Lovkrav og formalia på investering

Virksomheden skal sikre, at rådgiverne er i stand til at yde ansvarlig og kompetent investeringsrådgivning – og løbende dokumentere deres kompetencer

Bekendtgørelserne om investering - risikomærkning og kompetencekrav

Der er regler om kompetencekrav til rådgivere, der yder rådgivning om investeringsprodukter. Reglerne er beskrevet i bekendtgørelse om kompetencekrav med tilhørende vejledninger.

Kompetencekravene er koblet sammen med risikomærkningen af investeringsprodukter i kategorier.                             

Bekendtgørelse om kompetencekrav

Læs mere https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/864

Bekendtgørelse om risikomærkning

Læs mere https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/553

Vejledning om certificering i komplekse investeringsprodukter

Læs mere Vejledninger til Rød
Tine Hansen

Vil du høre mere?

Tine Hansen

Projekt, planlægning & support

+45 8993 3324

tha@finansudd.dk

Certificering i komplekse investeringsprodukter

Læs mere Røde investeringsprodukter

Simple investeringsprodukter

Læs mere Gule og grønne investeringsprodukter

Hvem er omfattet af reglerne?

Læs mere Hvem er omfattet af rød, gul og grøn?