Uddannelse

Bestyrelsesuddannelse Modul 1: Rammer, kreditrisiko, kapital og likviditet

 • Bestyrelse og finansiel regulering
 • Ledelse

Obligatorisk for nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer (To dages fremmøde)

Ny dato for modul 1 offentliggøres snarest.

Nye bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder skal gennemføre et obligatorisk grundkursus i bestyrelsesarbejde senest 12 måneder efter, de er tiltrådt. 

Det får du med hjem

Du får en solid forståelse for de basale og centrale elementer i driften af et pengeinstitut og for bestyrelsens rolle og ansvar. De mange bankfaglige begreber bliver gjort gennemskuelige og operationelle, så du er godt klædt på til at stille de rigtige spørgsmål til organisationen og bidrage kvalificeret på bestyrelsesmøderne.

Temaer

Dag 1

 • Rammerne for virksomhedens indretning
 • Rammerne for bestyrelsens arbejde
 • Kreditrisici
 • Finanstilsynets rolle og fokus
 • Beslutningstagning i bestyrelseslokalet

Dag 2

 • Bestyrelsesansvar
 • Kapitalkrav
 • Kravene i forhold til krisehåndtering – genopretning og afvikling
 • Likviditet
 • Tilsynsdiamant 

En del af undervisningen er online-selvstudie, hvortil du skal forvente at afsætte i alt ca. 4-5 timer pr. modul. Selvstudiet er obligatorisk, og undervisningen på kursusdagene er baseret på, at deltagerne har gennemgået dette.

Startdato 13. juni 2022
Slutdato 14. juni 2022
Sted Skanderborg Park
Varighed 2 dage
Målgruppe
Bestyrelse
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Underviser Line Bagger Bendix
Pris: 13.056 kr. 16.355 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning. Kontakt os gerne omkring tilpasset løsning. Afholdelsen den 13. - 14. juni er tiltænkt pengeinstitutter i gruppe 4 og de mindste i gruppe 3 Afholdelsen den 20. - 21. juni er tiltænkt de største gruppe 3-institutter og opefter.
Tilmeld Dispensation for 12 mdr.s frist Vis flere datoer
20. juni 2022, Skanderborg Park
9. januar 2023, Skanderborg Park
Varighed: 2 dage
Læs mere

Undervisere

 • George Wenning, Lokale Pengeinstitutter
 • Line Bagger Bendix, FU
 • Sigurd Simmelsgaard, kreditdirektør i Sparekassen Kronjylland
 • Karen Dortea Abelskov, vicedirektør/Sean Hove, kontorchef Finanstilsynet
 • Mikkel holm Sørensen, CEO, KL.7
 • Søren Mølgaard, underdirektør Lokale Pengeinstitutter
 • Jens Andersen, økonomichef Sparekassen Vendsyssel
 • Mads Reinholdt Sørensen, advokat Kromann Reumert

Læs mere om de øvrige moduler

Generel information om bestyrelsesuddannelsen 

Ønsker du at tilmelde dig alle 4 moduler og derved opnå 5% rabat, kan du kontakte Tina Bæhrenz Damgaard.

 

Vælg mellem to spor

Vi har valgt at udbyde grundkurset i to spor. Det giver en god dynamik i undervisningen, at de præsenterede pengeinstitutter størrelsesmæssigt har en vis ensartethed – for eksempel i forhold til spørgsmål, drøftelser, opgaver og refleksioner.  

Spor 1 er primært tiltænkt de største gruppe 3-institutter og opefter, mens spor 2 er tiltænkt pengeinstitutter i gruppe 4 og de mindste i gruppe 3. Der er derudover et ekstra hold, hvis ingen af de øvrige datoer passer.

Se Finanstilsynets definition på pengeinstitutternes størrelsesgruppering

 Virksomhedens udbytte

Efter bestyrelsesuddannelsens fire moduler kommer deltageren hjem med større indsigt i bankfaglig teori og praktiske redskaber til de mange facetter af bestyrelsesarbejdet i et pengeinstitut.

Med den rette indsigt og redskaber kan en kompetent bestyrelse lede, støtte og inspirere den daglige ledelse og dermed proaktivt påvirke virksomheden i en konstruktiv retning.

Med indsigt i blandt andet regulatoriske forhold, bestyrelsesansvar, kredit, kapital, likviditet, markedsrisiko, it og risikostyring, det strategiske arbejde samt god selskabsledelse kan bestyrelsen aktivt kvalificere instituttets forretningsmodel og strategi.

Deltagerens udbytte

Med denne bestyrelsesuddannelse øger du dit kompetenceniveau og får en direkte anvendelig viden og inspiration til bestyrelsesarbejdet. Forløbet er inkl. det obligatoriske grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter.