Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et online kick-off og fire faglige moduler af 1-3 dages varighed. På modulerne arbejder vi med forskellige cases, quizzer, faglige indlæg, gruppedialoger og dialoger i plenum. Det er derfor vigtigt, at du møder op velforberedt, så du kan deltage aktivt. Forberedelsen før hvert modul består typisk af e-learning og praktiske opgaver.

Efter hvert modul vil du være klar til at gennemføre relevant certificering på det område, du netop har gennemgået – det kan være Boligkreditdirektivet, IDD bilag 4 og simple investeringsprodukter. Selve certificeringen foregår via dit eget pengeinstitut og er ikke inkluderet i prisen.

Samarbejde med mentor

Vi opfordrer til, at du får tilknyttet en mentor, der hjælper dig i dagligdagen med at omsætte din nye viden og sikrer, at du får trænet fagligheden på kundemøder.

Din mentor kan være din chef eller en anden erfaren kollega i afdelingen.

Kick-off (3 timer online)

Du får en dybere præsentation af uddannelsen og får idéer til, hvordan du sikrer forankring af det faglige stof. Vi giver inspiration til mentorrollen og det gode samarbejde mellem deltager og mentor i dagligdagen, så du får mest muligt ud af uddannelsen.

Vi opfordrer til, at din mentor eller leder også deltager i kick-off.

Kredit (2 dage)

Vi kommer omkring de vigtigste emner ift. kreditgivning og dermed god rådgivning, når en privatkunde ønsker finansiering i dit pengeinstitut. Vi arbejder med beregningen af de kreditmæssige nøgletal på kunden og skal sammen diskutere og udfordre hinanden, når vi skal tage stilling til, om vi kigger ind i en kreditværdig kunde.

Vi kommer omkring emnerne:

 • Målgruppe og screening
 • Kreditværdighed
 • Livsfaser, faresignaler og svage kunder
 • Kreditvurdering: Indtægtsforhold, rådighedsbeløb, formue og gældsfaktor
 • Vigtige lovregler på området
 • Familie- og arveret ud fra et kreditmæssigt synspunkt

Udbytte

Du får fokus på de forhold, der kan påvirke kundens økonomi. Det gør dig til en god sparringspartner med kunden, hvor du afdækker mulige risici, inddrager disse i din samlede vurdering og dermed sikrer, at det er en kreditværdig kunde, du låner penge ud til.

Bolig (2 dage)

På dette modul bliver du klar til at tale realkreditbelåning og boliglån med din kunde. Du får opdateret og styrket dine faglige kompetencer, så du kan bestå Boligkreditdirektivet og dermed yde en finansiel og økonomisk rådgivning indenfor boligområdet og blive en bedre sparringspartner for din kunde.

Vi arbejder med hvordan du:

 • Overholder god skik reglerne inden for boligkredit
 • Finder den rette finansiering sammen med kunden
 • Kurssikrer et lån
 • Udbetaler lånet, og hvilke garantier du skal stille
 • Karakteristika ved de forskellige konverteringstyper
 • Beregner afgifter ved tinglysning i tingbøgerne
 • Indfrier kundens lån bedst muligt

Udbytte

Du får den nødvendige faglig viden om boligrådgivning over for privatkunder, hvor vi primært sætter fokus på boligfinansiering, konvertering og indfrielse af realkreditlån.

Pension (3 dage)

På dette modul har vi fokus på både pensionsopsparing og personforsikringer som livsforsikring og tab af erhvervsevneforsikring. Viden om disse områder kræver både et fagligt niveau, men også at du som rådgiver kan formidle på en kundevendt måde.

Efter modulet har du forudsætningerne for at bestå IDD bilag 4, der er dit bevis på, at du må sælge og rådgive om personforsikringer til privatkunden efter bestået eksamen.

Hovedpunkterne for dagene ser sådan ud:

 • Produktkendskab for både forsikring- og pensionsprodukter
 • Skatteforhold ved indbetaling på pensionsordninger
 • Arv og begunstigelse
 • Sociale ydelser
 • §41 overførelser
 • Løsning til forskellige kundegrupper

Udbytte

Du får fokus på de forskellige opsparingsformer, som kan bruges til afdækning af kundens pensionsbehov. Du kan skelne mellem de forskellige typer og kan rådgive kunden omkring fordele og ulemper ved de forskellige produkter for netop denne kunde. Du er desuden i stand til at rådgive kunden omkring mulighederne i at indsætte forskellige begunstigede på opsparingen og fortælle om samspillet med de sociale ydelser, hvis kunden bliver så syg, at hun ikke længere kan arbejde.

Investering (1 dag)

Du lærer at afdække dine kunders risikoprofil og sikre, at kunderne forstår den risiko, de løber. Vi træner kommunikation med kunden omkring f.eks. deres holdninger til bæredygtige investeringer. Vi arbejder desuden med at sætte kundernes udbytte ved at sætte dit pengeinstituts plejeløsninger i spil på kundemødet og sikre, at du får en grundlæggende forståelse for beskatningen af kundens afkast og kan videreformidle dette på en god måde.

Efter modulet vil du have forudsætningerne for at bestå dokumentationstestene på simple investeringsprodukter (gul/grøn).

Indholdet på dagen er:

 • Grundlæggende viden om lovgivningen på investeringsområdet
 • Kend din kunde og forstå kundens risikoprofil
 • Rådgivning om plejeløsninger
 • Beskatning af kundens afkast

Udbytte

Du får fokus på de forhold, der kan påvirke kundens risikoprofil, investeringshorisont, afkasts forventninger m.v. Det gør dig til en god sparringspartner for kunden, hvor du afdækker kundens profil og kan præsentere forskellige løsninger med udgangspunkt i netop denne kundes ønsker og behov.

 

Basiskompetencer - privatrådgivning

Få hurtigt og effektivt fagligheden på plads, så du kan rådgive dine kunder om deres privatøkonomi.

Læs mere Basiskompetencer - privatrådgivning