Kursus

Bestyrelsesuddannelse Modul 1: Rammer, kreditrisiko, kapital og likviditet

 • Bestyrelse og finansiel regulering
 • Ledelse
 • Bestyrelse

Obligatorisk for nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer (2 dages fremmøde)


Det får du med hjem

Du får en solid forståelse for de basale og centrale elementer i driften af et pengeinstitut og for bestyrelsens rolle og ansvar. De mange bankfaglige begreber bliver gjort gennemskuelige og operationelle, så du er godt klædt på til at stille de rigtige spørgsmål til organisationen og bidrage kvalificeret på bestyrelsesmøderne.

Se også: Generel information om hele bestyrelsesuddannelsen

Modul 1 er to sammenhængende dage med følgende emner:

Dag 1

 • Rammerne for virksomhedens indretning
 • Rammerne for bestyrelsens arbejde
 • Kreditrisici
 • Finanstilsynets rolle og fokus
 • Beslutningstagning i bestyrelseslokalet

Dag 2

 • Bestyrelsesansvar
 • Kapitalkrav
 • Kravene i forhold til krisehåndtering - genopretning og afvikling
 • Likviditet
 • Tilsynsdiamant 

Der er virtuel forberedelse til begge dage, som du skal forvente at afsætte i alt ca. 3-4 timer til.

Varighed 2 dage
Varenummer SFL001
Fagansvarlig Line Bagger Bendix
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt os
Pris: 12.800 kr. 16.034 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning. Kontakt os gerne omkring tilpasset løsning. Den 8.-9. maj/2.-3.sept. - primært for gr. 4 og mindre gr. 3 institutter. Den 18.-19. juni/23.-24. sept. - primært for gr. 2 og større gr. 3 institutter.
Læs mere


Undervisere

 • George Wenning, Lokale Pengeinstitutter
 • Line Bagger Bendix, FU
 • Sigurd Simmelsgaard, kreditdirektør i Sparekassen Kronjylland
 • Karen Dortea Abelskov, vicedirektør/Sean Hove, kontorchef Finanstilsynet
 • Mikkel holm Sørensen, CEO, KL.7
 • Søren Mølgaard, underdirektør Lokale Pengeinstitutter
 • Jens Andersen, økonomichef Sparekassen Vendsyssel
 • Mads Reinholdt Sørensen, advokat Kromann Reumert

Virtuel læring mellem modul 1 og 2

 • It
 • Hvidvask
 • Operationelle risici
 • Finansiel rapportering og revision

Læs mere om de øvrige moduler

Generel information om bestyrelsesuddannelsen 


Vælg mellem to spor

Vi har valgt at udbyde grundkurset i to spor. Det er vores erfaring, at det giver en god dynamik i undervisningen, når der blandt de deltagende pengeinstitutter er en vis størrelsesmæssig ensartethed – for eksempel forhold til spørgsmål, drøftelser, opgaver og refleksioner. Det ene spor er derfor tiltænkt pengeinstitutter i gruppe 4 og de mindste i gruppe 3, mens det andet spor er tiltænkt større gruppe 3-institutter og pengeinstitutter i gruppe 2. Her finder du definitionen på pengeinstitutternes størrelsesgruppering.

 • Den 8.-9. maj/2.-3. september er primært for gruppe 4 og mindre gruppe 3-institutter 
 • Den 18.-19. juni/23.-24. september er primært for gruppe 2 og større gruppe 3-institutter