Simple investeringsprodukter

Virksomheden skal have en forretningsgang for systematisk uddannelse af rådgivere og sikre, at rådgiverne har gennemført et relevant uddannelsesforløb

Det er virksomhedens ansvar, at sikre at rådgiveren:

 • har tilegnet sig den viden, som uddannelsesforløbet giver, inden han eller hun begynder at rådgive kunder.
 • har seks måneders dokumenteret fuldtidserfaring med at rådgive om investeringsprodukter inden rådgiveren yder rådgivning på egen hånd. Erfaringen kan komme fra en lignende stilling i et andet pengeinstitut eller fra et trainee-forløb med rådgivning under opsyn.
 • fastholder sit vidensniveau. Vurderingen skal foretages en gang om året - eksempelvis via MUS/SUS.

 

Virksomheden vælger selv hvordan

FU har en løsning, som kan hjælpe jer med at dokumentere rådgivernes kompetenceniveau overfor Finanstilsynet inden for den gule og grønne risikokategori. Rådgiverne får uddannelse via e-learning-kurser og dokumenteret deres kompetencer via test på de enkelte områder.

Testens resultatside kan indgå som dokumentation over for Finanstilsynet. Hvis scoren er under 70%, skal resultatet suppleres med uddannelsestiltag.

Rådgiveren skal have tilstrækkelige kompetencer inden for følgende områder:

 • Relevant lovgivning & Økonomisk forståelse (samlet test)
 • Investeringsforeninger*
 • Puljeordninger*
  *også mulighed for samlet test.

 

Hvis rådgiveren også rådgiver om børsnoterede aktier, danske stats- og realkreditobligationer ud fra bankens anbefalingsliste og/eller Exchange Traded Funds (UCITS-godkendte), skal han/hun gennemføre test på 

 • Børsnoterede aktier
 • Obligationer
 • Exchange Traded Funds (UCITS-godkendte)

 

Hvis rådgiveren også rådgiver om garantbeviser eller andelskapital, skal han/hun også gennemføre testen på dette område. Hvis medarbejderen udelukkende yder rådgivning om garantbeviser eller andelskapital, behøver medarbejderen kun at gennemføre testen på dette område.

 • Garant- og andelskapital

 

Færøerne og Grønland

FUs løsning er suppleret med tests, som er målrettet hhv. Færøerne og Grønland. Rådgiverne kan dokumentere kompetencer på følgende områder:

Færøerne:

 • Relevant lovgivning & Økonomisk forståelse (samlet test)
 • Investeringsforeninger

Grønland:

 • Relevant lovgivning & Økonomisk forståelse (samlet test)
 • Investeringsforeninger & Puljeordninger (samlet test)
 • Investeringsforeninger

Afklaring eller dokumentation?

Hvis I ønsker en mere dybdegående afklaring af rådgivernes individuelle kompetencer – eventuelt med efterfølgende fokus på salg og rådgivning, så er det også muligt.

Se testenes indhold og omfang

Kurser til det systematiske uddannelsesforløb

Testene kan også bruges til at effektivisere processen ved at identificere videngaps og anbefale den læring, der netop dækker de emner, som rådgiveren eventuelt har svært ved.

Løsningen er skabt med udgangspunkt i de kompetencekrav som fremgår af bekendtgørelsen om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter. Finanstilsynet kender løsningen og giver udtryk for, at de anser den for dækkende i forhold til lovgivningen.
 

Læs mere om lovkrav på området i bekendtgørelserne og de tilhørende vejledninger

Tine Hansen

Vil du høre mere?

Tine Hansen

Projekt, planlægning & support

+45 8993 3324

tha@finansudd.dk