IDD-prøver fra hjemmekontoret

”Det vil skabe glæde i rigtig mange organisationer, og vi tror på, at løsningen vil skabe mere fleksibilitet for både virksomhed og medarbejder, når de skal håndtere IDD-kompetencer fremover,” siger Pernille Schwartz..
Under corona-pandemien var det muligt at tage IDD efteruddannelsesprøver hjemmefra. Nu har Finanstilsynet besluttet at gøre muligheden permanent.

Finanstilsynet har givet sektoren - og dermed Finanssektoren Uddannelsescenter - tilladelse til at udbyde IDD efteruddannelsesprøver og teoretiske IDD-prøver fra hjemmearbejdspladsen.

”Sektoren har længe ønsket sig en mere fleksibel løsning, hvor det er muligt at tage efteruddannelsesprøver og teoretiske prøver fra hjemmearbejdspladsen. Nu har Finanstilsynet imødekommet det ønske, og den enkelte virksomhed kan nu vælge, om medarbejderne skal gennemføre prøverne ude eller hjemme,” siger Pernille Schwartz, der er afdelingschef i Pension & investering.

Læs mere om bekendtgørelsen for IDD-dikretivet her

Mere fleksibilitet og større sammenhæng 

På FU er der begejstring over beslutningen.  

”Det vil skabe glæde i rigtig mange organisationer, og vi tror på, at løsningen vil skabe mere fleksibilitet for både virksomhed og medarbejder, når de skal håndtere IDD-kompetencer fremover,” siger Pernille Schwartz. 

Hun fortæller, man kan bruge FU’s IDD-træningsbaner og anden digital læring døgnet rundt. Så den nye mulighed for at tage IDD-prøver derhjemme, skaber i hendes øjne endnu mere sammenhæng i hele processen: 

”Det glæder vi os meget over, da det berører virkelig mange medarbejdere i sektoren. 

Skærpet overvågning af test og resultater

Med tilladelsen fra Finanstilsynet, forpligter FU sig til at gennemføre en skærpet overvågning af de prøver, der gennemføres uden tilsyn.

"Det glæder vi os meget over, da det berører virkelig mange medarbejdere i sektoren."

Det medfører både en skærpet overvågning ved gennemførsel og af prøvernes resultater hos FU.

Medarbejderne skal fortsat erklære, at de overholder de gældende rammer for afholdelse af prøver og bl.a. ikke modtager hjælp, mens de gennemfører prøven. De skal også erklære, at de er bekendt med, at FU som udbyder foretager skærpet kontrol og gennemførsel sker på tro- og loveerklæring.

 Få svar på dine spørgsmål om IDD

Fokus på beståelsesprocenter

Det betyder blandt andet, at FU fortsat er forpligtet til at overvåge prøveresultaterne.

Det skal sikre, at der ikke er nævneværdige forskelle på beståelsesprocenterne, når prøver, der er taget i virksomheden sammenlignes med prøver, der er taget fra hjemmearbejdspladsen.

Oplever FU mistænkelige udsving i prøveresultaterne, er FU fortsat forpligtet til at underrette Finanstilsynet. Det videre forløb og konsekvens afhænger af den konkrete situation.

Muligheden genåbner torsdag den 7. oktober

Når du starter en IDD efteruddannelssprøve op fra den 7. oktober 2022, er det derfor atter en mulighed at krydse af, om prøven bliver gennemført fra hjemmearbejdspladsen eller i virksomheden.  

Når du krydser ”hjemmearbejdsplads” af, informerer vi om, at vi har skærpet overvågningen. De gældende retningslinjer for gennemførsel af efteruddannelsesprøver er uændrede og fortsat gældende. 

Vil du være sikker på at være opdateret på alt om IDD? Få vores IDD-nyhedsbrev 

Rød afventer 

Tilladelsen gælder p.t. IKKE Rød certificering – det ventes, at Finanstilsynet også her kommer med en udmelding.  

Brug træningsbanerne

Vidste du, at de medarbejdere, der aktivt bruger ”træningsbanerneden personlige tilbagemelding og forslag til konkret forberedelse, i overvejende grad består i deres første forsøg? Læringseffekten er dermed dokumenteret – og husk at træningsbanerne kan bruges døgnet rundt. 

 

Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU