Corona som overgang til en ny fase

Efterhånden som samfundet genåbnes, og livet vender tilbage på tidligere tomme eller halvtomme arbejdspladser, kan det være fristende at tænke, at det nu handler om at finde tilbage til det gamle. Man kan også tænke, at det nu gælder om at bruge anledningen til at finde nye stier at betræde.
Af afdelingschef Lars Munch Svendsen


I en artikel i Harvard Business Review beskriver forfatterne den situation, vi står i som ”liminal experience” - et begreb, der betegner en fase i et overgangsritual. De bruger begrebet til at beskrive, hvordan mange har oplevet coronapandemien. Vi har alle været udfordrede på forskellige måder, og når pandemien er overstået, har vi forandret os. Foran ligger en opgave – og en mulighed – hvor vi skal finde ud af, hvordan vi sammen kommer tilbage, revitaliserede og kollektivt stærkere.

I antropologien taler man om overgange fra én situation til en anden, som er karakteriseret ved tre faser:

 • En adskillelsesfase, hvor man tvungent og vedvarende er borte fra den normale hverdag.
 • En liminal fase, hvor man er i en mellemfase, der ikke erstatter hverdagen fuldstændig, men både kan være foruroligende anderledes og forvirrende normal.
 • En reintegrations fase, hvor man finder sammen i at gøre det nye og anderledes til en del af hverdagen og en ny normal situation.

En vigtig pointe er derfor, at vi ikke skal arbejde på at genskabe det, der var før corona. Der er stor sandsynlighed for, at vi vender tilbage med ubesvarede spørgsmål og forskellige forventninger. I stedet bør vi anerkende de forskellige behov og overveje, hvordan man bedst håndterer overgangen.

Lad dig inspirere af de tre anbefalinger herunder for at fastholde de gode løsninger, uden at komme tilbage i den gamle gænge.


Artiklen kommer med tre anbefalinger for at vende stærkere tilbage:

 • Vend gradvist tilbage

Nogen ønsker at vende tilbage hurtigst muligt, mens andre har behov for en roligere overgang og tid til at bearbejde det, de har oplevet. De fleste har brug for tid til at integrere sig i og reflektere over den nye situation, som ikke bare er en tilbagevenden til normalen.

 • Beslut jer for, hvad der skal bevares, og hvad der skal kasseres

Det er vigtigt både at holde fast i nogle at de gode elementer fra den gamle kultur og at etablere nye vaner, der er opstået i forbindelse med ”krisen”. Der er sikkert også noget, der ikke længere giver mening og skal kasseres. Start med at finde ud af, hvad der er hvad.

 • Slip ikke liminal fasen

Coronapandemien har været dyr, både økonomisk og socialt. Men undervejs er der også opstået muligheder og bragt styrker i spil. Når det velkendte vakler under vores fødder, begynder vi at eksperimentere og reflektere. Det skal vi huske at tage med, når det hele er ovre.

 

Nederst har vi beskrevet en lille refleksionsopgave, som måske kan hjælpe dig på sporet af, hvad der skal ske for dig og for jer på vej ind i en ny normal situation. 


 

På Finanssektorens Uddannelsescenter har vi været opmærksomme på de udfordringer som ledere i pengeinstitutterne har stået med gennem hele coronapandemien. I april 2020 satte vi fokus på distanceledelse i et meget vel besøgt webinar og fulgte siden op med webinarer om det, vi kaldte ”Anderledelse”. Situationen kaldte på andre måder at tænke om og arbejde med ledelsesopgaven på.

De kommende måneder og år bliver efter al sandsynlighed fortsat præget af, at tingene ikke bliver, som de var før corona. Stadig flere forbereder sig på en fremtid, hvor arbejde også kommer til at foregå på distancen i et eller andet omfang.

Som noget nyt tilbyder vi nu et kursus om ”Samarbejde og ledelse på distancen”, hvor vi sætter fokus på de anderledes betingelser, vi må indrette os på, når distancearbejde bliver en del af hverdagen. Læs mere om kurset og kom med på holdet

Vi tilbyder selvfølgelig også kurset skræddersyet til netop jer – tag fat i mig, hvis du er nysgerrig.

Flere har også valgt at bruge vores minimåling til at undersøge, hvordan det står til med samarbejdet og trivslen efter mange måneder med nedlukning. Målingen giver indsigt og viden, der kan være vigtig i arbejdet med at skabe en ny hverdag med trivsel, effektivitet og godt samarbejde – også på distancen. Download en PDF, der beskriver minimålingen eller kontakt Maria Krab Wissing, hvis du er nysgerrig.


 

Sæt dig med papir og en pen

Skriv dine tanker og følelser ned, som de kommer af sig selv ud fra vores spørgsmål:

 • Hvordan har nedlukningen påvirket dig?
 • Hvad har været svært?
 • Hvad har du sat pris på?
 • Hvad har du fundet af, at der er vigtigt for dig?
 • Hvilken person ønsker du at vende tilbage som?
 • Hvordan håber du, at din virksomhed tager ved lære af Corona?

Du kan også bede dine kolleger lave samme opgave, og bagefter tale sammen om jeres svar.


 

Lars Munch Svendsen
Lars Munch Svendsen
Afdelingschef
+45 8993 3299
+45 6038 6299
Kontakt Lars, hvis du har brug for yderligere sparring