Sæt distanceledelse på dagsordenen

Sparekassen Danmark sætter hybrid ledelse på dagsordenen.

Lederne i Sparekassen Danmark har været på kurset Samarbejde og ledelse på distancen. Vi taler med HR-udviklingschef Mettesofia Esbensen om vigtigheden af distanceledelse, udvikling af ledere og samarbejde på tværs.

Hvorfor er distanceledelse vigtigt?

Evnen til også at lede på distancen er altafgørende for, at vi lykkes som organisation. Vi skal have alle med, så man som medarbejder har lyst til at være deltagende, nysgerrig og gerne vil udvikle sig. Hvis man skal have en stærk læringskultur, så skal det være ligegyldigt, om du sidder på kontoret eller hjemme. Du er nødt til at have en leder, der er interesseret i dig og din udvikling for, at det kommer til at lykkes.

Som ledere skal vi se medarbejderne, uanset om de sidder i rummet eller udenfor. Det tænker jeg, er helt afgørende i ledelse. Distanceledelse er noget, der er kommet for at blive.

Skal din organisation også styrkes i distanceledelse? Læs mere om forløbet her


Hvordan dukkede behovet for mere viden om distanceledelse op?

Vi havde oplevet behovet for at sætte hybrid ledelse på dagsordenen i en længere periode. Der havde været Corona, og folk arbejdede hjemme. Det samme oplevede vi i vores regioner, hvor der sidder flere, der arbejder med ledelse på distancen. Vi gik ind i en fusion, hvor det blev tydeligt, at nogle teams ville komme til at arbejde på to lokationer, måske endda tre.

"Nogle arbejder hjemme, nogle arbejder måske i Vrå, og nogle arbejder i Aars. Vi skulle bruge nogle værktøjer til at skabe sammenhæng og involvere alle."

Mettesofia Esbensen er HR udviklingschef i Sparekassen Danmark.


Hvilken feedback har du fået fra dem, der var på kurset?

Deltagerne på kurset var meget glade for de grupper, de blev delt op i. Der havde de samarbejdsøvelser og sparring sammen. Flere har efterfølgende fortalt, at de efterfølgende mødtes fysisk i grupperne fra kurset. Det synes jeg virkelig, er stærkt. Når man tænker: "Det er et online forløb, og vi er ikke mødtes på tværs. Den sparring vi havde sammen i forhold til ledelse på distancen, den kan jeg bruge til noget."

Det var ligegyldigt, om lederne var fra samme afdeling. Det kunne være ledere fra forskellige organisationer. Det kunne være en gruppeleder med en afdelingsdirektør. Fælles for dem var, at de havde ledelse på distancen i fokus. Det har været med til at skabe opmærksomhed på hinandens felter og forståelse for hinandens arbejdsområder og roller på tværs.

Mettesofia Esbensen er HR-udviklingschef i Sparekassen Danmark.

Hvilke effekter har I oplevet i organisationen efter kurset?

Lederne tænker mere over distanceledelse efter de har været på kurset. Det har skabt bevidsthed om, at man skal yde en indsats, når man har medarbejdere på distancen. Det har skabt mere bevidsthed om netværksdelen af det: Hvordan styrker vi sammenholdet, så man føler sig som en del af gruppen, selvom man måske ikke sidder fysisk sammen, afslutter Mettesofia Esbensen.

FAKTA: Sparekassen Danmark har hovedsæde i Vrå og to hovedcentre i Aars og Hobro. Sparekassen har 54 afdelinger og omkring 1.200 medarbejdere. De fleste sidder på samme adresse som før fusionen, mens andre har skiftet arbejdssted og kører nogenlunde samme distance som hidtil. 

Ledelse det er noget du også selv udvikler


Ledelse, det er noget du også selv udvikler. At blive nysgerrig på dit eget lederskab og hvordan bliver du selv styrket ind i det. Din egen rolle som leder. Hvad kræver det af mig, når jeg har nogle medarbejdere på distancen? Omkring træningen af mit eget nærvær, min egen tilstedeværelse, min egen autenticitet. Kan medarbejdere mærke, at du er til stede og ægte interesseret i dem? Ja, Mettesofia Esbensen tror på, at man kan.

Så det er en evig udvikling at blive ved med. Ledelse er et fag, hvor du skal have lysten til at udvikle andre mennesker. Det kan du ikke, hvis du ikke er interesserede i dem, og at lede dem på distancen, og være opmærksom på hele tiden, at de er der og have lyst til både at følge deres udvikling – både personligt og fagligt, og sparring på det. Det er da altafgørende for, at vi lykkes som organisation, afslutter hun.

Lars Munch Svendsen

Vil du høre mere?

Lars Munch Svendsen

Ledelse, salg & strategi

+45 8993 3299

lms@finansudd.dk