Stor fleksibilitet i forhold til at forberede sig og følge op

Det tager tid at forberede sig, så ofte er det mest effektivt bare at gå i gang. Resultatsiden viser om, og hvor du skal sætte ind.

Der er forskellige måder at forberede sig på. Og det afhænger at mål og formål, hvad der passer bedst i den enkelte situation.

Virksomheden vælger selv, om medarbejderne skal forberede sig før deres 1. forsøg, og om den anbefalede virtuelle læring skal suppleres af andre tiltag.

Kompetenceafklaringer

Ved kompetencemålinger anbefaler vi, at deltageren går direkte i gang og svarer ærligt uden at gætte for at give et retmæssigt billede af sine kompetencer. Deltager får straks direkte links til anbefalet læring på resultatsiden, og vi laver en analyse af det samlede behov for læring i den efterfølgende rapport.

Læs mere om rapporter og præsentationsmateriale

 

Test og dokumentationer

Ved test med tre forsøg er den mest effektive tilgang at gennemføre 1. forsøg uden at forberede sig. Hvis man består, er man i mål. Og ellers henviser resultatsiden straks til de virtuelle læringsaktiviteter, som deltageren bør læse op på, før sit 2. forsøg. Det er altid muligt også at supplere med fysiske kurser eller samle op på relevante emner via fx webinar. 

Testen lukker som udgangspunkt automatisk for evt. resterende forsøg, når medarbejderen består, så han ikke bruger overflødig tid på at forbedre sit resultat.

Alternativt kan virksomheden vælge, at deres medarbejdere skal forberede sig via e-learning og e-bøger før det 1. forsøg. Nogle virksomheder vælger, at deltagerne skal gennemgå et bestemt e-learning-kursus inden en test, og andre giver fri adgang til de læringsaktiviteter, der knytter sig til testens læringsmål.

 

Træningsbaner til de lovpligtige prøver skaber tryghed

For at gøre deltageren klar til de lovpligtige prøver som fx Rød certificering og IDD-efteruddannelsesprøven har vi udviklet en træningsbane, som man kan øve sig på lige så mange gange, man vil.

Træningsbanerne er på tid ligesom de rigtige prøver, så deltagerne får en fornemmelse af, hvor god tid, de har. Og de får lærende feedback undervejs, så de løbende kan se, hvad det rigtige svar eventuelt havde været. Endelig får de en resultatside med direkte links til relevant læring.

Læs mere om de personlige resultatsider i nyheden Tilpasset læring med 24-7.

Resultatside med direkte links til relevant læring
Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Tag fat i Tine hvis du ønsker sparring på forberedelsen