Alle investeringsrådgivere er omfattet af reglerne certificering eller dokumentation

Der er forskellige krav til dem, der rådgiver om de risikofyldte komplekse investeringsprodukter, og dem, der rådgiver om de mindre risikofyldte simple produkter

Simple produkter stiller krav om uddannelsesforløb

Rådgivere, der rådgiver om simple investeringsprodukter, skal gennemføre et uddannelsesforløb, og deres virksomhed skal dokumentere, at de har tilstrækkelige kompetencer inden for disse tre områder:

  • Relevant lovgivning
  • Økonomisk forståelse
  • Investeringsprodukter

Ved simple produkter bestemmer virksomheden selv, hvordan den dokumenterer rådgivernes kompetencer. Virksomheden skal have en forretningsgang for systematisk uddannelsesforløb og sikre, at dens rådgivere har gennemført relevant uddannelse, inden de begynder at rådgive deres kunder.

Komplekse produkter stiller krav om prøve ved godkendt udbyder

Rådgivere, der rådgiver om komplekse investeringsprodukter skal bestå en prøve hos en godkendt udbyder hvert 3. år. Rådgivere skal bestå prøven, inden de begynder at rådgive deres kunder.

Pr. 1. januar 2023 skal rådgiveren både bestå en prøve i de produkter, han rådgiver om, og han skal bestå en særskilt tværgående prøve i Relevant lovgivning og økonomisk forståelse, som skal være godkendt af Finanstilsynet. 

Komplekse og simple investeringsprodukter

Porteføljens sammensætning afgør, hvilke regler rådgiveren er omfattet af.

Hvis en rådgiver yder rådgivning om både simple og komplekse investeringsprodukter er han er omfattet både af kravet om uddannelsesforløb ift. simple produkter og kravet om certificeringsprøve ift. komplekse produkter 

Tine Hansen

Vil du høre mere?

Tine Hansen

Projekt, planlægning & support

+45 8993 3324

tha@finansudd.dk

Lovkrav og formalia

Virksomheden skal sikre, at rådgiverne er i stand til at yde ansvarlig og kompetent investeringsrådgivning.

Læs mere Lovkrav og formalia på investering