Uddannelse

Økosystemfacilitator

 • Salg, kommunikation og personlig udvikling
 • Strategi og forretningsudvikling
Økosystemfacilitator sætter fokus på en ny og anderledes rolle for et pengeinstitut, som vil bidrage til at skabe mere lokal vækst. I rollen som Økosystemfacilitator kan du og dit pengeinstitut med jeres viden, indsigt og stærke netværk aktivt bidrage til, at hele systemet udvikler sig i en positiv retning.

Med dette forløb lærer du at facilitere netværk, bygge relationer og dele viden. Du får de vigtigste værktøjer til at være samskabende, motivere til udvikling og til at finde de muligheder, der er. 


I gør måske allerede meget igennem sponsorater, netværk og events. Men fra at være arrangør og sponsor skal banken i højere grad træde et skridt frem og facilitere udviklingen – og den rolle kræver en helt ny type spiller på dit hold.
 
Skal du med i 2022?
 • 8. - 9. marts og 31. maj 2022 i Skanderborg
 • 29. - 30. marts og 21. juni 2022 i København
 • 6. - 7. september og 8. december 2022 i Skanderborg
 • 13. - 14. september og 13. december 2022 i København
   

Få mere inspiration – og læs vores nyeste artikler:

På forløbet får du:

 • En forståelse for det lokale økosystem og filialens nye rolle
 • Kompetencer til at kortlægge det lokale vækstpotentiale og mulighedsrum
 • Værktøjer og metoder til at facilitere lokal vækst,
 • Træning og praktisk erfaring med udvalgte indsatser
 • Et idekatalog og en konkret handlingsplan for eget pengeinstitut/filial
Startdato 8. marts 2022
Slutdato 31. maj 2022
Sted Skanderborg Park
Varighed 3 dage
Mødetid kl. 9 - 16 alle dage. Morgenbrød fra kl. 8.30.
Målgruppe
Alle
Koordinator Louise Kirch Svendsen
Underviser Lars Munch Svendsen
Uddannelsen er gratis, når du søger via Finanskompetencepuljen. Klik på det gule link herunder og ansøg. Så modtager vi en tilmelding fra Finanskompetencepuljen, og du hører fra os.

Pris: 14.500 kr. hvis du vælger ikke at bruge Finanskompetencepuljen
Søg gratis via Kompetencepuljen Tilmeld til fuld pris via FU Vis flere datoer
29. marts 2022, København
6. september 2022, Skanderborg Park
13. september 2022, København
Uddannelse via Finanskompetencepuljen koster dig kun din tid. Det er en mulighed alle ansatte i finansielle virksomheder, der er medlem af FA – og det er langt de fleste.
Læs mere

 Hvad er et "økosystem"?

Begrebet ”økosystem” handler overordnet set om en måde at anskue et samfund på – herunder et lokalsamfund. Tanken er, at lokalsamfundets beboere, skoler, virksomheder, myndigheder, ildsjæle, pengeinstitutter osv. er forbundne og gensidigt afhængige i en løbende, dynamisk udvikling. En metafor der også bruges om naturen hvor f.eks. en skov kan beskrives som et økosystem, hvor blandt andet planter, dyr og mikroorganismer er forbundne i et kredsløb og påvirker hinandens vækst og udvikling.

I rollen som økosystemfacilitator faciliterer det lokale pengeinstitut udvikling i et økosystem. Dermed styrkes lokalsamfundet, og lokale virksomheder samt borgere kommer til at opleve en ny, stærk side af pengeinstituttet. 
Økosystemfacilitatoren er udadvendt, innovativ, netværkende og god til at kommunikere. Han/hun styrker bankens image og skaber på sigt merforretning gennem gode eksempler, et styrket erhvervsliv, tilfredse borgere og offentlige spillere. Så alle pengeinstitutter bør have en Økosystemfacilitator. 


Hvem møder du?

På uddannelsen møder du innovative, netværkende og udadvendte nøglepersoner fra sektoren. Dette forløb er til dig, som ønsker at arbejde med det lokale fokus, vækst og nye muligheder. Det kan være, du har en rolle som direktør, filialchef, rådgiver, marketing- og kommunikationsmedarbejder eller forretningsudvikler.


Forløbet strækker sig over 3-4 måneder


Kan I samle et helt hold?

Som virksomhed kan I søge om at få dette som et virksomhedskurser. Det betyder, at hvis I kan samle et hold, kan vi afholde forløbet og skræddersy det til jer. I søger på Finanskompetencepuljen under VirksomhedskurserKontakt Lars eller Louise for at aftale nærmere – vi guider jer gerne i ansøgningsprocessen.

Virksomhedens udbytte

Som virksomhed får I en medarbejder, der kan være sparringspartner og aktiv medspiller i lokal udvikling og vækst og som kan deltage i netværksarbejde (med erhvervsliv, foreninger, politikere, lokale ildsjæle, embedsværket) med vækst og innovation for øje.

Vekslingen mellem teori, træning og udarbejdelse af en konkret handlingsplan gør den nye økosystemfacilitator til en kompetent netværker, både fagligt og kommunikativt. En Økosystemfacilitator er i stand til at arbejde selvstændigt med nye muligheder for vækst i lokalsamfundet med udgangspunkt i filialen.

Deltagerens udbytte

Efter forløbet vil du være i stand til på egen hånd at identificere mulighedsrum for lokal vækst, samt at facilitere samarbejder mellem relevante aktører med pengeinstituttet som vigtig medspiller. Du vil erhverve dig stærke nye kompetencer inden for facilitering, kommunikation og forankring af indsatser.