Bedrifter og byggeplaner

FU's bestyrelse anno 2024. Fra venstre: Næstformand John Lundsgaard, Martin Baltser, Trine Ahrenkiel, Ivan Sløk, Allan Aaskov, Svend Randers, Dorrit Brandt og bestyrelsesformand Ole Beith.

FU står stærkt. Medlemmerne vil samarbejdet, og sektoren vil kompetenceudvikling. Derfor er nu også den rigtige tid at modernisere og skabe fundamentet for fremtidens FU

”Det går godt på FU. Vi har udviklet os meget de seneste 10 år. Vi står i en styrkeposition, og vi tror på, at behovet for et fællesejet FU kun bliver vigtigere i de kommende år. 

Sådan lød det, da Ole Beith, direktør i Sparekassen Thy og bestyrelsesformand for Finanssektorens Uddannelsescenter (FU), aflagde beretning på årets generalforsamling midt i maj.  

Planer for nybyggeri 

Generalforsamlingen var i år med fysisk fremmøde. For det var en lidt speciel en af slagsen, da FU’s direktør, Søren Laursen, også kunne løfte sløret for planerne for nybyggeri på matriklen. Det betyder bl.a. flere værelser og en ny konferencesal på Skanderborg Park og et helt nyt hus til medarbejderne på FU.  

Med Ole Beiths ord bunder det i et ønske om at udvikle – ikke afvikle – ”slægtsgården i Skanderborg”. Der bliver indhentet tilbud, og på baggrund af dem vil den endelige beslutning blive taget. Byggeriet forventes at gå i gang i 2025. 

”FU står i en styrkeposition og varetager en vigtig og central rolle for ejerkredsen og den finansielle branche. FU er et sektorsamarbejde, vi skal værne om, og som vi forsat skal udvikle som ejerkreds.”

Ole Beith, bestyrelsesformand i FU.

Udvikling og resultater 

Der var roser til både ledelse og medarbejdere fra formanden. 

”Vi i bestyrelsen glæder os over udviklingen af både FU og Skanderborg Park. Vi står på et solidt økonomisk fundament, og når vi kigger frem, ser vi fortsat god synergi og sammenhæng mellem de to enheder,” sagde Ole Beith i sin beretning og fortsatte:  

”FU står i en styrkeposition og varetager en vigtig og central rolle for ejerkredsen og den finansielle branche. FU er et sektorsamarbejde, vi skal værne om, og som vi forsat skal udvikle som ejerkreds. ” 

Fra nice-to til need-to 

Formanden konkluderede også, at der er et åbenlyst og betydeligt behov for uddannelse og udvikling i de kommende år”.  

Han fremhævede bl.a., at med indførelsen af en lang række lovpligtige krav bliver kompetenceudvikling i stigende grad ’need-to’ og ikke ’nice-to’ 

Tidligere blev uddannelse måske anset som et frynsegode. Vi sendte medarbejdere til Skanderborg på internat-ophold. Det var dengang, maden var næsten lige så vigtig som uddannelsen. Men de dage er ovre. I dag handler det om effektiv læring på kortere tid.  Ofte som online selvstudie kombineret med fysisk undervisning, hvor læringen læner sig tættest muligt op ad hverdagsbehovet. 

Det er ikke kun på de lovpligtige områder, at finanssektoren arbejder med kompetenceudvikling som need-to. Der er stigende efterspørgsel på specialistniveau inden for bl.a. pensions- og formuerådgivning. Også inden for ledelsesudvikling ser vi, at flere og flere institutter har erkendt, at ledelse er en kompetence, som skal udvikles og vedligeholdes på lige fod med finansfaglige kompetencer.   

Kompetenceudvikling til og med finanssektoren

Om os

De unge 

Man bruger ikke bare ressourcer på kompetenceudvikling, fordi man skal. Man gør det også, fordi man vil. For pengeinstitutterne har en vigtig opgave i at tiltrække, forstå, motivere og udvikle fremtidens medarbejdere.  

Unge på vej ind i sektoren er på et niveau, der ikke er set siden slut 00’erne. I 2022 optog FU ca. 300 finansøkonomer, elever og bachelorer.  

Manges forudsigelser for ca. 10 år siden om, at digitale løsninger ville overflødiggøre mennesket, er modbevist. Så selv om vi er blevet langt mere digitale, er der fortsat brug for menneskelige kompetencer – også blandt rådgivere, og også i fremtiden. 

Bestyrelsen på Finanssektorens Uddannelsescenter 

Der var genvalg på alle poster. Ved generalforsamlingen trådte Dorrit Brandt, der har været formand for Finansforbundet siden efteråret 2023, officielt ind i bestyrelsen.  

  • Formand Ole Beith, direktør i Sparekassen Thy. 

  • Næstformand John Lundsgaard, bankdirektør i Spar Nord. 

  • Bestyrelsesmedlem Trine Ahrenkiel, direktør for afdelingen People & Identity i Nykredit. 

  • Bestyrelsesmedlem Allan Aaskov, bankdirektør i Lollands Bank. 

  • Bestyrelsesmedlem Svend Randers, bankdirektør i Arbejdernes Landsbank. 

  • Bestyrelsesmedlem Martin Baltser, administrerende direktør i Middelfart Sparekasse. 

  • Bestyrelsesmedlem Ivan Sløk, direktør i Sparekassen Danmark. 

  • Bestyrelsesmedlem Dorrit Brandt, formand for Finansforbundet. 

Søren Laursen

Vil du høre mere?

Søren Laursen

Direktion

8993 3340

sla@finansudd.dk

Seneste nyheder fra FU

KundeBenchmark: 3. juni 2024

Kundetilfredshed er meget mere end et tal

FU: 27. maj 2024

Bedrifter og byggeplaner

Talentudvikling: 4. april 2024

Strategisk vigtigt generationsskifte