Forløb rusker erfarne rådgivere i Sparekassen Thy

Nu spørger rådgiverne mere ind og er mere opmærksomme på købssignaler i stedet for at tro, at de ved, hvad kunderne vil have.

HR-konsulent Claus Rysgaard fra Sparekassen Thy har lyttet til sine erfarne rådgivere og deres ønsker til uddannelse. Sammen med FU har han derfor planlagt et forløb til dem, som lederne er en integreret del af.

Lederne er involverede i rådgivernes uddannelse helt fra start

Lederne starter med en ledersamling. Undervejs i forløbet, der rummer syv dages undervisning over en periode på fem måneder, er der løbende sparringssamtaler mellem leder og rådgiver. Forløbet kommer hele vejen rundt om kunden og hjælper rådgiveren med at få struktur i samtalen og med at omsætte sin faglighed til kunderne.

HR-konsulent Claus Rysgaard fortæller:

- Da vi drøftede uddannelsesbehovet hos vores (erfarne) rådgivere, var det primært ord og begreber som mere på skovlen, rundt om kunden og struktur i samtalen, der var i fokus. Men også fagligheden og det at kunne omsætte den til kunderne og forretningen var med i drøftelserne.

- Vi havde en klar idé om, at lederne skulle være en integreret del af uddannelsen, hvorfor der dels afholdes opstartsmøder med lederne, ligesom der er fastlagt mindst seks sparringssamtaler undervejs i uddannelsen.

- Når vi spørger, om rådgiverne kan anbefale uddannelsen til andre, møder vi svar som ”Godt man har besluttet, at alle rådgivere skal deltage” og ”Jeg synes, det er god idé, at alle skal uddannes”. Når vi samtidigt ser Rasmus citeret for blandt andet at sige, at han både fagligt og personligt har udviklet sig under uddannelsen, bekræftes vi i, at uddannelsen flytter noget hos rådgiverne, og at vi har fat i det helt rigtige.

En engageret leder oplever en tydelig forskel på sine rådgivere

Afdelingsdirektør Peter Nielsen har haft tre af sine rådgivere med på den tilpassede version af forløbet Den Erfarne Rådgiver. Han fortæller:

- Jeg kan tydeligt mærke på rådgiverne, at de forbereder sig anderledes til deres kundemøder nu. Med dagsorden og sådan. Og de husker også at spørge ind til de svage punkter. Rådgiverne får spurgt rigtigt ind, de er mere spørgende og opmærksomme på salgssignaler. Vi er blevet rusket i vores holdning om, at vi på forhånd ved, hvad kunderne vil have. Forløbet har givet et løft til hele afdelingen.

- Rådgiverne har taget godt imod de individuelle sparringssamtaler med deres leder. De synes, det var fint, så det fortsætter vi med her, efter at forløbet er afsluttet. Bare sådan 15-20 minutter en gang imellem, hvor vi lige kigger på, hvordan det går, og om de har nået deres måltal.

- Det var fint med en ledersamling i opstarten, hvor vi kunne drøfte, hvad vi gør og hvordan. Vi fik sparret med hinanden og fundet nogle gode måltal og succeskriterier. Det kan være svært at rykke på indtjeningen i forbindelse med sådan et forløb. Så i stedet satte vi mål om at holde et bestemt antal kundemøder og sådan noget.

Privatrådgiver Rasmus Korsgaard deltog på uddannelse i Sparekassen Thy. Trods 20 års erfaring føler han nu, at han er blevet endnu bedre til at afholde kundemøder. Læs Rasmus Korsgaards historie.

Vil du læse mere?

Case: Lederforløb udvikler forretningen i Sparekassen Thy

Nyhed: Uddannelse er også for erfarne rådgivere

 

Claus Godt Hansen

Vil du høre mere?

Claus Godt Hansen

Kunde- og markedsafdelingen

+45 8993 3374

cgh@finansudd.dk