Ledernes prioritet: at udvikle medarbejderne

Evnen til at udvikle dine medarbejdere er den lederkompetence, der bliver den vigtigste at besidde i fremtiden (de næste 3-5 år). Det er én af konklusionerne fra en undersøgelse om fremtidens ledere, som FU har gennemført.

Af Chefkonsulent Pernille Bech Hansen

På FU er vi optaget af, hvor ledelsesrollen bevæger sig hen, og hvad man skal mestre som leder i fremtiden. Derfor har vi tidligere på året spurgt ledere (top- og mellemledere), HR og medarbejdere i sektoren om, hvordan de tænker, at ledelsesopgaven og kravene til ledelse udvikler sig de næste 3-5 år.

Dine medarbejdere skal udvikles til fremtiden

De svar vi har fået peger på, at det i den nærmeste fremtid først og fremmest kommer til at dreje sig om "Udvikling af medarbejdere". Med de store forandringer, der er i sektoren, kommer mange opgaver til at skulle løses på nye måder. Mange arbejder desuden målrettet med strategi og sætter dermed en tydelig retning for, hvor virksomheden skal flytte sig hen. Det kræver, at medarbejderne udvikler nye kompetencer og nye måder at arbejde på. Det er derfor naturligt, at mange peger på vigtigheden i, at lederne har evnen til at udvikle medarbejderne.

Læs om lederens rolle i talentudvikling


Tidligere har vi mødt en opfattelse af, at det er HR’s opgave at udvikle medarbejderne, og at udvikling af medarbejdere primært sker på kurser og uddannelser. Svarene fra undersøgelsen peger på en stigende erkendelse af at læring og udvikling bedst forankres, når det sker i forbindelse med den daglige praksis. Her er det medarbejdernes ansvar med lederens støtte at sikre, at der skabes læring på baggrund af konkrete erfaringer. 
Undersøgelsens top 3 lederkompetencer i fremtiden.

Undersøgelsen peger også på at ”Forandringsledelse” og ”Evne til at motivere” er blandt de vigtigste lederkompetencer i den kommende tid.

Digitalisering og fremtidens kompetencer

Hvad det så er for kompetencer, som medarbejderne skal udvikle bliver et naturligt næste spørgsmål. Søren Schultz Hansen taler i sin bog ”Digitaliseringens paradokser” om fremtidens kompetencer som:

 • Digitale kompetencer
 • Relationelle kompetencer
 • Metakompetencer (evnen til at forhold sig til sig selv og sine omgivelser, herunder arbejde med egen læring og tilpasse sig nye omstændigheder).

Et studie gennemført af FU i 2017 pegede også på at relationelle kompetencer, kompetencer indenfor IT og digitalisering samt forandringskapacitet/agilitet er og bliver centrale i den kommende tid i den finansielle sektor. I publikationen Talentudvikling – skab succesfulde talentmiljøer med ledelsesfokus finder du et bud på, hvad det kræver af dig, at arbejde med et udvikle dine medarbejdere.

Som leder skal du:

 • Guide, støtte og coache
 • Vise empati, oprigtig interesse og nærvær
 • Inddrage, lytte og stille gode, udviklende spørgsmål
 • Stille krav og høje forventninger
 • Følge op, observere, være ærlig og give feedback
 • Mærke efter og være nysgerrig på, hvad det er, der skaber udvikling hos den enkelte
 • Afstemme gensidige forventninger og krav
 • Facilitere læring og samarbejde på tværs
 • Være optaget af, hvordan man hjælper andre bedst muligt med at lykkes og skabe resultater

Det starter ved dig

Undersøgelsen omkring fremtidens leder viser, at det er en generel opfattelse, at mange ledere bruger deres tid på de forkerte ting. De fokuserer for meget på det bankfaglige og på egne driftsopgaver, og svigter dermed ledelsesopgaven i et vist omfang. Det er vigtigt, at lederne for alvor tager ”ledelseskasketten” på og flytter sig i retning af mindre drift – og mod mere udvikling og ledelse. Ledelse skal stå synligt og tydeligt.

Fremtidens lederkompetencer er også i bevægelse, og vil du arbejde med at udvikle dine medarbejderes kompetencer, kræver det også at du udvikler og styrker dine kompetencer som leder.

Følgende citater fra undersøgelsen er med til at understøtte det:

”Der skal mere fokus på personaleledelse og mindre fokus på fagligheden. Den skal ligge ved medarbejderne.”

”Der sidder rigtig mange ledere i sektoren som er valgt pga. deres kredit-kompetencer og andre faglige kompetencer, som ikke kan gå i helikopteren og hjælpe medarbejderen til at finde nye veje.”

”Det dur ikke, at ledere tror, at der skal ledes i dag, som man gjorde 2000.”

 

Læs relaterede artikler:

Talent 1: Din opgave som leder

Er du fremtidens leder?

Er ledelse dit fag?

 

Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille, hvis du vil høre mere om ledelsesudvikling