Ny uddannelse om simple investeringsprodukter

Ny onlineuddannelse i investering er specielt designet til kunderådgivere i pengeinstitutter. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe fra sektoren.

Den nye uddannelse repræsenterer et væsentligt løft i forhold til den tidligere version. Den er udviklet med fokus på de ting, der er vigtigst for, at rådgivere føler sig klædt på til at rådgive om investering,” siger Claus Henriksen, chefkonsulent på FU og faglig ansvarlig for uddannelsen.

Forenklet og tydelig 

Uddannelsen er forenklet for at gøre indholdet mere tilgængeligt og anvendeligt. Der er skåret i læringen, så der nu er fokus på de mest relevante og praksisnære emner, så rådgiverne kan omsætte deres viden direkte i rådgivningen af kunderne. 

Simple investeringsprodukter

Læs mere Simple investeringsprodukter

Klare snitflader til hverdagen 

Materialet og de praktiske øvelser læner sig op ad rådgiverens hverdag.

Der er viden om investering, som rådgiveren skal vide, uden at det nødvendigvis skal bringes i spil over for kunden. Det kan vi kalde baggrundsviden, som er fundamentetfor at kunne yde kompetent investeringsrådgivning. Og så er der viden, som skal bringes i spil over for kunderne, og den viden skal rådgiverne være i stand til at formidle til kunderne på en god måde,” siger Claus Henriksen og fortsætter: 

E-learningen kan hjælpe rådgiveren med at sortere i viden og trække de hovedpointer frem, de får brug for i rådgivningen.” 

Kundens perspektiv

I udviklingen af uddannelsen har der været fokus på at forstå og integrere rådgiverens behov i forhold til den løbende investeringsdialog med den typiske privatkunde.  

Filosofien er, at det er først, når rådgiverens viden skaber værdi for kunden, at kunden kan bruge viden om investering til at gøre drømme mulige. Og det er også her, det virkelig bliver meningsfuldt for mange rådgivere at tale om investering med kunden.  

Vi er overbeviste om, at denne nye uddannelse vil styrke rådgivernes kompetencer og gøre dem endnu bedre rustet til at levere kompetent investeringsrådgivning til deres kunder.

Sådan kommer pengeinstitutter i gang med den nye uddannelse

Den 30. maj 2024 ligger e-learning og testklar i VidenBarometer, og herfra kan pengeinstitutterne skubbe uddannelsen ud til deres medarbejdere, når det passer.  

Løbende læring er klar fra november 2024, og tanken er, at vi udgiver to cases hvert år, i maj og november, som pengeinstitutterne sender til deres medarbejdere fra VidenBarometer, sådan som de kender det fra Hvidvask og Databeskyttelse. Det er også muligt at FU til at håndtere tilmelding til den nye uddannelse.  

Vi er overbeviste om, at denne nye uddannelse vil styrke rådgivernes kompetencer og gøre dem endnu bedre rustet til at levere kompetent investeringsrådgivning til deres kunder,siger Claus Henriksen. 

Claus Henriksen

Vil du høre mere?

Claus Henriksen

Pension & investering

8993 3392

che@finansudd.dk

Seneste nyheder fra FU

KundeBenchmark: 3. juni 2024

Kundetilfredshed er meget mere end et tal

FU: 27. maj 2024

Bedrifter og byggeplaner

Talentudvikling: 4. april 2024

Strategisk vigtigt generationsskifte