Lovkrav og formalia på investering

Virksomheden skal sikre, at rådgiverne er i stand til at yde ansvarlig og kompetent investeringsrådgivning – og løbende dokumentere deres kompetencer

Bekendtgørelserne om investering - risikomærkning og kompetencekrav

Der er regler om kompetencekrav til rådgivere, der yder rådgivning om investeringsprodukter. Reglerne er beskrevet i bekendtgørelse om kompetencekrav med tilhørende vejledninger.

Kompetencekravene er koblet sammen med risikomærkningen af investeringsprodukter i kategorier.                             

Bekendtgørelse om kompetencekrav

Læs mere https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/864

Bekendtgørelse om risikomærkning

Læs mere https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/553

Vejledninger til Rød

Læs mere Vejledninger til Rød
Tine Hansen

Vil du høre mere?

Tine Hansen

Projekt, planlægning & support

+45 8993 3324

tha@finansudd.dk

Røde investeringsprodukter

Læs mere Røde investeringsprodukter

Gule og grønne investeringsprodukter

Læs mere Gule og grønne investeringsprodukter

Hvem er omfattet af rød, gul og grøn?

Læs mere Hvem er omfattet af rød, gul og grøn?