender du kunderarrangementerne?
Du har holdt et kundearrangement. Der er holdt gode oplæg med vigtige budskaber til kunderne. Men du tænker, at du kunne have fået mere ud af dialogen med kunderne… Og du kunne have fået mere ud af at facilitere en frugtbar dialog kunderne imellem…

 Virksomhedens udbytte

I får en facilitator og proceskonsulent, der kan skabe udvikling med reel forankring og effekt i organisationen.

Medarbejderens kompetencer kan I bringe i spil i vigtige interne projekter så som strategi- og forandringsprocesser men også i relation til kunder og eksterne samarbejdspartnere.

Deltagerens udbytte

Du er blevet præsenteret for metoder, modeller og teknikker og har afprøvet dem i praksis, hvilket giver dig et stærkt fundament at stå på, når du skal facilitere forskellige opgaver i din virksomhed.

Du får et andet mindset til, på en kreativ måde, at involvere og engagere mennesker. Det betyder også, at du i praksis kan skabe ejerskab, udvikle og implementere.