Bæredygtighed er svært – og svært at undgå

 

Nykredit og Vestjysk Bank delte ud af deres erfaringer med bæredygtighed i rådgivningen på årets kundedag. Det gav grobund for spændende diskussioner og mange perspektiver. 

Pengeinstitutterne er mange forskellige steder i deres arbejde med bæredygtighed. Det er kunderne også. Sektorens ansvar og forretningspotentiale var på agendaen til årets Kundedag.

”Al begyndelse er svær. Men bæredygtighed er svært at undgå.” Sådan opsummerede en af deltagerne på Finanssektorens Kundedag 2023 de dilemmaer, danske pengeinstitutter står i, når talen falder på bæredygtighed.  

Værdien i at arbejde sammen med kunderne og medarbejderne om bæredygtighed og at være nysgerrig var en rød tråd igennem dagen.  

For Flemming Haahr Vesterbrandt, der er kreativ direktør og ESG ansvarlig i Nykredit, er det enkelt. 

”Vi er for at gøre en grøn forskel – ikke for vores bundlinjes skyld. Vi står på en glødende platform, og det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi flytter os. Vi arbejder på at give vores rådgivere lys i øjnene og raketter i r**en, så de kan gøre en forskel sammen med kunderne,” sagde han. 

Basal bæredygtighed

I Vestjysk Bank har de sat en række initiativer i gang i løbet af de seneste 24 måneder. Mål: At skabe en fælles forståelse for den rolle, banken kan spille og den værdi, det kan skabe for især erhvervskunderne.  

”Vi vil være relevante og skabe værdi for kunderne. Bæredygtighed er bare en af de helt basale ting, man skal kunne tale med kunderne om, hvis man vil være relevant i fremtiden. Punktum,” sagde Erik Nejrup Kjærside, der er Forretningschef Erhverv i Vestjysk Bank. 

Han understregede, at rådgiverne ikke skal være eksperter. Men de skal kunne tage dialogen og skabe værdi for kunderne.  

”ESG er noget, vi øver os i sammen med vores kunder. Vi er sparringspartnere for kunderne – og de er vores sparringspartnere.”

Nip kunderne lidt

Når rådgiverne er klædt på til at tage dialogen om bæredygtighed, finder de også modet til det. Det kræver mod, for det er en ny type samtale med kunderne for de fleste. 

ESG er noget, vi øver os i sammen med vores kunder. Vi er sparringspartnere for kunderne – og de er vores sparringspartnere. Vi kan i høj grad også lære noget af kunderne her,” fortalte Katrine Hvidberg, der er erhvervskundechef i Vestjysk Bank. 

Det kræver forberedelse, og at ESG er en fast del af agendaen.  

Jeg bruger ret meget krudt på at overveje alle muligheder for bæredygtig optimering for kunden inden mødet. Det gør det lettere at tale om ESG med alle typer af kunder. For vi skal møde kunderne der, hvor de er – uden at være berøringsangste,” sagde Katrine Hvidberg og fortsatte: 

”Hvis kunden ikke tænker, bæredygtighed er noget for dem, kan jeg godt finde på at dele mine betragtninger. Det er lidt ligesom med pension. Første gang vi taler om det, er kunden ved at dø af kedsomhed. Men anden, tredje eller fjerde gang nytter det måske. Så jeg synes, vi skal ”nippe” vores kunder lidt. Så sker der noget.” 

Få inspiration til at arbejde og rådgive om bæredygtighed

Alt om bæredygtighed

Et uudnyttet potentiale

Den tilgang bakker Flemming Haahr Vesterbrandt op om. Han ser en tendens til, at rådgiverne er bange for at være belærende. Det kan være en hæmsko for at udnyttet potentialet i bæredygtighed. Både for kunderne og for pengeinstituttet.  

”Mit råd til de pengeinstitutter, der vil arbejde med bæredygtighed er enkelt: Sørg for, at jeres rådgivere kender jeres forventninger til dem. Ellers skaber det usikkerhed. Vores rådgivere skal ikke være klima- eller energieksperter. Men de skal kunne inspirere kunderne til at overveje grønne løsninger, og de skal kunne hjælpe kunderne til handling.”  

Finanssektorens Kundedag 2024

I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen for kundedagen, som afholdes igen den 5. november 2024.

Tilmeld jer her Finanssektorens Kundedag

Seneste nyheder fra FU

Talentudvikling: 4. april 2024

Strategisk vigtigt generationsskifte

Læringskultur: 2. april 2024

I GrønlandsBANKEN lever læringskulturen

Databeskyttelse: 22. marts 2024

Ny onlineuddannelse om databeskyttelse