IDD direktiv om forsikringer

Bekendtgørelsen for IDD (Insurance Distribution Directive) trådte i kraft den 1. oktober 2018. Medarbejdere der ikke er omfattet af overgangsordningen, skal bestå en prøve, inden de må distribuere selvstændigt.

Følg med i alt, hvad der sker på området - få nyhedsbrevet Nyt om IDD

Hvad betyder IDD-kravene?

IDD er et europæisk direktiv, som skærper kravene til forsikringsformidling. Direktivet stiller krav til alle, der formidler forsikringsprodukter.

IDD-direktivet har 12 bilag, som tilsammen dækker de forskellige typer af forsikringsprodukter på markedet. Det er medarbejderens arbejdsområde, der afgør, hvilke bilag i direktivet medarbejderen er omfattet af.

Formålet med Insurance Distribution Directive er at beskytte forbrugere og private investorer og samtidig ensarte konkurrencevilkårene.

Hvem er omfattet af IDD-direktivet?

Alle medarbejdere, som rådgiver og formidler forsikringer til deres kunder, skal fremover leve op til IDD-kravene.

 • Medarbejdere uden erfaring på området skal bestå en prøve med både teori og rådgivning, før de må rådgive selvstændigt.
 • Medarbejdere med erfaring inden for forsikringsrådgivning skal bestå en prøve på viden (multiple choice) inden den 1. april 2022, da de indtil da er omfattet af en overgangsordning.
 • En medarbejder, der blot henviser kunden til et samarbejdende selskab for rådgivning og distribution af forsikringer, er ikke selv omfattet af IDD-direktivet.

FU er godkendt af Finanstilsynet som udbyder

Medarbejdere, der er omfattet af IDD, skal bestå prøver og efteruddannelsesprøver hos en godkendt udbyder.

Læs mere om:

FU udbyder flere løsninger til den finansielle sektor

FU har udviklet en række løsninger, som vores kunder har tilkendegivet, at de har brug for. FU tilbyder kompetenceprøver og efteruddannelsesprøver i følgende bilag:

 • Bilag 1: Fuld profil - Skadesforsikringer til privatkunder
 • Bilag 1: Smal profil - Bilforsikringer
 • Bilag 2: Smal profil - Bilforsikringer
 • Bilag 2: Smal profil - Løsøreforsikringer
 • Bilag 2: Smal profil - Bil- og løsøreforsikringer
 • Bilag 4: Fuld profil - Livs- og pensionsprodukter til privatkunder med ukomplicerede risikoprofiler
 • Bilag 5: Fuld profil - Firmapensionsordninger til virksomheder, til deres ansatte eller liv- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil
 • Bilag 5A: Fuld profil - Livs- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil (CPR)
 • Bilag 5B: Fuld profil - Firmapensionsordninger til virksomheder på (CVR)
 • Bilag 8: Fuld profil - Uafhængige forsikringsformidlere, der distribuerer livs- og pensionsprodukter til privatkunder og til ansatte omfattet af en firmapensionsordning
 • Bilag 9: Fuld profil - Uafhængige forsikringsformidlere, der distribuerer livs- og pensionsprodukter til virksomheder 
 • Bilag 12: Fuld profil - Uafhængige forsikringsformidlere, der alene distribuerer tillægsdækninger eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål til allerede etablerede livs- og pensionsordninger, herunder firmapensionsordninger (denne prøve udbydes kun i kombination med bilag 4, 5, 5A eller 5B).

Derudover tilbyder FU følgende teoretiske prøver

 • Bilag 1: Teoretisk prøve - Forsikringer tilknyttet betalingskort – privat
 • Bilag 2: Teoretisk prøve - Forsikringer tilknyttet betalingskort - erhverv

Se de repræsentative produkter for bilag 1, 2, 4, 5, 5A og 5B 


Sådan registrerer virksomheden sine medarbejdere

Virksomheden skal have overblik over, hvem af deres medarbejdere, der er omfattet af IDD, og hvem der ikke er. FU har et register, som HR kan bruge til at registrere sine medarbejdere i

 

Læs mere om overgangsordningen

Læs mere om IDD i vores FAQ

Claus Henriksen
Claus Henriksen
Chefkonsulent
+45 8993 3392
+45 6029 5428
Kontakt Claus hvis du har spørgsmål til vores løsninger på IDD
Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du vil vide mere om det faglige indhold i IDD
Mariann Fuglbjerg Bjerre
Mariann Fuglbjerg Bjerre
Afdelingschef
+45 8993 3379
+45 2968 3563
Kontakt Mariann hvis du vil vide mere om IDD på de grundlæggende uddannelser