Økosystemfacilitator


Økosystemfacilitator sætter fokus på en ny og anderledes rolle for et pengeinstitut, som vil bidrage til at skabe mere lokal vækst.

GRATIS VIA FINANSKOMPETENCEPULJEN

Om uddannelsen

Varighed
3 dage
Målgrupper
Alle
Finanskompetencepuljen
Uddannelsen er gratis, når du søger via Finanskompetencepuljen. Klik på knappen herunder og ansøg. Så modtager vi en tilmelding fra Finanskompetencepuljen, og du hører fra os.
Gratis via Kompetencepuljen
Vi er på vej med ny holdstart. Skriv hvis du er interesseret.
Kontakt Louise Kirch Svendsen

Pris: 18.000 kr. hvis du vælger ikke at bruge Finanskompetencepuljen.

Uddannelse via Finanskompetencepuljen koster dig kun din tid. Du kan søge Finanskompetencepuljen, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finans Danmark (tidligere FA) og Finansforbundet.

Koordinator Louise Kirch Svendsen
8993 3270 / lks@finansudd.dk
Fagansvarlig Lars Munch Svendsen
Læs mere Hent her

Det kan du som økosystemfacilitator

Som økosystemfacilitator kan du og dit pengeinstitut med jeres viden, indsigt og stærke netværk aktivt bidrage til udvikling. Du lærer at identificere mulighedsrum for lokal vækst og facilitere samarbejder mellem relevante aktører – med dit pengeinstitut som vigtig medspiller. Du får nye, stærke kompetencer inden for facilitering, kommunikation og forankring af indsatser.

Det får din virksomhed ud af kurset

En Økosystemfacilitator er i stand til at arbejde selvstændigt med nye muligheder for vækst i lokalsamfundet med udgangspunkt i filialen.

Vekslingen mellem teori, træning og udarbejdelse af en konkret handlingsplan gør den nye økosystemfacilitator til en attraktiv sparringspartner og aktiv medspiller i lokal udvikling og vækst. En medarbejder, som brænder for og deltager i netværksarbejde (med erhvervsliv, foreninger, politikere, lokale ildsjæle, embedsværket), og er en kompetent netværker, både fagligt og kommunikativt.

Hvorfor "økosystemfacilitator"?

I gør måske allerede meget igennem sponsorater, netværk og events. Men fra at være arrangør og sponsor skal banken i højere grad træde et skridt frem og facilitere udviklingen – og den rolle kræver en helt ny type spiller på holdet.

Økosystemfacilitatorer lærer at facilitere netværk, bygge relationer og dele viden. Du får de vigtigste værktøjer til at være samskabende, motivere til udvikling og til at finde de muligheder, der er. 

Uddannelsen er til dig, som ønsker at arbejde med det lokale fokus, vækst og nye muligheder. Det kan være, du har en rolle som direktør, filialchef, rådgiver, marketing- og kommunikationsmedarbejder eller forretningsudvikler.

Hvad er et økosystem?

Begrebet ”økosystem” handler overordnet set om en måde at anskue et samfund på – herunder et lokalsamfund. Tanken er, at lokalsamfundets beboere, skoler, virksomheder, myndigheder, ildsjæle, pengeinstitutter osv. er forbundne og gensidigt afhængige i en løbende, dynamisk udvikling. En metafor der også bruges om naturen hvor f.eks. en skov kan beskrives som et økosystem, hvor blandt andet planter, dyr og mikroorganismer er forbundne i et kredsløb og påvirker hinandens vækst og udvikling.

I rollen som økosystemfacilitator faciliterer det lokale pengeinstitut udvikling i et økosystem. Dermed styrkes lokalsamfundet, og lokale virksomheder samt borgere kommer til at opleve en ny, stærk side af pengeinstituttet. 

Økosystemfacilitatoren er udadvendt, innovativ, netværkende og god til at kommunikere. Han/hun styrker bankens image og skaber på sigt merforretning gennem gode eksempler, et styrket erhvervsliv, tilfredse borgere og offentlige spillere.

Derfor bør alle pengeinstitutter have en Økosystemfacilitator.

Kan I samle et helt hold?

Vi laver gerne en skræddersyet version af uddannelsen til jer.

Bliv klogere hos Finanskompetencepuljen – eller kontakt Lars Munch Svendsen eller Louise Kirch Svendsen for at aftale nærmere. Så hjælper vi med ansøgningsprocessen.

Indhold

Bliv klogere på indhold og moduler.

Læs mere Økosystemfacilitator: Indhold

Viden om bæredygtighed

Vil du vide mere om bæredygtighed? Se FU's vidensbase her.

Læs mere Viden om bæredygtighed

I Andelskassen ønsker vi at være en endnu større drivkraft end blot at bidrage med økonomiske midler. Vi vil i højere grad være en aktiv medspiller, der tager initiativ til at sætte noget i søen og skabe og udvikle projekter og arrangementer, der giver værdi til borgere og virksomheder i lokalområdet. Vi tror på, at det giver et stærkere fællesskab og mere langvarige partnerskaber, for sammen kan vi mere. 

Jane Printzlau Sørensen, totalrådgiver og Mogens Hønnerup Nielsen, centerdirektør, Andelskassen i Svendborg

Jane Printzlau Sørensen, totalrådgiver og Mogens Hønnerup Nielsen, centerdirektør

Skræddersyet kompetenceudvikling

Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov

Tag fat i os