Økosystemfacilitator


Økosystemfacilitator sætter fokus på en ny og anderledes rolle for et pengeinstitut, som vil bidrage til at skabe mere lokal vækst.

GRATIS VIA FINANSKOMPETENCEPULJEN

Startdato 19. september 2023
Slutdato 12. december 2023
Sted Skanderborg Park
Varighed 3 dage
Modul 1: 19.-20. september. 1,5 times samtale: 25. oktober. Modul 2: 12. december.

Mødetid kl. 9 - 16 alle dage. Morgenbrød fra kl. 8.30.
Målgruppe
Alle
Koordinator Louise Kirch Svendsen
Underviser Lars Munch Svendsen
Uddannelsen er gratis, når du søger via Finanskompetencepuljen. Klik på knappen herunder og ansøg. Så modtager vi en tilmelding fra Finanskompetencepuljen, og du hører fra os.

Pris: 14.500 kr. hvis du vælger ikke at bruge Finanskompetencepuljen
Gratis via Kompetencepuljen Tilmeld til fuld pris via FU
Uddannelse via Finanskompetencepuljen koster dig kun din tid. Det er en mulighed for alle ansatte i finansielle virksomheder, der er medlem af FA – og det er langt de fleste.

Det kan du som økosystemfacilitator

Som økosystemfacilitator kan du og dit pengeinstitut med jeres viden, indsigt og stærke netværk aktivt bidrage til udvikling. Du lærer at identificere mulighedsrum for lokal vækst og facilitere samarbejder mellem relevante aktører – med dit pengeinstitut som vigtig medspiller. Du får nye, stærke kompetencer inden for facilitering, kommunikation og forankring af indsatser.

Det får din virksomhed ud af kurset

En Økosystemfacilitator er i stand til at arbejde selvstændigt med nye muligheder for vækst i lokalsamfundet med udgangspunkt i filialen.

Vekslingen mellem teori, træning og udarbejdelse af en konkret handlingsplan gør den nye økosystemfacilitator til en attraktiv sparringspartner og aktiv medspiller i lokal udvikling og vækst. En medarbejder, som brænder for og deltager i netværksarbejde (med erhvervsliv, foreninger, politikere, lokale ildsjæle, embedsværket), og er en kompetent netværker, både fagligt og kommunikativt.

Hvorfor "økosystemfacilitator"?

I gør måske allerede meget igennem sponsorater, netværk og events. Men fra at være arrangør og sponsor skal banken i højere grad træde et skridt frem og facilitere udviklingen – og den rolle kræver en helt ny type spiller på holdet.

Økosystemfacilitatorer lærer at facilitere netværk, bygge relationer og dele viden. Du får de vigtigste værktøjer til at være samskabende, motivere til udvikling og til at finde de muligheder, der er. 

Uddannelsen er til dig, som ønsker at arbejde med det lokale fokus, vækst og nye muligheder. Det kan være, du har en rolle som direktør, filialchef, rådgiver, marketing- og kommunikationsmedarbejder eller forretningsudvikler.

Kan I samle et helt hold?

Vi laver gerne en skræddersyet version af uddannelsen til jer.

Bliv klogere hos Finanskompetencepuljen – eller kontakt Lars Munch Svendsen eller Louise Kirch Svendsen for at aftale nærmere. Så hjælper vi med ansøgningsprocessen.

Hvad er et økosystem?

Begrebet ”økosystem” handler overordnet set om en måde at anskue et samfund på – herunder et lokalsamfund. Tanken er, at lokalsamfundets beboere, skoler, virksomheder, myndigheder, ildsjæle, pengeinstitutter osv. er forbundne og gensidigt afhængige i en løbende, dynamisk udvikling. En metafor der også bruges om naturen hvor f.eks. en skov kan beskrives som et økosystem, hvor blandt andet planter, dyr og mikroorganismer er forbundne i et kredsløb og påvirker hinandens vækst og udvikling.

I rollen som økosystemfacilitator faciliterer det lokale pengeinstitut udvikling i et økosystem. Dermed styrkes lokalsamfundet, og lokale virksomheder samt borgere kommer til at opleve en ny, stærk side af pengeinstituttet. 

Økosystemfacilitatoren er udadvendt, innovativ, netværkende og god til at kommunikere. Han/hun styrker bankens image og skaber på sigt merforretning gennem gode eksempler, et styrket erhvervsliv, tilfredse borgere og offentlige spillere.

Derfor bør alle pengeinstitutter have en Økosystemfacilitator.

Fremtidens erhvervskunderådgiver skal spørge langt mere ind til kundens drømme og fremtidsplaner. Kommer der for eksempel en kunde, som siger, at han drømmer om at få sin virksomhed ind på det norske marked, bør bankrådgiveren tilbyde at drøfte med sine rådgiverkolleger, om der ikke er andre af bankens kunder, som den pågældende kunde med fordel kan blive koblet sammen med. Det handler om relationer, om videndeling og om at udnytte hinandens kompetencer.

Jacob Høj Jørgensen , Underviser på Økosystemfacilitator, Delendorff Advisory

Jacob Høj Jørgensen

Skræddersyet kompetenceudvikling

Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov

Tag fat i os