Nye e-learning-kurser i Pension

På denne side kan du se, hvilke e-learning-kurser der senest er blevet genudgivet inden for pension.

November 2018

Nyt e-learning-kursus i PAL-skat

Vi har lanceret et nyt e-learning-kursus om PAL-skat. Her kan du få en grundlæggende introduktion til reglerne for PAL-skat og beskatning af pensionsafkast.

Kurset behandler emnerne

 • PAL-skat i relation til håndtering i pengeinstitutter
 • Opgørelsesmetode
 • Omfattede ordninger samt ordninger, som er undtaget
 • Håndtering ved overførsel (hel- eller deloverførsel)
 • Håndtering ved udbetaling (hel- eller deludbetaling)
 • Eksempler og cases

 Gå til det nye e-learning-kursus i PAL-skat.

  

Marts 2018

Nyt e-learning-kursus i Pensionsprodukter i livs- og pensionsselskaber

Vi har revideret e-learning-kurset om Pensionsprodukter i livs- og pensionsselskaber, så det nu er opdelt i følgende moduler:

 • Det danske pensionssystem
 • Grundlag for pensionsforsikring
 • Placering af midler
 • Arbejdsmarkedspension
 • Tjenestemandspension

Gå til det opdaterede e-learning-kursus i Pensionsprodukter i livs- og pensionsselskaber.

 

 December 2017 

Nyt e-learning-kursus i Pension for selvstændige

Vi har lanceret det nye e-learning-kursus Pension for selvstændige. Via dette kursus kan du blive klogere på de muligheder, som selvstændige har for at spare op til pensionen.

Kurset giver dig overblikket over mulighederne med:

 • Virksomhedsskatteordningen
 • 30%-ordningen
 • Muligheder med APS og A/S
 • Ophørspension

Gå til det nye e-learning-kursus i Pension for selvstændige.

 

December 2017 

Nyt e-learning-kursus i Sociale ydelser

Vi har nu opdateret kurset i Sociale ydelser. Med kurset får du viden om de offentlige ydelser, der er relevante for din kunde i tilfælde af invaliditet, efterløn og pension. 

Kurset er opdelt i 4 moduler:

 • De danske pensionssystem
 • Sociale ydelser ved sygdom
 • Sociale ydelser ved efterløn
 • Sociale ydelser ved folkepension

Gå til det nye e-learning-kursus i Sociale ydelser.

 

 November 2017

Nyt e-learning-kursus i Personskat

Vi har nu lanceret det nye e-learning-kursus i Personskat. Kurset giver en grundlæggende introduktion til det danske skattesystem og lovgivningen på området. 

Kurset er opdelt i 6 moduler:

 • Personskattesystemet
 • Quiz i skattepligtig indkomst
 • Skatteberegning
 • Marginalskat
 • Beskatning af fast ejendom
 • Kundesager - Personlig beskatning

Gå til det nye e-learning-kursus i Personskat.

 

Februar 2017

E-learning-kursus i Forsikringsprodukter

E-learning-kurserne Forsikringsprodukter i pengeinstitutter via samarbejdspartnere og Forsikringsprodukter i livs- og pensionsforsikringsselskaberne har været igennem en omfattende opdatering og revidering. Det har gjort, at vi har samlet kurserne i et kursus - nemlig Forsikringsprodukter.

Kurset giver dig en gennemgang af de forsikringsprodukter, som dækker ved sygdom og død. Det omhandler både de dækninger, du tilbyder dine kunder via samarbejdspartnere, og dem, du kan møde på kundernes PensionsInfo.

Dit udbytte er blandt andet at opnå overblik over de produkter, som kunderne har eller har brug for, og over de betingelser, der typisk er tilknyttet dækningerne. Herudover opnår du viden om, hvilke kriterier der skal være opfyldt, før udbetaling af de respektive dækninger kan ske.

Gå til det nye e-learning-kursus i Forsikringsprodukter.

 

November 2016

E-learning-kursus i Pensionsprodukter i pengeinstitutter

Vi har givet e-learning-kurset Pensionsprodukter i pengeinstitutter en omfattende opdatering og revidering.

Kurset giver dig en gennemgang af de pensionsprodukter, der kan oprettes i pengeinstitutter.

Dit udbytte er blandt andet at opnå overblik over produkternes tegningsbetingelser, indbetalings- og ændringsmuligheder samt de skattemæssige forhold omkring fradrag og beskatning.

Gå til det nye e-learning-kursus i Pensionsprodukter i pengeinstitutter

 

Februar 2016

E-learning-kursus i Begunstigelse

Rådgiver du kunder, der oplever at deres familiesituation ændrer sig og som ikke tænker på, at det har indflydelse på deres pensionsordninger?

I dette modul får du styr på, hvem der kan indsættes som begunstiget og forskellen mellem at være arving efter Arveloven og være indsat som begunstiget på en pensionsopsparing. Du bliver klædt på til løbende at vejlede kunden om konsekvenser af begunstigelse.

Gå til det nye e-learning-kursus i Begunstigelse

 

November 2015

E-learning-kursus i Nedsparing

Formålet med kurset er at sikre kunden det bedst mulige økonomiske grundlag efter tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Du lærer, hvordan du udarbejder en nedsparingsplan og dermed skaber et økonomisk overblik for kunden.

Gå til det nye e-learning-kursus i Nedsparing.

E-learning-kursus i Overførsel af Pensionsordninger

Dette kursus giver dig overblik over de muligheder for overførsel af pensionsordninger, som Pensionsbeskatningslovens §41 giver adgang til.

Du bliver klædt på til at rådgive dine kunder, når de spørger, om det er en god idé at overføre én ordning til en anden.

Kurset består af 3 moduler: Regler, Produkter og Rådgivning.

Gå til det nye e-learning-kursus i Overførsel af Pensionsordninger.

 

Oktober 2015

E-learning-kursus i Behovsafdækning

Kunderne er ikke altid motiverede for at deltage i et pensionsmøde i pengeinstituttet. Og de motiveres ofte forskelligt, alt afhængigt af hvor de er i livet, og hvad der er vigtigt for dem.

Kurset giver dig input til, hvordan du motiverer kunderne til at komme til et pensionsmøde, og du bliver introduceret til teknikker, der sikrer nysgerrighed på kundens behov. Du får inspiration til gode spørgsmål og fremgangsmåder i din behovsafdækning, så kunden oplever, at hans behov og ønsker er i centrum – og du vil dermed øge dit salg.

Den primære målgruppe er rådgivere, der har porteføljer med potentiale indenfor pension. Uanset om du er erfaren eller uerfaren rådgiver, så vil dette e-learning-kursus give dig inspiration til at forbedre din behovsafdækning.

Kurset består af 3 moduler:

 1. Dit udbytte af behovsafdækning (videopræsentation med chefkonsulent Henrik Hammerskov, Finanssektorens Uddannelsescenter)
 2. Forbered din behovsafdækning
 3. Behovsafdækning på kundemødet

Gå til det nye e-learning-kursus i Behovsafdækning.